Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení II. zahraniční stáže Mgr. Petra Trtíková vedoucí zdravotního úseku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení II. zahraniční stáže Mgr. Petra Trtíková vedoucí zdravotního úseku."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení II. zahraniční stáže Mgr. Petra Trtíková vedoucí zdravotního úseku

2 Cíle projektu Jedním z cílů projektu „ Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti“ mezi poskytovateli sociálních služeb Spišská Nová Ves a Havlíčkův Brod je získat nové zkušenosti z výměnných stáží a přenést příklady dobré praxe v oblasti lidských zdrojů do České republiky.

3 Svým pracovním zařazením jsem se zaměřila na poskytování ošetřovatelské péče o klienty v Domově pro seniory, která je nedílnou součástí kvality poskytovaných služeb. Zde jsme také se slovenskými kolegyněmi našli společné téma a nové inovace, jak vylepšit náš současný systém.

4 Dle Vyhlášky č. 98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci, sestry mají pracovat formou ošetřovatelského procesu. Důležitou součástí je vedení dokumentace ošetřovatelské péče, jejíž obsahem je: 1. ošetřovatelská anamnéza 2. ošetřovatelský plán - stanovení ošetřovatelské diagnózy, údaje o poskytované ošetřovatelské péči, hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče 3. ošetřovatelská propouštěcí / překladová zpráva

5 Velkou výhodou naší spolupráce je, že obě zařízení pracujeme ve stejném počítačovém programu IS Cygnus. V obou Domovech pro seniory zdravotnický personál odpovídá za poskytování zdravotní péče. S tím souvisí ošetřovatelské plány, které jsme měli možnost u slovenských kolegyň vidět a postupně je zavádět do naší praxe v Domově pro seniory Reynkova Havlíčkův Brod.

6 Dalším společným tématem a získání nových poznatků v této oblasti byl koncept bazální stimulace. Jedná se o pedagogicko- ošetřovatelský koncept, který je důležitou součástí ucelené péče o seniory. „Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta“.

7 Měli jsme možnost seznámit se s individuálními plány bazální stimulace a potřebnými pomůckami k její realizaci. Důležitou informací je fakt, vyškolit celý tým pracovníků. V současné době máme na našem pracovišti proškolených 15 zaměstnanců: 4 SZP, 11 PSP.

8 Vize vizí je proškolení celého týmu pracovníků. všechny tyto získané poznatky a informace nám pomohou zavést tento ošetřovatelský koncept do naší praxe v Domově pro seniory Reynkova a tím zkvalitnit poskytované služby.

9 Dalším z cílů projektu a hlavním tématem stáže bylo získání inovací v oblasti vzdělávání a zvyšování zaměstnavatelnosti pracovníků PO SSM HB - školení v oblastech: péče o dementní klienty/neklid, agrese, individuální plánování, práva klientů, zvládání náročných klientů/ paliativní péče - poskytování v podmínkách DpS psychohygiena zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách - syndrom vyhoření péče o rány (dekubity) Všechna tato školení měly možnost absolvovat zdravotní sestry DpS Reynkova.

10

11 Tímto školením měli možnost získat velmi cenné informace, poznatky, zkušenosti lektorů a v neposlední míře získání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání. Vzdělávání sester se v ČR řídí zákonem 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

12 Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Podmínkou pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je získání stanoveného počtu kreditů.

13 Závěr: Cílem na obou pracovištích je poskytovat „kvalitní ošetřovatelskou péči“ a „aplikace nových poznatků do praxe“.

14 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Trtíková


Stáhnout ppt "Zhodnocení II. zahraniční stáže Mgr. Petra Trtíková vedoucí zdravotního úseku."

Podobné prezentace


Reklamy Google