Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt e-Sbírka a e-Legislativa Moderní systém pro přístup k právu a pro jeho tvorbu 12. června 2013 seminář Osvěta Aleš Gola odbor legislativy a koordinace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa Moderní systém pro přístup k právu a pro jeho tvorbu 12. června 2013 seminář Osvěta Aleš Gola odbor legislativy a koordinace."— Transkript prezentace:

1 Projekt e-Sbírka a e-Legislativa Moderní systém pro přístup k právu a pro jeho tvorbu 12. června 2013 seminář Osvěta Aleš Gola odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra

2 Cíle projektu –usnadnit přístup k platnému právu –pomoci v pochopení obsahu a souvislostí právního řádu ČR a EU –zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva –poskytnout data Registru práv a povinností

3 Aktuální situace

4 –nárůst komplexity práva a stávající nástroje: významně komplikují možnost seznámit se s platným právem kladou neúměrně vysoké nároky na tvorbu práva vedou k chybám a ke snižování kvality práva představují administrativní a finanční zátěž veřejné správy i podnikatelů –je třeba naplnit předpoklad zásady „neznalost zákona neomlouvá“ - dostupnost a srozumitelnost pramenů práva

5 Principy řešení –úplné znění - základní prostředí pro tvorbu a přístup k právu a závazné znění právního předpisu –plné využití možností moderní právní informatiky (dynamická práce s právním předpisem, specifika právního předpisu, automatizace, snížení administrativy) –využití bohatých zahraničních zkušeností zemí EU –kombinace technických a legislativních opatření

6 e-Sbírka –právně závazné elektronické vyhlašování právních předpisů a dalších dokumentů e-Sbírka v listinné podobě prostřednictvím CzechPOINT –bezplatně a nepřetržitě dostupná databáze textů právních předpisů texty a konsolidovaná znění platných právních předpisů propojení se souvisejícími právními předpisy a s dalšími dokumenty zdroj informací o právu EU, vazby na systémy EU –moderní technologie – smartphone, tablety

7 e-Sbírka –oficiální informace o právu jako základní služba státu : garance správnosti a úplnost obsahu transparentnost pravidel a průběhu jeho tvorby popisná data umožňující vyhledávání laické veřejnosti data pro Registr práv a povinností s ohledem na e-Legislativu hluboký strukturální popis dat a vyšší náročnost tvorby bezplatné opakované užití dat e-Sbírky –doplněna komerčními službami s přidanou hodnotou

8 e-Sbírka –oficiální informace o právu jako základní služba státu : garance správnosti a úplnost obsahu transparentnost pravidel a průběhu jeho tvorby popisná data umožňující vyhledávání laické veřejností data pro Registr práv a povinností s ohledem na e-Legislativu hluboký strukturální popis dat a vyšší náročnost tvorby bezplatné opakované užití dat e-Sbírky –doplněna komerčními službami s přidanou hodnotou

9 e-Sbírka –oficiální informace o právu jako základní služba státu : garance správnosti a úplnost obsahu transparentnost pravidel a průběhu jeho tvorby popisná data umožňující vyhledávání laické veřejností data pro Registr práv a povinností s ohledem na e-Legislativu hluboký strukturální popis dat a vyšší náročnost tvorby bezplatné opakované užití dat e-Sbírky –doplněna komerčními službami s přidanou hodnotou

10 e-Legislativa –moderní nástroj pro tvorbu a projednání návrhu právního předpisu respektující jeho specifika tvorba na základě přesných a ověřených dat, v úplném znění terminologické nástroje – CzechVoc, EuroVoc respektuje legislativní zvyklosti a obvyklou podobu textových editorů automatizované funkcionality usnadňují legislativní práci –transparentnost legislativní práce

11 e-Legislativa

12

13 Právní úprava –nový zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů a o změně některých zákonů –zásadní změny: modernizace podoby právního předpisu - právně závazné úplné a elektronické znění souběžná dostupnost elektronické a listinné podoby srozumitelnost a transparentnost - kvalitnější odůvodnění návrhů, připomínek a pozměňovacích návrhů povinné používání e-Legislativy terminologické úpravy řady právních předpisů

14 Harmonogram –žádost o financování z IOP schválena 29. 5. 2013, probíhá příprava podrobné architektury –implementace bude zahájena od října 2013 –pilotní provoz funkcionalit od 4. čtvrtletí 2014 –ukončení realizace do 31. 3. 2015 –platná a účinná právní úprava od 1. 1. 2016

15 Financování a úspory –celkové náklady cca 528 mil. Kč 85 % IOP, 15 % státní rozpočet –roční provozní náklady včetně mzdových – 21 mil. Kč –úspory (cca 2,1 miliardy do 2025): snížení nákladů s listinnou Sbírkou zákonů (ÚSC, TMV) omezení chyb legislativních návrhů a jejich dopadů snížení nákladů na právní informační systémy snížení administrativní zátěže legislativců

16 Přínosy — Dostupné, přehledné a srozumitelné právo – minulé i platné: „Orientace adresáta právní normy v právním řádu se bez použití informačních technologií stává zcela nemožnou“ (Pl. ÚS 77/06) — Kvalitnější, efektivnější a transparentnější tvorba práva: „Občan má právo na „dobré právo“, tj. kvalitní legislativu (Pl. ÚS 77/06) — Data pro související systémy – Registr práv a povinností, integrace stávajících systémů a rozvoj právní informatiky v ČR, Open Data — Zvýšení konkurenceschopnosti ČR a českých podnikatelů – zkvalitnění právního prostředí, plné zapojení do mezinárodní výměny právních dat v EU (N-Lex, EurLex)

17 Projekt e-Sbírka a e-Legislativa Děkuji za vaši pozornost - Vaše dotazy - ales.gola@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa Moderní systém pro přístup k právu a pro jeho tvorbu 12. června 2013 seminář Osvěta Aleš Gola odbor legislativy a koordinace."

Podobné prezentace


Reklamy Google