Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná ekonomika 1 Úvod do problematiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná ekonomika 1 Úvod do problematiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Veřejná ekonomika 1 Úvod do problematiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2 Cíl kurzu: Seznámit se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomika, která se věnuje té části NH, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem Seznámit se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomika, která se věnuje té části NH, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem základní poznatky z teorie veřejných financí a jejich praktické uplatňování základní poznatky z teorie veřejných financí a jejich praktické uplatňování Seznámit se s fiskální politikou, fiskálním federalismem, rozpočtovým deficitem, veřejným dluhem, mechanismy zabezpečování veřejných služeb Seznámit se s fiskální politikou, fiskálním federalismem, rozpočtovým deficitem, veřejným dluhem, mechanismy zabezpečování veřejných služeb 28.9.20162

3 Struktura přednášek a seminářů Veřejný sektor, externality, role VS v zajišťování veřejných služeb Veřejný sektor, externality, role VS v zajišťování veřejných služeb Mechanismy zajišťování veřejných služeb. Organizace státu, NO, PS Mechanismy zajišťování veřejných služeb. Organizace státu, NO, PS Organizace vybraných sektorů: vzdělávání, sociální péče a zabezpečení, zdravotnictví Organizace vybraných sektorů: vzdělávání, sociální péče a zabezpečení, zdravotnictví Návaznost: Veřejná ekonomika 2 Návaznost: Veřejná ekonomika 2 28.9.20163

4 Požadavky na absolvování kurzu Přednášky Přednášky Zkouška Zkouška KH, kontakt KH, kontakt 28.9.20164

5 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Veřejná ekonomika, veřejný sektor 28.9.20165

6 Veřejná ekonomie Je vědní disciplína zkoumající strukturu, fungování a efektivnost té části NH, která má neziskový charakter a je financována z přerozdělovacích procesů. Jde o zkoumání vztahů mezi ekonomickými aktivitami veřejného sektoru a chováním firem, domácností a jednotlivci se zřetelem ke státním výdajům a zdaňování a politickému rozhodování

7 Členění NH dle kriteria financování

8 28.9.20168 Veřejný sektor Součást národního hospodářství (ziskový, neziskový sektor) Součást národního hospodářství (ziskový, neziskový sektor) Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Základní role: poskytování veřejných služeb, neziskový princip Základní role: poskytování veřejných služeb, neziskový princip Funkce veřejného sektoru HP státu: Funkce veřejného sektoru HP státu: - Priority (Požadovaná úroveň zdravotnictví, vzdělávání, vědy a výzkumu, kvality ŽP) - Nástroje dosažení cílů (standardy, učební osnovy) - Finance (finanční ukazatele)

9 Příčiny veřejného sektoru Tržní selhání Tržní selhání Mikroekonomické příčiny Mikroekonomické příčiny Makroekonomické příčiny Makroekonomické příčiny Mimoekonomické příčiny Mimoekonomické příčiny externality externality 28.9.20169

10 Veřejný statek Statek- uspokojuje/naplňuje lidské potřeby Statek- uspokojuje/naplňuje lidské potřeby Volný statek, volně přístupný statek Volný statek, volně přístupný statek Ekonomický statek Ekonomický statek statek individuální potřeby statek individuální potřeby Kapitálový statek Kapitálový statek Statky kolektivní spotřeby Statky kolektivní spotřeby Veřejná volba Veřejná volba 28.9.201610

11 28.9.201611 Státní intervence Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Alokační činnosti Alokační činnosti - Výrobce veřejných statků (efektivita?) - Likvidace následků negativních externalit Redistribuční činnosti Redistribuční činnosti Stabilizační funkce Stabilizační funkce Regulační činnosti Regulační činnosti Legislativní činnosti Legislativní činnosti

12 Veřejný sektor je ta část národního hospodářství ve které jsou ve veřejném zájmu uspokojovány potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím veřejných služeb, ve které jsou ve veřejném zájmu uspokojovány potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím veřejných služeb, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. Tenduje k neefektivnosti. Tenduje k neefektivnosti.

13 Veřejná ekonomika aplikovaná vědní disciplína aplikovaná vědní disciplína zkoumá příčiny existence, strukturu, zákonitosti fungování a efektivnost veřejného (neziskového) sektoru zkoumá příčiny existence, strukturu, zákonitosti fungování a efektivnost veřejného (neziskového) sektoru Hospodářská politika státu Hospodářská politika státu role vlády ve vztahu k ekonomice (míra zásahů státu do ekonomiky), role vlády ve vztahu k ekonomice (míra zásahů státu do ekonomiky), míra redistribuce a velikost daňového zatížení, finanční zajištění veřejného sektoru míra redistribuce a velikost daňového zatížení, finanční zajištění veřejného sektoru velikost a dynamika veřejného dluhu, velikost a dynamika veřejného dluhu, rozsah a způsoby zajištění veřejných statků rozsah a způsoby zajištění veřejných statků 28.9.201613

14 Veřejná ekonomie Se mimo jiné zabývá hledáním odpovědí na následující otázky:  Proč existuje veřejný sektor?  Proč vláda zastává funkce, které zastává?  Proč veřejný sektor tenduje k neefektivnosti?  Jaké jsou příčiny selhání trhu?  Jaké jsou příčiny selhání vlády?  apod.

15 Veřejná ekonomie Teoretické otázky struktury, fungování a efektivnosti VS Teoretické otázky struktury, fungování a efektivnosti VS Teoreticko praktické otázky způsobů financování VS Teoreticko praktické otázky způsobů financování VS Teoreticko praktické otázky jednotlivých odvětví VS Teoreticko praktické otázky jednotlivých odvětví VS Teoreticko praktické otázky fungování jednotlivých institucí veřejného sektoru Teoreticko praktické otázky fungování jednotlivých institucí veřejného sektoru

16 Ekonomie veřejného sektoru Studuje účinky veřejných výdajů a daní na ekonomiku, na celé národní hospodářství. Zjišťuje např.: Jaké funkce by měla zastávat vláda? Jaké funkce by měla zastávat vláda? Jak by se mělo rozhodovat o tom, kolik veřejných výdajů se bude realizovat? Jak by se mělo rozhodovat o tom, kolik veřejných výdajů se bude realizovat? Co je příčinou veřejných výdajů? Co je příčinou veřejných výdajů?nebo Zda veřejný sektor alokuje zdroje mezi své činnosti efektivně? Zda veřejný sektor alokuje zdroje mezi své činnosti efektivně? REKTOŘÍK Jaroslav (2002)

17 28.9.201617

18 Potřeby společnosti: VS Institucí VS – veřejná správa potřeba organizovaného uspořádání společnosti, potřeba ochrany osoby a jejího majetku, potřeba zajištění spravedlnosti, potřeba ochrany území

19 28.9.201619 Rozsah a struktura veřejného sektoru Ekonomické faktory Ekonomické faktory Historické faktory Historické faktory Geopolitické faktory Geopolitické faktory Demografické faktory Demografické faktory Kulturně náboženské faktory Kulturně náboženské faktory Politické faktory Politické faktory Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku) Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku)

20 Ekonomické faktory Fáze ekonomického rozvoje )klasické x neokeynesiánské přístupy) Fáze ekonomického rozvoje )klasické x neokeynesiánské přístupy) Výkonnost ekonomiky – zdroje pro veřejné rozpočty – velikost disponibilních finančních zdrojů Výkonnost ekonomiky – zdroje pro veřejné rozpočty – velikost disponibilních finančních zdrojů Možnosti přerozdělovacích procesů Možnosti přerozdělovacích procesů Bariéry výkonnosti (na straně státu) Bariéry výkonnosti (na straně státu) Bariéry spotřeby (nezaměstnanost), malá poptávka po zboží Bariéry spotřeby (nezaměstnanost), malá poptávka po zboží 28.9.201620

21 Politické a geopolitické faktory Tradice Tradice Vnímání principu solidarity a rovnosti Vnímání principu solidarity a rovnosti Státní paternalismus x liberalismus, míra významu svobody jednotlivce Státní paternalismus x liberalismus, míra významu svobody jednotlivce Zodpovědnost Zodpovědnost Míra sociálního cítění Míra sociálního cítění Přírodní podmínky, složité – vnímaná role státu v pomoci v případě ohrožení (Skandinávie, sopky, zemětřesení, povodně…) Přírodní podmínky, složité – vnímaná role státu v pomoci v případě ohrožení (Skandinávie, sopky, zemětřesení, povodně…) 28.9.201621

22 Přírodní podmínky RP státu – zajistit, aby zde lidé zůstali, nestěhovali se pryč – nástroje pomoci prostřednictvím veřejného sektoru RP státu – zajistit, aby zde lidé zůstali, nestěhovali se pryč – nástroje pomoci prostřednictvím veřejného sektoru Pohraničí, Skandinávie přímořské a periferní oblasti, postižené regiony, venkov Pohraničí, Skandinávie přímořské a periferní oblasti, postižené regiony, venkov Důvody (zajištění obrany státu apod.) Důvody (zajištění obrany státu apod.) 28.9.201622

23 Demografické podmínky Růst populace Růst populace Změny ve věkové a sociální struktuře Změny ve věkové a sociální struktuře Migrace Migrace Nízká porodnost, stárnutí, baby boom Nízká porodnost, stárnutí, baby boom Růst x změna poptávky po veřejných službách (zejména zdravotní oblast, sociální, vzdělávací sektor) Růst x změna poptávky po veřejných službách (zejména zdravotní oblast, sociální, vzdělávací sektor) 28.9.201623

24 Kulturní a náboženské faktory Sociální cítění Sociální cítění Charita – pomoc v nouzi Charita – pomoc v nouzi Důraz na lidský potenciál Důraz na lidský potenciál Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Péče o chudé, nemocné apod. Péče o chudé, nemocné apod. 28.9.201624

25 Politické faktory 28.9.201625

26 Politické faktory Politický cyklus Politický cyklus Předvolební období Předvolební období Investice Investice Růst sociálních transferů Růst sociálních transferů Min šetření Min šetření Odsouvání finančně náročných projektů Odsouvání finančně náročných projektů Kvalita a kvantita veřejných statků – volební program politických stran Kvalita a kvantita veřejných statků – volební program politických stran 28.9.201626

27 Shrnutí faktorů Rozsah veř. Sektoru v různých zemích i regionech (městech) odlišný s ohledem na kombinaci všech výše definovaných podmínek Rozsah veř. Sektoru v různých zemích i regionech (městech) odlišný s ohledem na kombinaci všech výše definovaných podmínek Obecně v posledních 150 letech dynamický růst veřejného sektoru Obecně v posledních 150 letech dynamický růst veřejného sektoru 1900 VV 8%HDP, 1950 12%, HDP, 2014 48% HDP 1900 VV 8%HDP, 1950 12%, HDP, 2014 48% HDP Problém tzv. vládního selhání Problém tzv. vládního selhání 28.9.201627

28 Zrod a růst veřejného sektoru Konec 19.stol: průmyslová revoluce, modernizace společnosti, přechod na novou ekonomiku Konec 19.stol: průmyslová revoluce, modernizace společnosti, přechod na novou ekonomiku Rozvoj podnikání a průmyslové výroby – 19. stol. Rozvoj podnikání a průmyslové výroby – 19. stol. Cílem bylo zvýšení výroby  tvrdá opatření a metody  např. normování práce, pásová výroba aj. Cílem bylo zvýšení výroby  tvrdá opatření a metody  např. normování práce, pásová výroba aj. Jak dosáhnout cílů rostoucího tlaku na produkci a obchod prostřednictvím organizace skupinové práce Jak dosáhnout cílů rostoucího tlaku na produkci a obchod prostřednictvím organizace skupinové práce Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Jednotlivec/domácnosti ---- soukromý sektor Jednotlivec/domácnosti ---- soukromý sektor Řešení problémů tržního selhání Řešení problémů tržního selhání - makroekonomické, mikroekonomické a neekonomické příčiny - Vfi– nástroj HP státu 28.9.201628

29 Nové společenské problémy Urbanizace, vylidňování venkova Urbanizace, vylidňování venkova Izolace, anonymita ve městech Izolace, anonymita ve městech Ztráta tradiční komunity, rozpad rodin, ztráta sociální soudržnosti Ztráta tradiční komunity, rozpad rodin, ztráta sociální soudržnosti Bydlení Bydlení Nové sociální problémy – pocity vyloučení, marnosti, sebevraždy Nové sociální problémy – pocity vyloučení, marnosti, sebevraždy Zrod sociální politiky, sociální zabezpečení Zrod sociální politiky, sociální zabezpečení 28.9.201629

30 28.9.201630 Zrod „byrokracie“ Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) “byrokracie” –r. 1745 označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem “byrokracie” –r. 1745 označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem Rozvoj různých teoretických přístupů, teorie-praxe pro řízení ve veřejném sektoru Rozvoj různých teoretických přístupů, teorie-praxe pro řízení ve veřejném sektoru Zrod německé a francouzské školy správní vědy Zrod německé a francouzské školy správní vědy Max Weber Max Weber

31 Byrokracie jako součást řízení ve veřejném sektoru Max Weber: sociologie, byrokracie, dělba moci, protestantská etika a ekonomie Max Weber: sociologie, byrokracie, dělba moci, protestantská etika a ekonomie Ideální (ryzí) stát – 6 základních principů řízení ve VS: Ideální (ryzí) stát – 6 základních principů řízení ve VS: ◦ Princip vymezení ǔ ŕedních kompetencí upravených zákony a správními nařízeními ◦ Jednoznačná hierarchie pravomocí ◦ Moderní úřadování - spisy ◦ Odborné vzdělání ◦ Pracovní síla úředníka ◦ Obecná, pevná, kompletně naučitelná pravidla 31

32 Max Weber Tradiční, charismatické a legálně organizační panství – vrchnostenská správa Tradiční, charismatické a legálně organizační panství – vrchnostenská správa Formální pravidla organizace moci Formální pravidla organizace moci Víra v právní normy a poslušnost vůči normám Víra v právní normy a poslušnost vůči normám Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce., funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce., funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví 32

33 Ideální byrokracie Správní akty, rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě Správní akty, rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě Lidé jsou na výkon funkce cvičeni Lidé jsou na výkon funkce cvičeni Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní případy. Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní případy. Člověk se podřizuje pravidlům, ne člověku Člověk se podřizuje pravidlům, ne člověku Pracovníci jsou organizováni do přesně definovaných hierarchií. Pracovníci jsou organizováni do přesně definovaných hierarchií. Každý má jasně vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoci). Každý má jasně vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoci). Funkční místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se může kdokoliv Funkční místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se může kdokoliv Funkční místo se obsazuje výběrovým řízením na základě technické kvalifikace kandidátů. Funkční místo se obsazuje výběrovým řízením na základě technické kvalifikace kandidátů. Pracovníci jsou odměňováni fixní odměnou. Pracovníci jsou odměňováni fixní odměnou. Odměna je vázána zejména na místo v hierarchickém systému; navíc se však může vzít v potaz odpovědnost místa a sociální statut. Odměna je vázána zejména na místo v hierarchickém systému; navíc se však může vzít v potaz odpovědnost místa a sociální statut. Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespoň hlavním zaměstnáním. Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespoň hlavním zaměstnáním. 33

34 28.9.201634 Role byrokracie pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost… pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost…  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace Max Weber – 19. – 20. stol.: Max Weber – 19. – 20. stol.: růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  Ideální typ byrokracie:  Ideální typ byrokracie: přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce stanovení úřední hierarchie, instanční postup stanovení úřední hierarchie, instanční postup systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel veřejná kontrola veřejná kontrola

35 kritika byrokracie zjevné negativní zneužívání veřejné moci zjevné negativní zneužívání veřejné moci osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů zdlouhavá úřední jednání zdlouhavá úřední jednání preference užitku byrokratů preference užitku byrokratů růst aparátu; neschopní úředníci růst aparátu; neschopní úředníci 28.9.201635

36 Růst veřejného sektoru v průběhu 20. století Válečné konflikty, zbrojení, investice do armády Válečné konflikty, zbrojení, investice do armády Řešení následků válek (zranění, nemocní, podpora rodin …) Řešení následků válek (zranění, nemocní, podpora rodin …) Hospodářská krize a její důsledky Hospodářská krize a její důsledky Podpora vzdělávání, sociální péče aj. Podpora vzdělávání, sociální péče aj. 28.9.201636

37 Rozvoj veřejného sektoru po 1950 Růst veřejného sektoru, studená válka, zbrojení Růst veřejného sektoru, studená válka, zbrojení Ropné šoky a krize Ropné šoky a krize Zrod evropské RP Zrod evropské RP Zrod nových problémů – ŽP, rovné příležitosti, bezpečnost, drogy… Zrod nových problémů – ŽP, rovné příležitosti, bezpečnost, drogy… Tlak na služby občané, firmy Tlak na služby občané, firmy Konkurence mezi jednotlivými obcemi, regiony - globalizace Konkurence mezi jednotlivými obcemi, regiony - globalizace 28.9.201637

38 Veřejný sektor ve 21. století Nadměrný růst veřejných deficitů a dluhů Nadměrný růst veřejných deficitů a dluhů Růst globálních i národních a regionálních problémů – diskuse o funkcích a postavení veřejného sektoru Růst globálních i národních a regionálních problémů – diskuse o funkcích a postavení veřejného sektoru Selhání státu Selhání státu Rozvojový svět, rozvojová politika Rozvojový svět, rozvojová politika Decentralizace veřejného sektoru jako řešení dluhů – důsledky Decentralizace veřejného sektoru jako řešení dluhů – důsledky 28.9.201638

39 28.9.201639 Funkce veřejného sektoru Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia

40 Shrnutí Veřejný sektor má poměrně zásadní vliv na fungování společnosti a národní ekonomiky. Veřejná ekonomie umožňuje porozumět zákonitostem fungování veřejného sektoru. Základním problémem je nalezení vhodné míry vlivu státu na chod ekonomiky a což ve skutečnosti znamená určení velikosti veřejného sektoru. Znalost objektivních a subjektivních příčin existence veřejného sektoru je pro dosažení vhodné kombinace veřejného a soukromého sektoru v národní ekonomice rozhodující.

41 28.9.201641 Instituce státních intervencí Veřejná správa Veřejná správa - Státní správa - Územní samospráva Vláda Vláda Parlament Parlament Nadnárodní instituce Nadnárodní instituce


Stáhnout ppt "Veřejná ekonomika 1 Úvod do problematiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google