Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kariérové poradenství - trendy minulé i současné PhDr. Jana Zapletalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kariérové poradenství - trendy minulé i současné PhDr. Jana Zapletalová."— Transkript prezentace:

1 Kariérové poradenství - trendy minulé i současné PhDr. Jana Zapletalová

2 Role školy Škola působí v procesu přípravy žáka na život jako mediátor, zprostředkovává přechod mezi rodinou a „světem“, je ochráncem sociálního pouta, podílí se na vývoji jednotlivce v autonomní subjekt, který je: Škola působí v procesu přípravy žáka na život jako mediátor, zprostředkovává přechod mezi rodinou a „světem“, je ochráncem sociálního pouta, podílí se na vývoji jednotlivce v autonomní subjekt, který je: Samostatný, odpovědný vůči sobě i druhým, Samostatný, odpovědný vůči sobě i druhým, způsobilý k životu uvnitř společnosti Škola se tak podílí na vývoji vlastní identity žáků Škola se tak podílí na vývoji vlastní identity žáků Vede je ke konfrontaci s novými požadavky, vzory atd., učí je překonávat problémy, disciplinovat se a nacházet možnosti svého budoucího profesní uplatnění Vede je ke konfrontaci s novými požadavky, vzory atd., učí je překonávat problémy, disciplinovat se a nacházet možnosti svého budoucího profesní uplatnění

3 Tradice poskytování služeb kariérového poradenství (20. a 30. léta )v ČR Akademie práce v Československu – jedna z prvních ve světě, která se zabývala profesní orientací Akademie práce v Československu – jedna z prvních ve světě, která se zabývala profesní orientací 1920 Ústředí poraden pro volbu povolání (později součást ústavu) 1920 Ústředí poraden pro volbu povolání (později součást ústavu) Kritika upřednostňování psychotechniky před spoluprací se školou, nerespektování názorů učitelů na žáky Kritika upřednostňování psychotechniky před spoluprací se školou, nerespektování názorů učitelů na žáky V roce 1963 byla na středních všeobecně vzdělávacích školách zřízena funkce poradce pro výchovu k volbě povolání V roce 1963 byla na středních všeobecně vzdělávacích školách zřízena funkce poradce pro výchovu k volbě povolání „Navázat se školami dobré styky. Seznámit se s podmínkami vstupu do těchto škol, vyžádat si zprávy o činnosti, prospekty, připravit štítkový seznam škol.“ „Navázat se školami dobré styky. Seznámit se s podmínkami vstupu do těchto škol, vyžádat si zprávy o činnosti, prospekty, připravit štítkový seznam škol.“ Základem je spolupráce školy, rodičů a poradce (dnes……a žáka) Základem je spolupráce školy, rodičů a poradce (dnes……a žáka) Psychotechnika měla nacházet odpověď, proč je dítě méně úspěšné (standardy testování) Psychotechnika měla nacházet odpověď, proč je dítě méně úspěšné (standardy testování) Radit těm, kteří vstupují na trh práce nebo chtějí měnit povolání Radit těm, kteří vstupují na trh práce nebo chtějí měnit povolání Základní kritéria výběru byla: Základní kritéria výběru byla: A) způsobilost pro povolání A) způsobilost pro povolání B) společenská výhodnost povolání B) společenská výhodnost povolání C) jak se na povolání připravit, aby bylo úspěšné C) jak se na povolání připravit, aby bylo úspěšné D) Rejstřík povolání podle požadavků tělesných a duševních D) Rejstřík povolání podle požadavků tělesných a duševních

4 Pravidla pro práci poradců pro volbu povolání dříve…a nyní Stavěl: „Poradce může nanejvýš upozornit dítě na ta povolání, proti nimž by po jeho úsudku nebylo námitek. Výběr a konečnou volbu musí však dítě učiniti samo.“ Stavěl: „Poradce může nanejvýš upozornit dítě na ta povolání, proti nimž by po jeho úsudku nebylo námitek. Výběr a konečnou volbu musí však dítě učiniti samo.“ Nyní Nyní Se podílí na korekci rozhodovacího procesu ve vazbě na specifika žákovy osobnosti, zejména na struktuře jeho zájmů a kognitivních předpokladů, osobnostních specifik pro volbu určité vzdělávací dráhy, Se podílí na korekci rozhodovacího procesu ve vazbě na specifika žákovy osobnosti, zejména na struktuře jeho zájmů a kognitivních předpokladů, osobnostních specifik pro volbu určité vzdělávací dráhy, Koriguje volbu oboru a profesního zaměření, rozpory mezi očekáváním a realitou (+ nebo -), Koriguje volbu oboru a profesního zaměření, rozpory mezi očekáváním a realitou (+ nebo -), ztížení rozhodovacího procesu z důvodů SPUCH, neprospěchu, špatného socioekonomického zázemí, zdravotního handicapu, nezralosti žákovy osobnosti, ztížení rozhodovacího procesu z důvodů SPUCH, neprospěchu, špatného socioekonomického zázemí, zdravotního handicapu, nezralosti žákovy osobnosti, potřeba potvrzení vhodnosti zvolené vzdělávací dráhy potřeba potvrzení vhodnosti zvolené vzdělávací dráhy využívá všech dalších subjektů, které mohou poskytnout další informace o zvoleném oboru a zprostředkovat náhled využívá všech dalších subjektů, které mohou poskytnout další informace o zvoleném oboru a zprostředkovat náhled

5 Trendy Tendence rozšiřovat službu ze školního věku na celoživotní dráhu Tendence rozšiřovat službu ze školního věku na celoživotní dráhu Změny v rolích poskytovatelů (škola, PPP, SPC, IPS, NNO…nové subjekty) Změny v rolích poskytovatelů (škola, PPP, SPC, IPS, NNO…nové subjekty) Rozšiřování poradenských služeb pro neúspěšné uchazeče o studium- problém s žáky mimo vzdělávací systém, revolba Rozšiřování poradenských služeb pro neúspěšné uchazeče o studium- problém s žáky mimo vzdělávací systém, revolba Rozšiřování a obohacování služeb kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením Rozšiřování a obohacování služeb kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením Vytváření nových metodických a diagnostických nástrojů pro oblast kariérového poradenství (publikace, dotazníky) Vytváření nových metodických a diagnostických nástrojů pro oblast kariérového poradenství (publikace, dotazníky) E-learningové vzdělávání a jiné druhy DVPP, projekty E-learningové vzdělávání a jiné druhy DVPP, projekty

6 Kariérové poradenství na SŠ zejména.. Vnímá důležitost této poradenské služby v kontextu možností a zájmů žáka a preferencí školy Vnímá důležitost této poradenské služby v kontextu možností a zájmů žáka a preferencí školy Autonomie volby, rozpor mezi aspirací a možností, trh práce, uplatnění x exluzivita profese v osobním náhledu Autonomie volby, rozpor mezi aspirací a možností, trh práce, uplatnění x exluzivita profese v osobním náhledu Role vrstevníků x rodičů (specifické schopnosti, materiální zázemí) Role vrstevníků x rodičů (specifické schopnosti, materiální zázemí) Model „objížďky“ Model „objížďky“ Profese orientované na Služby Profese orientované na Služby Besedy, stáže, exkurze, spolupráce se zahraničím, veletrhy, výměny…. Besedy, stáže, exkurze, spolupráce se zahraničím, veletrhy, výměny…. Reorientace x VŠ, VOŠ Reorientace x VŠ, VOŠ Na některých školách služba není poskytována nebo není zohledňován faktor speciálních vzdělávacích potřeb Na některých školách služba není poskytována nebo není zohledňován faktor speciálních vzdělávacích potřeb

7 Obvyklý průběh volby

8 Specifika volby Jaký chci být versus kým chci být Jaký chci být versus kým chci být Vývoj osobní identity, kontext rozhodovacích vlivů Vývoj osobní identity, kontext rozhodovacích vlivů Motivy vyvolané školou (atraktivita oboru, Motivy vyvolané školou (atraktivita oboru, osobnost pedagogů, náhled perspektivy…) Vrstevníci versus rodiče Vrstevníci versus rodiče Separace Separace

9 Strategie ELPGN- Evropské sítě politiky v oblasti celoživotního poradenství Podporovat vytváření schopností, které ovlivňují přístup jednotlivce ke vzdělávání, vývoj jeho profesní a životní dráhy Podporovat vytváření schopností, které ovlivňují přístup jednotlivce ke vzdělávání, vývoj jeho profesní a životní dráhy Usnadnit přístup k poradenským službám Usnadnit přístup k poradenským službám Rozvíjet kvalitu služeb Rozvíjet kvalitu služeb Lépe koordinovat služby různých poskytovatelů Lépe koordinovat služby různých poskytovatelů

10 Poradenské služby v 21. století Od roku 2000 narůstá rozmanitost poskytovaných služeb, rozšiřuje se cílová skupina a zaměření psychologů Od roku 2000 narůstá rozmanitost poskytovaných služeb, rozšiřuje se cílová skupina a zaměření psychologů Tlak na kratší profesní přípravu Tlak na kratší profesní přípravu Rostou nároky na kvalitu poskytované služby a omezují se finanční prostředky Rostou nároky na kvalitu poskytované služby a omezují se finanční prostředky Školy mají nést odpovědnost za řešení školních, sociálních a psychologických problémů Školy mají nést odpovědnost za řešení školních, sociálních a psychologických problémů Snaha přecházet z nápravy problémů k jejich prevenci Snaha přecházet z nápravy problémů k jejich prevenci Snaha vyčlenit speciálně pedagogickou problematiku z profesního zaměření psychologie Snaha vyčlenit speciálně pedagogickou problematiku z profesního zaměření psychologie Tlak na inovace v diagnostických nástrojích a v systému hodnocení žáků Tlak na inovace v diagnostických nástrojích a v systému hodnocení žáků Důraz je kladen na změnu, žáci mají být aktivními účastníky vyučování a učení se Důraz je kladen na změnu, žáci mají být aktivními účastníky vyučování a učení se Zaměření diagnostiky na možnosti žáka nikoliv pouze na aktuální stav Zaměření diagnostiky na možnosti žáka nikoliv pouze na aktuální stav

11 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kariérové poradenství - trendy minulé i současné PhDr. Jana Zapletalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google