Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie staveb procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie staveb procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS."— Transkript prezentace:

1

2 Technologie staveb procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS

3 2 Anotace předmětu:: úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost výrobního procesu. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty. Kontrola kvality stavební produkce. Příprava výstavby investičních celků. Uplatnění proudové metody stavění při stavění investičních celků v tržních podmínkách. Zásady projektování organizace výstavby. Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů, stavebně technologický síťový graf. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Anglická anotace: Realization of plasters, facings, paintings, soffits, wallpapers, floors, fronts etc. The emphasize is placed on readiness of a building, resp. of a foundation, technological process, quality control, process economy and exploitation of programs for constructions planning and scheduling. Production process in building industry as a system. Phases of the building process. Spatial, technological and time structure of the building process. Construction technology design and main documents. Quality management and control, quality assurance checklists. Principles of planning and realization of buildings and large projects. Construction technology design. Flow method in building industry. Construction technology network analysis for project preparation and management. Use of computers in project planning and management. Priciples of design of site camp and equipment. PROGRAM VÝUKY PROB

4 3 TýdenPřednáška Cvičení 1. úvod do problematiky, funkce procesů, zadání, výběr procesů z předlo- přehled procesů, jakostní požadavky žené nabídky, 2. úpravy povrchů – omítky (klasické, tenko- vypracování postup.diagr. úprav vrstvé, speciální), technol.,poruchy povrchů, technol.postup 3. úpravy povrchů – sanační, techn., poruchy vypracování postup.diagr. úprav 4. úpravy povrchů – zateplovací systémy, poruchy povrchů, technol.postup – sanač. 5. obklady vnitřní, vnější, poruchy vypracování postup.diagr. ob- - kladů vnitř,vnějš., tech.postup 6. podkladní a nášlapné vrstvy podlah (mo- vypracování postup. diagr.pod- nolitické, stěrkové, ze syntetických pry- kladní a nášlapné vrstvy podlahy skyřic, anhydritové TP, časový plán procesů 7. nášlapné vrstvy podlah - dlažby,PVC, dřevěné, vypracování postup.diag. nášl. textilní aj., vrstvy podlah, TP, čas.plán

5 4 Vstupy do realizace REALIZACE MATERIÁLY STROJE PRACOVNÍCI INFORMACE ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ZÁVAZNÉ NORMY PROJEKTOVÁ DOKUMUNTACE SMLOUVY O DÍLO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ PŘÍPRAVA ZHOTOVITELE VNĚJŠÍ PODMÍNKY

6 5 Znalosti základních zákonů a vyhlášek STAVEBNÍ ZÁKON (č. 183/2006 Sb.) Seznámit se s celým stavebním zákonem, znát části týkající se realizace staveb ZÁKONÍK PRÁCE (č. 262/2006 Sb.) Seznámit se s celým zákoníkem práce, znát části týkající se realizace staveb OBCHODNÍ ZÁKONÍK (č. 513/1991 Sb.) Znát obchodní zákoník v části smlouvy o dílo OBČANSKÝ ZÁKONÍK (č. 40/1964 Sb.) Znát občanský zákoník v části smlouvy o dílo BEZPEČNOST PRÁCE Zákon č. 251/2005 Sb.- o inspekci práce Vyhláška č. 601/2006 Sb. - kterou se zrušuje vyhláška č. 324/1990 Sb

7 6 Vyhláška č. 324/1990 Sb. je nahrazena těmito předpisy: Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (tímto zákonem je zřizován koordinátor bezpečnosti práce na stavbě) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (+ přílohy) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (+ přílohy) Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb Příloha č. 4 Dokumentace bouracích prací Bezpečnost práce

8 7 Úvod – dokončovací procesy Odlišnost VDP Funkce VDP Jakost VDP Časová posloupnost VDP Vazby VDP Lhůty výstavby VDP Poruchy VDP

9 8 HMG prací MS Project 2000

10 9 HMG prací Primavera Project Planner Power Project


Stáhnout ppt "Technologie staveb procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google