Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Střední škola tvorby a designu nábytku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Střední škola tvorby a designu nábytku,"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Šablona III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE _449 Autor Mgr. Irena Fadrhoncová Třída/ročník 4. ročník, nástavba Datum vytvoření 11. 8. 2013

2 Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Tematická oblast Filozofie pro SOŠ – Helenizace Řecka a počátky křesťanství Předmět Základy společenských věd Anotace (výstižný popis způsobu použití, případně metodické pokyny) Prezentace slouží k výkladu o helénské řecké filosofii a počátkách křesťantví. Klíčová slova Řecká helénská filosofie, křesťanská filosofie, gnóze, manicheismus, ariánství, epikureismus, eklekticismus, stoicismus, skepticismus Druh učebního materiálu Výkladová prezentace Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 Helenizace Řecka a počátky křesťanství Mgr. Irena Fadrhoncová

4 Helenizace Řecka Roku 338 př. Kr. po bitvě Chaironeie se makedonský král Filip II. stal řeckým vládcem Nastalo tzv. Helénské období

5 Rysy helénského období řeckých dějin Alexandr Makedonský zrušil svobodnou vládu jednotlivých městských států a smísil všechny národy středomoří  skončil koncept polis jako samostatných městských států Skončilo dělení na Řeky a barbary  všichni jsou lidé! Dále fungovaly platonské i aristotelské školy, ale centrem středomoří se stala knihovna v Alexandrii (obsahovala 700 000 svazků)

6 Rysy helénského období řeckých dějin Starý zákon byl přeložen do řečtiny  septuaginta  prolnutí řecké a židovské tradice Vyvíjeli se exaktní vědy  působili velikáni jako Archimedes, Euklides ArchimedesEuklides

7 Euklidova věta pro vý š ku Euklidova věta pro odvěsny

8 Filosofie helénského období Epikureismus ▫Směr hlásající snahu vyhnout se utrpení a strachu ▫Epikuros Eklekticismus ▫Směr, který shromažďoval a skládal úspěšné myšlenky jiných filosofů ▫Marcus Julius Cicero, Filon Alexandrijský Stoicismus ▫Snaha žít v souladu s přírodou a zbavit se vlivu svých prožitků (neprožívat) ▫Zenon z Kitia, Seneca, Marcus Aurelius Skepticismus ▫V poznání se nelze dobrat pravdy, jen názoru ▫Pyrrhon

9 Vznik křesťanství Křesťanství se odvozuje od historické postavy Ježíše z Nazareta Židovští duchovní hlásali, že Bůh vše sleduje a všem spočítá jejich hříchy. Ježíš naproti tomu mluvil o božím odpuštění, skonání věků a příchodu království božího, kde ten poslední bude první. V prvních stoletích našeho letopočtu neexistovala ještě křesťanská doktrína v takové podobě, jak ji známe dnes. Existovaly křesťanské sekty, jejichž učení se navzájem lišilo.

10 Raně křesťanské hereze – Gnóze Hereze je odchylka od oficiálního křesťanského učení, ve středověku byla hereze tvrdě stíhána, heretici byli upalováni na hranici. Gnostici byla odnož křesťanské církve, která pohrdala hmotným světem: „Kdo poznal svět, poznal mrtvolu.“ V každém z nás žije božská duše, která si musí vzpomenout na svůj původ a tím se osvobodit z vlastního těla Symbol: had pojídající vlastní ocas  symbol věčného návratu k počátku a splynutí mezi člověkem a bohem

11 Raně křesťanské hereze - manicheismus Základem manicheismu je příběh o světlu (dobru) a tmě (zlu), které spolu vedou nelítostný souboj Jméno podle zakladatele jménem Mání, který žil ve 3. století po Kr. Raně křesťanské hereze byly pozdější oficiální křesťanskou církví zatraceny jako kacířské

12 Mýtus o stvoření světa podle manichejců Počátek je tam, kde nebyl stvořen svět, ale existovalo světlo a tma, čisté dobro a čisté zlo. Střední moment přichází smísením obou principů. To se děje proto, že vnitřní zášť zla, které vnitřně bojovalo samo se sebou, se přelila až k hranici dobra, kde ji při pohledu na krásu polila závist a okamžitě vznikl plán zmocnit se světla tím, že se s ním temnota smísí. Na druhé straně Velký Otec povolává do boje Matku života a dojde ke stvoření prvního člověka, jenž je povolán k boji proti zlu a má se obětovat za pokoj světské říše. Je vybaven pěti dobrými živly: hebkým vánkem, ohněm, větrem, světlem a vodou. Prvotní ďábel, jehož naopak vytvořila temnota, je vybaven kouřem, plamenem požáru, horkým vichrem, tmou a mlhou. A vítězí. Světelné elementy se mísí s živly temnoty. Pak nastává druhé stvoření, kde Životní duch zachrání prvního člověka, jenž se stane druhým bohem, ale pět světelných elementů identických s duší je natolik smíseno se svými temnými rivaly, že svět zůstává ve spárech zla. Přichází třetí stvoření: Velký otec přivádí světelného Ježíše, posla spásy, aby opět oddělil světelnou říši od zla. Světelný Ježíš je dvoupohlavní a svádí mužstvím ženské prvky zla a ženskou částí zase mužské. Chtíč zaneprazdňuje elementy temnoty a ty pouštějí ze svých spárů paprsky světla. To ale sleduje kníže temnot a zbylé částice z říše světla uvězní do Adama a Evy. Tím je člověk se svou temnou tělesností smísen s prvky dobra a je zpodobením božství na zemi, přičemž božství a dobro jako takové pro něj zůstávají nedosažitelné. Ježíš je někdy spatřován jako had v ráji, který dává Adamovi pomocí jablka poznat dobro a zlo, jindy jako ony trpící částice světla v člověku plném zla hmoty a temna

13 Raně křesťanské hereze – Ariánství Ariánství vzniklo z učení kněze Areia. Popírá Ježíšovo božství, tvrdí, že Ježíš byl stvořen a je tak spolu s Duchem svatým podřízen Bohu Otci. Oficiální proud křesťanské církve naproti tomu prohlašuje, že Bůh je trojjediný (viz. sv. Augustin).

14 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt EU peníze školám „Inovace výuky“ registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Zdroje: HEJDUK, Jiří: Občanský a společenskovědní základ. Filosofie – učebnice učitele. Computer Media, Kralice na Hané 2011. BUCKINGHAM, Ben a kol. Kniha filozofie. Praha: Knižní klub, 2013, ISBN 978-80-242-3912-5 Obrázek z internetu: Archimedes: AUTRO NEUVEDEN. Easy science for kids [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.easyscienceforkids.com/all-about-archimedes.html Euclides: AUTRO NEUVEDEN. grupoescolar.com [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/euclides-- matematico.html Had: AUTRO NEUVEDEN. unamyr.sweb.cz [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://unamyr.sweb.cz/texty/slov.htm

15 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt EU peníze školám „Inovace výuky“ registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Euklidova věta: AUTRO NEUVEDEN. aristoteles.cz [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.aristoteles.cz/matematika/pravouhly_trojuhelnik/euklidovy _vety/euklidova-veta.php GOLÁŇ, Mojmír. Mojmír Golíň informatika blog [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://golanbloger.blogspot.cz/2013/01/archimeduv-zakon.html


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0524 Střední škola tvorby a designu nábytku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google