Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj českého pravopisu Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj českého pravopisu Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."— Transkript prezentace:

1 Vývoj českého pravopisu Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol

2 Obsah: 1.Pravopis 2.Primitivní pravopis 3.První česky psaná věta 4.Spřežkový pravopis 5.Diakritický pravopis 6.Humanismus a baroko 7.Národní obrození 8.Josef Dobrovský 9.Pravidla českého pravopisu 10.Použitá literatura a zdroje

3 Připomeňme si několik pojmů: Jazyky na našem území: Staroslověnština (9. století) Latina (od 10.století) Čeština (od 10. – 11. století) První písemné projevy v češtině: BOHEMIKY a GLOSY Pojem grafém = písmeno foném = zvuková jednotka jazyka

4 1. Pravopis Znamená pravidla přenosu zvukové podoby jazyka do jazyka psaného. Český pravopis prošel různými způsoby záznamu: primitivní pravopis (do 13.století) spřežkový pravopis diakritický pravopis (od 14.století)

5 2. Primitivní pravopis Primitivní pravopis = jeden grafém odpovídá jedné hlásce (ruština) České hlásky, pro které neexistoval grafém, se označovaly písmeny pro hlásky zvukově nejbližší. Pro češtinu byl nedostačující a velmi nedokonalý. Ve 13. století ho nahradil pravopis spřežkový. Ukázkou primitivního pravopisu je nejstarší česká věta.

6 3. První česky psaná věta Na rubu zakládací listiny kapituly litoměřické z r. 1057 byl počátkem 13. století připsán český záznam, který je obecně považován za nejstarší doklad české věty.

7 Zakládací listina litoměřické kapituly

8 Transliterovaná podoba a přepis nejstarší české věty (B. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého, Praha 1936) Pauel dal geft Plofcoucih zemu Wlah dal geft Dolaf zemu bogu i fuitemu Scepanu fe duema dufnicoma Boguceu i Sedlatu. Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolás zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú i Sedlatú.

9 4. Spřežkový pravopis Spřežka je spojení dvou, vyjímečně i více grafémů pro jeden foném (př.: prziyal, czas, vslssyz) Spřežkový pravopis nebyl využíván dlouho. Již od 14. století se začala ve staročeských textech objevovat diakritická znaménka. Spřežkový pravopis nalezneme například v textech Dalimilovy kroniky.

10 Dalimilova kronika

11 … První veršovaná česká kronika vznikla na počátku 14. století. Autor byl zaujatý zastánce českého vlastenectví. Texty byly určeny k předčítání. O oblibě kroniky svědčí řada dochovaných opisů a zlomků. Nejstarším rukopisem je tzv. Cambridgeský rukopis z 1. poloviny 14. století.

12 Ukázka z Dalimilovy kroniky: Mnozy powyefty hledagy, W tom mudrzie y dwornye czynie, Ale ze fwe zemye netbagy, Tyem fwoy rod fproftenftwym wynye. Neb by fie do nych které czty nadyely, fwe by zemye knyhy gmyely, Z nych by fwoy rod weff poznaly, odkud gfu przyfly, wzwyedyely. Přečtěte nahlas. Jak rozumíte obsahu. Zkuste přeložit do současné češtiny.

13 5. Diakritický pravopis Ve 14. století se za vlády Karla IV. rozvíjí umění a literatura, obohacuje se slovní zásoba, rozvíjí mluvená čeština. Vlivem latiny se v češtině komplikuje větná stavba. Na počátku 15.stol. mají velký význam kázání Mistra Jana Husa. Káže a zpívá česky.

14 Mistr Jan Hus Zásady diakritického pravopisu jsou vyloženy v díle O pravopisu českém. Nahrazuje spřežky za písmena s diakritickými znaménky : Délku samohlásky označuje tzv. nabodeníčkem dlouhým. Měkkost souhlásek označuje tzv. nabodeníčkem krátkým.

15 6. Humanismus a baroko V 16. a 17. století výrazně ovlivňuje český pravopis humanismus. Někteří učenci píší latinsky, jiní česky. Právě z latiny se do češtiny dostala složitá souvětí. Vznikají slovníky a mluvnice, např. Gramatika česká Jana Blahoslava. Významné je dílo Jana Amose Komenského. Jeho Poklad jazyka českého bohužel shořel při požáru v Lešně. Vzorem češtiny se dlouhou dobu stalo dílo Jednoty bratrské BIBLE KRALICKÁ.

16

17 Nové úpravy pravopisu (bratrského): Zaveden háček místo teček. Pro š zůstává ff. Hláska j se píše jako g. Hláska í se píše j. (př.:gegj – její) Dvojhlásky aj, ej, ou se píší ay, ey, au. Hláska v se píše w. U na začátku slova se označuje písmenem v. Po c, z, s je y (př.: cyzý)

18 Po bitvě na Bílé hoře 1620 Česká inteligence odchází do emigrace. V Čechách začíná převládat vedle latiny němčina. Čeština zůstává živým jazykem hlavně na venkově. Její úroveň upadá…

19 7. Národní obrození Národní obrození na konci 18.stoeltí přineslo zájem o jazyk český, o jeho minulost, o kvalitní česká díla. Znovu je vydána Balbínova Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. Český jazyk v podstatě zachránil svým dílem Josef Dobrovský, jazykovědec, historik, zakladatel slavistiky a bohemistiky.

20 Josef Dobrovský (1753 – 1829) V díle Dějiny české řeči a literatury oceňuje jazyk doby veleslavínské. Zevrubná mluvnice česká se stala základní kodifikační příručkou češtiny pro následující desetiletí.

21 Zevrubná mluvnice česká Zdůraznil rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem (zavedl ý místo tehdy užívaného ej př.: dobrý - dobrej). Stanovil psaní i po všech měkkých souhláskách, psaní i a y po obojetných souhláskách. Do té doby se totiž po c, s, z psalo vždy y.

22 8. Pravidla českého pravopisu První česká pravidla českého pravopisu vznikla v roce 1902 zásluhou Jana Gebauera. „Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví“

23 ... Pravidla českého pravopisu dnes : Základní kodifikační příručkou spisovného pravopisu jsou Pravidla českého pravopisu z roku 1993. Byla zpracována Ústavem pro jazyk český AV ČR. Vedle abecedně seřazeného seznamu slov obsahují PČP teoretický výklad o základních problematických jevech českého pravopisu.

24

25 9. Použitá literatura a zdroje Pravidla českého pravopisu, Pansofia Český jazyk, vyuka.cz Literatura pro 2. ročník středních škol, didaktis Arara.cz, bookfan.eu, academia.cz, cbn.cz, cs.wikipedia.org, dltm.cz, ff.ujep.cz, hora-rip.cz navychod.cz, divadelni-noviny.cz, ujc.cas.cz


Stáhnout ppt "Vývoj českého pravopisu Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google