Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÉ AKTIVITY České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na rok 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÉ AKTIVITY České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na rok 2008."— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÉ AKTIVITY České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na rok 2008

2  udržet tempo růstu počtu turistů, délky jejich pobytu v ČR a objemu příjmů z cestovního ruchu na úrovni států střední Evropy, tj. 3 – 5 %  v tomto uskupení být vedoucím státem Cíl 2008

3 Zdroje financování 1.Prostředky státního rozpočtu a)SR - spolufinancování národních projektů EU b)Příspěvek MMR ČR (cca 360 mil. Kč) 2.Prostředky z rozpočtu EU /fondy/ v roce 2007 - 2013 IOP (Integrovaný operační program – prioritní osa 4 Národní podpora cestovního ruchu – 77 mil. Eur ) 3.Příjmy z vlastní činnosti

4  Stabilizace nových národních produktů  Zážitková dovolená (gastronomie)  „Cool“ nebo „hip“ destinace (prezentace ČR pro mladou generaci  „Výroční aktivity“ (650 let od založení města Karlovy Vary, 200 let města Mariánské Lázně, 100 let českého hokeje…)  Tourism for all (sociální CR) – směr Evropské komise V roce 2008 zvýšená pozornost

5  odborná veřejnost tuzemská i zahraniční  domácí turisté (rodiny s dětmi)  14+  60+ Cílové skupiny

6  kombinace on-air a on-line propagace /např. spoty v TV následně doplněné soutěží a on-line komunikací výherců s diváckou obcí/, soutěže na You-Tube  roadshows v rámci „Aliance“ pro získávání přímých letů do Prahy a do ostatních měst ČR s mezinárodními letišti (jihovýchodní Asie, SAE, Čína) Marketingové nástroje (nově)

7  příprava a zahájení fungování „mediálního trustu“ /pracovní název/, jehož cílem je utváření reálného a pozitivního obrazu vývoje CR v ČR na pozadí aktivit MMR, CzT, MZV, MPO a soukromých subjektů  vytvoření on-line hry pro věkovou skupinu 14+, její uvedení na národní portál v jazykových mutacích a její využití pro získávání, informování, vzdělávání a motivaci budoucích návštěvníků ČR

8 Komunikační témata  Česká republika – symfonie zážitků  Značka www.CzechTourism.com  Česká národní kuchyně  Budování pozice lídra v turistickém uskupení V4

9  Od „Undiscovered Golf Destination“ k „Czech Republic – The Golf Republic“  Medicínské lázeňství jako investice do zdraví a životního stylu  ČR jako optimální kongresová destinace z pohledu „value for money“  „Osmička“ - v návaznosti na komunikaci osmičky na MZV ČR využít data 8. 8. 2008 k propagaci

10  ČR pro mladou generaci 16 - 24 let, důraz na digitální komunikaci a dělení se o zážitky on-line, příprava hry ve stylu „Second Life“  Cestovní ruch a zaměstnanost – úloha seniorů a pozitivní „image“, jejich možné úlohy ve službách CR, „rekonstrukce“ profesní hrdosti ve spolupráci s odbornými asociacemi  Doprava do ČR /inbound/ všeho druhu – formou marketingových partnerství s regiony, jichž se geograficky týká a v rámci Aliance s MZV ČR a ostatními resorty

11 Zahraniční zastoupení (ZZ) Dnes 26 ZZ Plánovaná otevření: Jekatěrinburg Riga Německo (druhé zastoupení CzT - západ) USA (druhé zastoupení CzT - jih nebo západ) Švédsko Dánsko

12 Intenzivní podpora DCR

13 Kampaň na podporu DCR Podpora nabídky šetrných forem CR a produktů zaměřených na místně typický CR (agroturistika, vinařský a pivní CR, hipoturistika, cykloturistika) Vytvoření prostoru pro prodej turistických produktů v síti turistických informačních center (TIC), organizacích CR (OCR),v hotelech apod. Dynamický rozvoj projektu Kudy z nudy Výzkumy názorů návštěvníků v turistických regionech ČR

14 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI V ROCE 2008

15 Cíl: spolupracovat na jednotném vizuálním stylu ČR doplňujícím již zavedené značky dotčených ministerstev a jimi zřízených agentur zavedené značky zůstanou v platnosti a nově bude aplikován jednotící prvek Aktivita MZV v oblasti jednotného vizuálního stylu

16 Integrovaný operační program (IOP) Příprava na IOP ve spolupráci s MMR ČR Prioritní osa 4: Národní podpora cestovního ruchu Podporované aktivity: zavedení národního informačního a rezervačního systému zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrolu) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni podpora prezentace ČR jako destinace CR

17 Projekt „Předsednictví ČR v EU“ participace na přípravách a realizaci předsednictví České republiky v EU ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a MMR ČR

18 Závěr a shrnutí na rok 2008 1.Cílové skupiny  odborná veřejnost tuzemská i zahraniční  domácí turisté (rodiny s dětmi)  cílová skupina 14+  cílová skupina 60+ 2.Zvýšená pozornost  zážitková dovolená  prezentace ČR pro mladou generaci  aktivity vztahující se k výročím  sociální cestovní ruch 3.Zintenzivnění podpory domácího cestovního ruchu

19 Kontakt CzechTourism Vinohradská 46, P.O.Box 32 120 41 Praha 2 Tel.: 221 580 401 E-mail: vondruska@czechtourism.cz www.CzechTourism.cz www.CzechTourism.com www.VisitEurope.com


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÉ AKTIVITY České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na rok 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google