Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 6. Technický rozvoj - TR Název sady: Technická příprava výroby (TPV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 6. Technický rozvoj - TR Název sady: Technická příprava výroby (TPV)"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 6. Technický rozvoj - TR Název sady: Technická příprava výroby (TPV) Ročník: 2. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 1.6.2012 – 30.6.2013 Uvedený autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 2 TECHNICKÝ ROZVOJ (TR)  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Technický rozvoj je ukázat žákům technických SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jaký význam v oblasti přípravě výroby má předmětné téma své uplatnění, praktická orientace ve strojírenství.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti TR, jako přípravu technické činnosti pro hlavní výrobu.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na jednotlivé pasáže technického rozvoje - TR.

3 3 Technický rozvoj - TR TR návrhu a vývoje stanovuje zásady:  pro plánování  pro řízení a realizaci vývoje  pro inovace produktů  stanovuje odpovědnosti  definuje související činnosti vč. jejich ověření  schválení tak, aby konečný výrobek splňoval požadavky specifikované zákazníkem, základními technickými podmínkami a legislativou.

4 4 Definice a zkratky TR 1. Procesy 2. Dokumentace 3. Etapy projektů 4. Typy projektů 5. Realizační, poradní, kontrolní a schvalovací orgány

5 5  Ověření (verifikace), potvrzení shody výsledků se vstupními požadavky. Provádí kontrolní střediska, zkušebny apod..  Přezkoumání, činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů. Přezkoumání se provádí v rámci Schvalovacího protokolu projektu a Usnesení z oponentního jednání.  Validace, potvrzení shody nového výrobku s potřebami, požadavky a podmínkami zákazníka. Termín „validovaný“ se používá k označení vyhovujícího stavu.  Ověření (verifikace), potvrzení shody výsledků se vstupními požadavky. Provádí kontrolní střediska, zkušebny apod..  Přezkoumání, činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů. Přezkoumání se provádí v rámci Schvalovacího protokolu projektu a Usnesení z oponentního jednání.  Validace, potvrzení shody nového výrobku s potřebami, požadavky a podmínkami zákazníka. Termín „validovaný“ se používá k označení vyhovujícího stavu.

6 6  Námět (Požadavkový list), zadání nového výrobku nebo technologie, potřebou řešení a očekávání výsledků.  Požadavek na VaV (výzkum a vývoj), rámcově definuje základní požadavky a parametry nového výrobku n. technologie vystihující účel, funkci a vlastnosti produktu, název produktu, účel a cíl realizace, projektový tým, cenový limit, předpokládané výrobní množství, cílového zákazníka a jeho požadavky, ekonomický rozbor a předpokládaný termín realizace s důrazem na nejkratší možný časový horizont uvedení na trh.  Námět (Požadavkový list), zadání nového výrobku nebo technologie, potřebou řešení a očekávání výsledků.  Požadavek na VaV (výzkum a vývoj), rámcově definuje základní požadavky a parametry nového výrobku n. technologie vystihující účel, funkci a vlastnosti produktu, název produktu, účel a cíl realizace, projektový tým, cenový limit, předpokládané výrobní množství, cílového zákazníka a jeho požadavky, ekonomický rozbor a předpokládaný termín realizace s důrazem na nejkratší možný časový horizont uvedení na trh.

7 7  Plánovací list, je časový harmonogram prací s realizací projektu ve fázi výzkumu resp. vývoje od jeho zahájení až po jeho ověření úspěšnými zkouškami prototypu k zařazení do ověřovací série.  Plán vývoje produktu, je časový harmonogram etap řešení spojených s realizací projektu od jeho zahájení v rámci vývoje až po jeho ověření.  Základní technické podmínky – souhrn upřesněných vlastností produktu očekávaných zákazníkem, převedených do technických parametrů a ekonomických podmínek.  Plánovací list, je časový harmonogram prací s realizací projektu ve fázi výzkumu resp. vývoje od jeho zahájení až po jeho ověření úspěšnými zkouškami prototypu k zařazení do ověřovací série.  Plán vývoje produktu, je časový harmonogram etap řešení spojených s realizací projektu od jeho zahájení v rámci vývoje až po jeho ověření.  Základní technické podmínky – souhrn upřesněných vlastností produktu očekávaných zákazníkem, převedených do technických parametrů a ekonomických podmínek.

8 8 ČASOVÝ HARMONOGRAM VaV

9 9  Technické podmínky jsou závazné předpisy pro výrobky sériové výroby.  Schvalovací protokol vývojového projektu je základní dokument určený k přezkoumání, verifikaci a validaci předmětného projektu.  Roční finanční plán VaV je soubor vývojových projektů, které se zabývá o finanční, kapacitní a termínové zpracování projektů ve sledovaném kalendářním roce.  Technické podmínky jsou závazné předpisy pro výrobky sériové výroby.  Schvalovací protokol vývojového projektu je základní dokument určený k přezkoumání, verifikaci a validaci předmětného projektu.  Roční finanční plán VaV je soubor vývojových projektů, které se zabývá o finanční, kapacitní a termínové zpracování projektů ve sledovaném kalendářním roce.

10 10  Roční plán vývojových projektů je soubor vývojových projektů ve sledovaném daném období (1 roku), jejich realizací, termínů a prodejů uváděných v grafickém provedení.  Uzavření zakázky VaV (storno) je účetní ukončení vývojového projektu na základě rozhodnutí vedení společnosti n. nezájmu.  Projekt je detailní rozbor úkolů a alternativ řešení z mnoha hledisek (tržní, konstrukce, TPV, designu či ekonomického).  Zásobník předběžných námětů je soubor všech námětů a návrhů na nové výrobky, jejich inovace, modernizace a nové technologie.  Roční plán vývojových projektů je soubor vývojových projektů ve sledovaném daném období (1 roku), jejich realizací, termínů a prodejů uváděných v grafickém provedení.  Uzavření zakázky VaV (storno) je účetní ukončení vývojového projektu na základě rozhodnutí vedení společnosti n. nezájmu.  Projekt je detailní rozbor úkolů a alternativ řešení z mnoha hledisek (tržní, konstrukce, TPV, designu či ekonomického).  Zásobník předběžných námětů je soubor všech námětů a návrhů na nové výrobky, jejich inovace, modernizace a nové technologie.

11 11  Ideový projekt koncepce vybraného řešení doplněného náčrty, výpočty popř. sestavami.  Model je funkční technické ověření principu řešení v etapě výzkumu. Modelem může rovněž být i nefunkční designové provedení nového výrobku.  Funkční vzorek je technické provedení nového výrobku řešeného v etapě výzkumu, jimž se ověřuje principiální řešení zejména z hlediska funkčního a to dílčí části n. celého provedení nového výrobku.  Ideový projekt koncepce vybraného řešení doplněného náčrty, výpočty popř. sestavami.  Model je funkční technické ověření principu řešení v etapě výzkumu. Modelem může rovněž být i nefunkční designové provedení nového výrobku.  Funkční vzorek je technické provedení nového výrobku řešeného v etapě výzkumu, jimž se ověřuje principiální řešení zejména z hlediska funkčního a to dílčí části n. celého provedení nového výrobku.

12 12  Prototyp je výrobek zhotovený v etapě vývoje, který svým materiálem, konstrukcí a provedením se shoduje s výsledným výrobkem podle stanovených TP s použitou technologií v rozsahu výrobních možností kusové výroby. Vyrobený prototyp je určen k prověření všech pracovních funkcí (rozměrovou, provozní, kvalitativní, vzhledovou, bezpečnostní).  Etapa řešení je termínově, věcně a nákladově vymezená část vývojového úkolu, za kterou zodpovídají určení členové projektového týmu.  Osvojení výroby nového produktu se následně stává ověřovací série.  Prototyp je výrobek zhotovený v etapě vývoje, který svým materiálem, konstrukcí a provedením se shoduje s výsledným výrobkem podle stanovených TP s použitou technologií v rozsahu výrobních možností kusové výroby. Vyrobený prototyp je určen k prověření všech pracovních funkcí (rozměrovou, provozní, kvalitativní, vzhledovou, bezpečnostní).  Etapa řešení je termínově, věcně a nákladově vymezená část vývojového úkolu, za kterou zodpovídají určení členové projektového týmu.  Osvojení výroby nového produktu se následně stává ověřovací série.

13 13  Osvojení výroby nového produktu ověřovací série (OS) je stanovená ekonomicky vhodná dávka nových výrobků sloužící před zahájením sériové n. hromadné výroby k ověření výrobního programu (výrobní technologie, spec.nářadí, polotovarů, norem, výrobního zařízení), a dále k závěrečnému hodnocení, zda nový výrobek plní podmínky pro zajištění sériové výroby.  Zkoušky – Účelem je prokázat, že zkoušený produkt vyhovuje požadavkům příslušných technických norem či jiným předpisům a ujednáním, a to z hlediska funkce, jakosti atd.  Osvojení výroby nového produktu ověřovací série (OS) je stanovená ekonomicky vhodná dávka nových výrobků sloužící před zahájením sériové n. hromadné výroby k ověření výrobního programu (výrobní technologie, spec.nářadí, polotovarů, norem, výrobního zařízení), a dále k závěrečnému hodnocení, zda nový výrobek plní podmínky pro zajištění sériové výroby.  Zkoušky – Účelem je prokázat, že zkoušený produkt vyhovuje požadavkům příslušných technických norem či jiným předpisům a ujednáním, a to z hlediska funkce, jakosti atd.

14 14 Podle účelu zkoušky rozeznáváme: a)zkouška funkčního vzorku Verifikuje zejména principiální řešení z hlediska funkčního, použitelnosti pro daný účel. b). zkouška prototypu verifikuje: - splnění parametrů technických podmínek, norem - spolehlivost všech funkcí produktu - spolehlivost produktu v mezních podmínkách - návod na obsluhu a údržbu - bezpečnost výrobku - ekologie Podle účelu zkoušky rozeznáváme: a)zkouška funkčního vzorku Verifikuje zejména principiální řešení z hlediska funkčního, použitelnosti pro daný účel. b). zkouška prototypu verifikuje: - splnění parametrů technických podmínek, norem - spolehlivost všech funkcí produktu - spolehlivost produktu v mezních podmínkách - návod na obsluhu a údržbu - bezpečnost výrobku - ekologie

15 15 Podle účelu zkoušky rozeznáváme: c). zkouška typová Verifikuje, zda výrobek realizovaný v OS odpovídá technickým podmínkám pro ověřovací sérii. Na základě výsledků typové zkoušky se schvaluje zahájení OS. d). kusové ověřování Proces schválení předaného funkčního prototypu,TP a výkresové dokumentace.  Produkt je jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena n. jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli. Je to nový výrobek n. jiná služba. Podle účelu zkoušky rozeznáváme: c). zkouška typová Verifikuje, zda výrobek realizovaný v OS odpovídá technickým podmínkám pro ověřovací sérii. Na základě výsledků typové zkoušky se schvaluje zahájení OS. d). kusové ověřování Proces schválení předaného funkčního prototypu,TP a výkresové dokumentace.  Produkt je jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena n. jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli. Je to nový výrobek n. jiná služba.

16 16 Projekty členíme:  Změna Konstrukční úprava drobných součástí finálu, dále změna materiálu hlavních dílů, jejichž funkci z hlediska životnosti produktu, ochrany a bezpečnosti práce je nutno ověřit v požadovaných zkouškách.  Modifikace Zásah do konstrukce výrobku, který zásadně neovlivňuje jeho funkci. Řešeno převážně v etapách.

17 17 Projekty členíme:  Inovace Konstruční změna koncepce řešení stávajícího výrobku, která zásadně ovlivňuje jeho vlastnosti n. funkci. Řešeno převážně v etapách.  Novinka Zcela nové koncepční řešení výrobku pro spotřebitele – zákazníka. Řešeno v etapách.

18 18 Realizační, poradní, kontrolní a schvalovací orgány:  Oponentní jednání Podle účelu a stupně rozpracovanosti projektu se rozlišují na: -úvodní oponentní jednání -průběžné oponentní jednání -závěrečné oponentní jednání  Kontrolní den Mimořádná kontrola určená k analýze stavu prací na projektu v rámci etap.

19 19 Realizační, poradní, kontrolní a schvalovací orgány:  Oponentní rada je jmenovaná komise z přísedících členů. Zodpovídá za nestranné a věcné vyhodnocení projektu na základě přednesených zpráv řešitelů a připomínek všech účastníků.  Projektový tým je sestaven před zahájením řešení vývojového projektu a je zodpovědný za řešení jednotlivých etap plánu projektu ve stanovených termínech, požadované kvalitě a nepřekročení plánovaných nákladů.

20 20 Realizační, poradní, kontrolní a schvalovací orgány:  Technický rozvoj je pravidelná porada VaV s úlohou kontroly a zhodnocení plnění jednotlivých operativních úkolů projektu v rámci řešené etapy dle plánovacího listu. Výstupem každé porady je zápis z kontroly plnění úkolů a je archivován.  Rozvojová komise je řídícím orgánem vrcholového orgánu, který potvrdí roční finanční i vývojový plán projektů, provádí a schvaluje korekci návrhů nebo zastavuje pasivní projekty s negativním výsledkem.

21 21 Popis postupu realizace projektu:  Průzkum trhu, formulace vstupů základních námětů výzkumu a vývoje, jejich primární vertifikace.  Formulace návrhu projektu, rozhodovací proces rozvojové komise, sestavení plánu VaV a jeho schválení.  Zpracování podkladů vývojového projektu (plánovací list, plán vývoje produktu, výhledy prodeje nového produktu, zpracování TP, návratnost investic a rekapitulace), schválení projektu a zařazení jej do plánu, vystavení zakázky a sestavení plánu projektu VaV.

22 22 Popis postupu realizace projektu:  Sestavení etap výzkumu a vývoje (více etap), odsouhlasení „Schvalovacího protokolu“ a následné schválení zakázky.  Uzavření zakázky, účetní ukončení vývoje prototypu a zpracování protokolu. O VEŠKERÝCH ČINNOSTECH REALIZACE VÝVOJE PROJEKTU MUSÍ BÝT VEDNY ZÁZNAMY, KTERÉ SLOUŽÍ K DOKUMENTACI A IDENTIFIKACI SYSTÉMU ŘÍZENÍ ODBORU JAKOSTI ! ! !

23 23 PŘÍKLAD VÝVOJOVÉHO DIAGRAMU

24 24 Kontrolní otázky 1. Co to znamená TR a jaké zásady stanovuje? 2. Vysvětli a popiš činnosti výzkumu a vývoje. 3. Co je to ověřovací série a k čemu slouží? 4. Vysvětli pojem, když je výrobek validován. 5. K čemu jsou nezbytné technické podmínky TP? 6. Co znamená „Inovace výrobku“?

25 25 Právě zde je prostor pro dotazy. Pokud Vám bylo něco nejasné, nebo jste něčemu z tématu nepochopili, tak se prosím zeptejte právě teď. Použitá literatura: Propagační a reklamní materiály CZ Uh.Brod


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 6. Technický rozvoj - TR Název sady: Technická příprava výroby (TPV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google