Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji

2 Úvodem… „Výzkum, předávání znalostí (osvědčené postupy, poznatky, inspirativní projekty nových trendů) a inovace jsou důležitým motorem rozvoje venkova a jejich význam je jádrem strategie Evropa 2020, která se zaměřuje na inteligentní a udržitelný růst venkovského prostoru přičemž se vychází z článků o samotném fungování společné EU“

3 Inovace OECD - Inovace je implementace něčeho nového nebo zlepšeného do produktu, procesu, marketingových nebo organizačních metod. Převzato: Dr. Kučera – Inovace v zemědělství (2015)

4 Strategie Evropa 2020 – Evropské sociálně tržní hospodářství

5 Inovace

6 Inovace a úskalí, problémy -Hodnocení výzkumu za publikační činnost -Odtržení školství od praxe -Nefunkční poradenský systém -Provozně orientované řízení zemědělských podniků

7 Mít inovativní nápad je jedna věc, převést ho do praxe, je pak věc jiná….. Existují různé druhy „dostupných“ finančních prostředků, které vám mohou pomoci odstartovat projekt, mezi ně patří financování v rámci národních programů rozvoje venkova, nebo vedle dalších programů (např. OP PIK – program podpory INOVACE) v rámci EU funguje i politika výzkumu a inovací - Horizont 2020.

8 Inspirace, Evropské inovační partnerství a CSV EIP-AGRI je nový přístup k podpoře inovací v evropském zemědělství a lesnictví. Zahájen v roce 2013, EIP-AGRI si klade za cíl vybudovat spojení, mosty mezi vědou a praxí, zejména prostřednictvím praktických inovačních projektů, prováděných operačních skupin (financované v rámci politiky rozvoje venkova), prostřednictvím prakticky orientovaných výzkumných projektů a prostřednictvím propojení sítí např. Celostátní sítí pro venkov, zahájena v roce 2008.

9 Inovace – Horizon 2020 EIP-AGRI je založeno na fungování stávající politiky, nejvíce politiky rozvoje venkova a politiky EU v oblasti výzkumu a inovací programu Horizon Úspěch EIP-AGRI spoléhá na lidi v celém spektru vědecké komunity pracující společně, kteří sdílejí své nápady a zkušenosti s cílem dalšího rozvoje inovativní řešení a výsledky výzkumu následně uvádějí do praxe. EIP-AGRI se proto zaměřuje na vytváření partnerství, pomocí přístupů zdola nahoru a snahou je spojit všechny aktéry v síti. (H2020, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech )

10 EIP-AGRI sítě (2013) a Evropské sítě pro venkov (CSV 2008) byly „propojeny“ od ledna 2015.

11 ENRD + CSV, EIP - AGRI V Lednu 2015 Evropské sítě pro venkov (ENRD) vytvořily strategický rámec činností, které pokrývají všechny aspekty politiky rozvoje venkova na období Evropské sítě pro venkov (Obsahuje několik podskupin). Stálá Podskupina na inovace pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (dále jen "Podskupina pro inovace"), je jedním z nich. Hlavními cíli podskupiny pro inovace (ENRD) jsou: podporovat provádění EIP-AGRI v programech pro rozvoj venkova (PRV ) identifikovat společné problémy, problémy a osvědčené postupy podporují vytváření sítí mezi EIP-AGRI operačních skupin poskytnout informace o pracovním programu EIP-AGRI sítě spolupracovat s dalšími sítěmi pro venkov na podporu inovací

12 Inovace – PRV 2014 – 2020 (strategie Evropa 2020) Priority a související opatření V programovém období 2014 – 2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV), součástí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropských strukturálních a investičních fondů ("nařízení k ESIF"). Jako součást nařízení k ESIF by měla politika rozvoje venkova přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit platných pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit. Jde o tyto priority: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

13 Inovace – PRV 2014 – 2020

14 Spolupráce Žadatel + výzkumný subjekt a další aktéři

15 Inovace 1. kolo PRV

16 1. Kolo PRV operace – operace zaměřená na rozvoj inovací Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem. Inovativnost, efektivnost a proveditelnost projektu, posoudí odborná Hodnotitelská komise před schválením projektu.

17 1. Kolo PRV operace – přehled výsledky

18

19

20 1. Kolo PRV operace – inovace v NUTS II dle RO SZIF

21 Děkuji za pozornost Ing. Jan Groh, LL.M., MBA .: Závěrem … „Výzkum, předávání znalostí (osvědčené postupy, poznatky, inspirativní projekty) a inovace z Programu rozvoje venkova by se měly stát samozřejmostí i v Královéhradeckém kraji“

22 Náměty na další inovace - Zemědělsko-lesnické postupy


Stáhnout ppt "Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google