Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji

2 Úvodem… „Výzkum, předávání znalostí (osvědčené postupy, poznatky, inspirativní projekty nových trendů) a inovace jsou důležitým motorem rozvoje venkova a jejich význam je jádrem strategie Evropa 2020, která se zaměřuje na inteligentní a udržitelný růst venkovského prostoru přičemž se vychází z článků o samotném fungování společné EU“

3 Inovace OECD - Inovace je implementace něčeho nového nebo zlepšeného do produktu, procesu, marketingových nebo organizačních metod. Převzato: Dr. Kučera – Inovace v zemědělství (2015)

4 Strategie Evropa 2020 – Evropské sociálně tržní hospodářství

5 Inovace

6 Inovace a úskalí, problémy -Hodnocení výzkumu za publikační činnost -Odtržení školství od praxe -Nefunkční poradenský systém -Provozně orientované řízení zemědělských podniků

7 Mít inovativní nápad je jedna věc, převést ho do praxe, je pak věc jiná….. Existují různé druhy „dostupných“ finančních prostředků, které vám mohou pomoci odstartovat projekt, mezi ně patří financování v rámci národních programů rozvoje venkova, nebo vedle dalších programů (např. OP PIK – program podpory INOVACE) v rámci EU funguje i politika výzkumu a inovací - Horizont 2020.

8 Inspirace, Evropské inovační partnerství a CSV EIP-AGRI je nový přístup k podpoře inovací v evropském zemědělství a lesnictví. Zahájen v roce 2013, EIP-AGRI si klade za cíl vybudovat spojení, mosty mezi vědou a praxí, zejména prostřednictvím praktických inovačních projektů, prováděných operačních skupin (financované v rámci politiky rozvoje venkova), prostřednictvím prakticky orientovaných výzkumných projektů a prostřednictvím propojení sítí např. Celostátní sítí pro venkov, zahájena v roce 2008.

9 Inovace – Horizon 2020 EIP-AGRI je založeno na fungování stávající politiky, nejvíce politiky rozvoje venkova a politiky EU v oblasti výzkumu a inovací programu Horizon 2020. Úspěch EIP-AGRI spoléhá na lidi v celém spektru vědecké komunity pracující společně, kteří sdílejí své nápady a zkušenosti s cílem dalšího rozvoje inovativní řešení a výsledky výzkumu následně uvádějí do praxe. EIP-AGRI se proto zaměřuje na vytváření partnerství, pomocí přístupů zdola nahoru a snahou je spojit všechny aktéry v síti. (H2020, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020)

10 EIP-AGRI sítě (2013) a Evropské sítě pro venkov (CSV 2008) byly „propojeny“ od ledna 2015.

11 ENRD + CSV, EIP - AGRI V Lednu 2015 Evropské sítě pro venkov (ENRD) vytvořily strategický rámec činností, které pokrývají všechny aspekty politiky rozvoje venkova na období 2014-2020. Evropské sítě pro venkov (Obsahuje několik podskupin). Stálá Podskupina na inovace pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (dále jen "Podskupina pro inovace"), je jedním z nich. Hlavními cíli podskupiny pro inovace (ENRD) jsou: podporovat provádění EIP-AGRI v programech pro rozvoj venkova (PRV 2014-2020) identifikovat společné problémy, problémy a osvědčené postupy podporují vytváření sítí mezi EIP-AGRI operačních skupin poskytnout informace o pracovním programu EIP-AGRI sítě spolupracovat s dalšími sítěmi pro venkov na podporu inovací

12 Inovace – PRV 2014 – 2020 (strategie Evropa 2020) Priority a související opatření V programovém období 2014 – 2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV), součástí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropských strukturálních a investičních fondů ("nařízení k ESIF"). Jako součást nařízení k ESIF by měla politika rozvoje venkova přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit platných pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit. Jde o tyto priority: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

13 Inovace – PRV 2014 – 2020

14 Spolupráce Žadatel + výzkumný subjekt a další aktéři

15 Inovace 1. kolo PRV

16 1. Kolo PRV operace 16.2.2 – operace zaměřená na rozvoj inovací http://eagri.cz/public/web/file/413248/Pravidla_16._2._2_na_web.pdf Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem. Inovativnost, efektivnost a proveditelnost projektu, posoudí odborná Hodnotitelská komise před schválením projektu.

17 1. Kolo PRV operace 16.2.2 – přehled výsledky

18

19

20 1. Kolo PRV operace 16.2.2 – inovace v NUTS II dle RO SZIF

21 Děkuji za pozornost Ing. Jan Groh, LL.M., MBA E-mail.: jan.groh@szif.cz Závěrem … „Výzkum, předávání znalostí (osvědčené postupy, poznatky, inspirativní projekty) a inovace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 by se měly stát samozřejmostí i v Královéhradeckém kraji“

22 Náměty na další inovace - Zemědělsko-lesnické postupy http://www.agroof.net/agroof_projets/agroof_transgal.html


Stáhnout ppt "Ing. Jan Groh, LL.M., MBA Inovace z pohledu PRV III. Venkovská konference v Královéhradeckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google