Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty."— Transkript prezentace:

1 Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ GA ČR - P408/12/2209 Mgr. Jiří Vlach kriminologie.cz 13. listopadu 2015

2 kriminologie.cz Počet uložených trestů domácího vězení v letech Trest domácího vězení Trestní opatření – TDV Celkem

3 kriminologie.cz Počet uložených trestů zákazu vstupu v letech TZV uložen jako hlavní trest TZV uložen jako vedlejší trest Celkem

4 kriminologie.cz Případová studie k trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

5 kriminologie.cz Délka trestního řízení (TDV + TZV) Celková délka trestního řízenípočet% do 3 měsíců533% přes 3 měsíce do 6 měsíců854% více než 6 měsíců213% Celkem15100%

6 kriminologie.cz Věková struktura pachatelů (TDV + TZV)

7 kriminologie.cz Socioprofesní status (TDV + TZV) Socioprofesní statusPočet% Zaměstnanec v dělnické profesi426,7 % Zaměstnanec v nedělnické profesi16,7 % OSVČ / podnikatel16,7 % Uchazeč o zaměstnání (v evidenci ÚP)213,3 % Bez zaměstnání426,7 % Student16,7 % Invalidní důchodce213,3 % Celkem15100 %

8 kriminologie.cz Předchozí odsouzení (TDV + TZV) Počet předchozích odsouzeníPočet% Pachatel dosud nebyl trestán 320,0 % Pachatel byl již jednou trestán 213,3 % Pachatel trestán 2x - 5x 853,3 % Pachatel trestán více než 5x 213,3 % Celkem %

9 kriminologie.cz Výkon trestu domácího vězení Polovina odsouzených vykonala trest domácího vězení, aniž by bylo zjištěno porušení stanovených podmínek Tři odsouzení vykonali uložený trest v celé výměře, ale byly u nich zjištěny ojedinělé případy porušení stanovených podmínek U dvou odsouzených došlo k přeměně trestu na náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody

10 kriminologie.cz Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Tři odsouzení vykonali celý trest, aniž by bylo zjištěno porušení stanovených povinností U jednoho z odsouzených rozhodl soud o podmíněném upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu

11 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se zvláště pro prvotrestané osoby jeví vhodným a při řádném výkonu na základě vhodně koncipovaného probačního plánu lze předpokládat, že povede ke splnění jeho účelu. kriminologie.cz Trest zákazu vstupu – závěrečné shrnutí

12 kriminologie.cz Domácí vězení – závěrečné shrnutí U trestu domácího vězení není i přes nezanedbatelné úsilí probačních úředníků provádějících namátkové kontroly v současnosti možné plně kontrolovat dodržování jeho výkonu, což u některých odsouzených může vyvolávat přesvědčení, že se lze povinnostem vyplývajícím z uloženého trestu úspěšně vyhýbat. Zefektivnění kontroly výkonu tohoto trestu lze do budoucna předpokládat se zavedením systému elektronického monitoringu odsouzených.

13 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jiří Vlach kriminologie.cz


Stáhnout ppt "Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google