Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty."— Transkript prezentace:

1 Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ GA ČR - P408/12/2209 Mgr. Jiří Vlach kriminologie.cz 13. listopadu 2015

2 kriminologie.cz Počet uložených trestů domácího vězení v letech 2010 - 2014 20102011201220132014 Trest domácího vězení117218379173156 Trestní opatření – TDV4101943 Celkem121228398177159

3 kriminologie.cz Počet uložených trestů zákazu vstupu v letech 2010 - 2014 20102011201220132014 TZV uložen jako hlavní trest253814 TZV uložen jako vedlejší trest93343 51 Celkem1138465165

4 kriminologie.cz Případová studie k trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

5 kriminologie.cz Délka trestního řízení (TDV + TZV) Celková délka trestního řízenípočet% do 3 měsíců533% přes 3 měsíce do 6 měsíců854% více než 6 měsíců213% Celkem15100%

6 kriminologie.cz Věková struktura pachatelů (TDV + TZV)

7 kriminologie.cz Socioprofesní status (TDV + TZV) Socioprofesní statusPočet% Zaměstnanec v dělnické profesi426,7 % Zaměstnanec v nedělnické profesi16,7 % OSVČ / podnikatel16,7 % Uchazeč o zaměstnání (v evidenci ÚP)213,3 % Bez zaměstnání426,7 % Student16,7 % Invalidní důchodce213,3 % Celkem15100 %

8 kriminologie.cz Předchozí odsouzení (TDV + TZV) Počet předchozích odsouzeníPočet% Pachatel dosud nebyl trestán 320,0 % Pachatel byl již jednou trestán 213,3 % Pachatel trestán 2x - 5x 853,3 % Pachatel trestán více než 5x 213,3 % Celkem 15100 %

9 kriminologie.cz Výkon trestu domácího vězení Polovina odsouzených vykonala trest domácího vězení, aniž by bylo zjištěno porušení stanovených podmínek Tři odsouzení vykonali uložený trest v celé výměře, ale byly u nich zjištěny ojedinělé případy porušení stanovených podmínek U dvou odsouzených došlo k přeměně trestu na náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody

10 kriminologie.cz Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Tři odsouzení vykonali celý trest, aniž by bylo zjištěno porušení stanovených povinností U jednoho z odsouzených rozhodl soud o podmíněném upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu

11 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se zvláště pro prvotrestané osoby jeví vhodným a při řádném výkonu na základě vhodně koncipovaného probačního plánu lze předpokládat, že povede ke splnění jeho účelu. kriminologie.cz Trest zákazu vstupu – závěrečné shrnutí

12 kriminologie.cz Domácí vězení – závěrečné shrnutí U trestu domácího vězení není i přes nezanedbatelné úsilí probačních úředníků provádějících namátkové kontroly v současnosti možné plně kontrolovat dodržování jeho výkonu, což u některých odsouzených může vyvolávat přesvědčení, že se lze povinnostem vyplývajícím z uloženého trestu úspěšně vyhýbat. Zefektivnění kontroly výkonu tohoto trestu lze do budoucna předpokládat se zavedením systému elektronického monitoringu odsouzených.

13 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jiří Vlach jvlach@iksp.justice.cz kriminologie.cz


Stáhnout ppt "Nové trestní sankce Trest domácího vězení a zákaz vstupu sportovní, kulturní a jiné společenské akce Výzkumný projekt „Teoretické a trestněpolitické aspekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google