Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern."— Transkript prezentace:

1 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries Andrea Jančárková, 1. LF UK

2 O projektu Koordinátor projektu: Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., 1. lékařská fakulta, UK v Praze Zahájení projektu: 1. června 2009 Délka projektu: 30 měsíců (tzn. do ) Cílové skupiny: – Političtí činitelé – Univerzity a akademičtí partneři – Širší odborná veřejnost

3 Partneři projektu Projektu se účastní 17 partnerů z celkem 12 zemí: Arménie: Centre for Ideas and Technologies Bělorusko: Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences Česká republika: Univerzita Karlova v Praze, GRANT Garant s.r.o., Technology Centre AS CR Gruzie: I. Javakhishvili Tbilisi State University Itálie: Agency for the Promotion of European Research, University of Rome Tor Vergata Kazachstán: Independent Expert Consulting Board to Promote Scientific Research Activity in Kazakhstan Maďarsko: Hungarian Science and Technology Foundation, University of Debrecen Moldávie: State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu” Polsko: Cracow University of Technology, Nencki Institute Rusko: Faculty of Fundamental Medicine of the Lomonosov Moscow State University Ukrajina: Odessa National I.I. Mechnikov’s University Uzbekistán: Indo-Uzbek Centre for Promotion of Science and Technology Cooperation

4 Priority EECAlink je projekt financovaný ze 7. rámcového programu EU zaměřený na identifikaci společných výzkumných témat Evropské unie a zemí východní Evropy a střední Asie (EECA) a podporu vzájemné vědecké spolupráce v tematické prioritě Zdraví. Priority projektu: 1.Podpora a propagace mezinárodní spolupráce v oblasti 7.RP, tematická priorita Zdraví prostřednictvím systematické podpory vytváření nových výzkumných konsorcií 2.Stimulace rozvoje výzkumných konsorcií pro výzvy v rámci 7.RP, zejména formou přímé podpory při přípravě projektových žádostí 3.Identifikace společných výzkumných priorit EU a cílových zemí projektu a zajištění jejich komunikace příslušným národním a evropským činitelům 4.Posílení a šíření dosavadní spolupráce mezi stávajícími projektovými partnery (partnerské univerzity/akademičtí partneři) 5.Budování a posílení kapacity cílových zemí projektu pro efektivní spolupráci v rámci konsorcií 7.RP, a také administraci jejich účasti 6.Propagace 7.RP mezi širší odbornou veřejností – malé a střední podniky, univerzity a další výzkumné instituce nad rámec projektového konsorcia 7.Podpora vzájemné výměny zkušeností a šíření dobré praxe mezi projektovými partnery i mimo ně

5 Cíle projektu 1) Prohloubit vzájemnou spolupráci výzkumníků členských států EU a cílových zemí projektu a pomoci navázat nová partnerství pro 7.RP 2)Idenfitikovat sdílené výzkumné priority EU a cílových zemí v tematické oblasti Zdraví, a dospět tak k lepší komunikaci rozhodovatelů a posílení jejich vzájemné spolupráce (policy sessions) 3)Organizace vlastního brokerage event – setkání zástupců výzkumných institucí za účelem navázání spolupráce pro podání žádosti do 7.RP, tematická priorita Zdraví

6 Brokerage Events –Primárně BE komplementárních projektů –Setkání zástupců výzkumných organizací, kteří mají zájem připravovat projekt pro aktuální nebo plánovanou výzvu 7.RP –V rámci BE se obě strany dohodnou na konkrétních podmínkách a obsahu spolupráce –Projekt EECAlink podporuje účast výzkumníků z cílových zemí na vybraných BE formou udělení cestovního grantu ve výši 200 EUR těm, kteří splňují dále uvedené podmínky:

7 Cestovní grant Podmínky pro získání cestovního grantu: 1.Minimálně PhD. student nebo výzkumník mající vyšší kvalifikaci v oblasti medicíny nebo přírodních věd 2.Výzkumník z cílových zemí projektu (Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldávie, Rusko, Ukrajina či Uzbekistán) 3.Výzkumný protějšek je ze zemí Evropské unie (preferenčně z České republiky, Itálie, Polska či Maďarska) 4.Partneři plánují společnou přípravu žádosti podávané do 7.RP – tematická priorita Zdraví 5.Přihlášení se na BE prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách projektu (www.eecalink.eu) – aktualizace dle nového WP2011www.eecalink.eu

8 Podpora konsorcií -V rámci projektu nabízíme zajištění podpory při zpracování projektové žádosti podávané do 7.RP – tematická priorita Zdraví -Projekty s účastí partnerů z cílových zemí -Tuto podporu poskytují 4 partnerské organizace – Agency for the Promotion of European Research (APRE), Cracow University of Technology (CUT), GRANT Garant s.r.o.(GG), Hungarian Science and Technology Foundation (TETALAP)

9 AGENCY FOR THE PROMOTION OF EUROPEAN RESEARCH (APRE) – Účast na mnoha mezinárodních projektech v tematické oblasti Zdraví – Organizace funguje jako oficiální kontaktní místo (NCP) pro 7.RP pro italské výzkumné a inovační subjekty – Od r členem Central Italy Innovation Relay Centre (IRC CIRCE) CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT) – CUT má rozsáhlou zkušenost v řízení projektů dotovaných EU v rámci 5. a 6. RP, eTEN programme a další – Technology Transfer Centre – jednotka v rámci CUT struktury, zodpovědnost za udržování neakademických aktivit univerzity – Od r. 1997, CUT vedla na 25 mezinárodních projektů z evropských fondů, podporujíc mezinárodní vědeckou spolupráci a komercializaci výzkumných výsledků – 8 úspěšných národních projektů financovaných ze Strukturálních fondů

10 GRANT Garant s.r.o. (GG) – Společnost působící v Praze od r – Během svého fungování úspěšně podpořila přes 35 výzkumných týmů po celé ČR, které se chtěly zapojit do výzkumu dotovanému EU – Po 3 roky spolupráce s UK v Praze – Zkušenost s 6.RP, Strukturálními fondy a dalšími komunitárními programy HUNGARIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION (TETALAP) – Aktivní účast v projektech 5.RP – koordinátor + partner 6 projektů – V 6.RP koordinace 5 projektů a účast na dalších 18 – Projekty z oblasti zdraví, biotechnologií a životního prostředí

11 National Capacity Building Event - Dvoudenní školení, zaměřené na 7. rámcový program -Během doby trvání projektu se uskuteční celkem 12 těchto školení – v každé partnerské zemi jedno -Školení otevřeno pro širší odbornou veřejnost -Školení v ČR: květen Zaměřeno na administraci projektu, komunikaci s konsorciem a EC, specifická témata pro ČR ve vztahu k 7. rámcovému programu -Možnost opakování přednášek v rámci 1.LF UK -viz také

12

13 Děkuji za pozornost! Kontaktní údaje: Andrea Jančárková Markéta Coufalová Tel: EECAlink, contract n°


Stáhnout ppt "SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern."

Podobné prezentace


Reklamy Google