Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika ČR."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika ČR

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Priority Globálním cílem Dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy, které jsou základem strategie udržitelného rozvoje.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Priority – dopravní politiky Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu. Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. Zajištění financování v sektoru dopravy. Zvýšení bezpečnosti dopravy. Podpora rozvoje dopravy v regionech.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zásady zavádění dop. opatření Zavádění nových progresivních technologií včetně inteligentních dopravních systémů a telematiky a výsledků výzkumu a vývoje. Rovnost šancí a sociální politika Zachování konkurenceschopnosti českých dopravců v podmínkách otevřeného trhu. Ochrana životního prostředí.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu. Veřejná hromadná doprava Nákladní doprava Železniční doprava Silniční doprava Letecká doprava Vnitrozemská vodní doprava

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dosažení vhodné dělby mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu. Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele Zkvalitnit přepravní práci v osobní dopravě Zkvalitnit přepravní práci v nákladní dopravě Transformace železničního sektoru Zkvalitnění přepravních služeb pro uživatele

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. Stávající stav českých silnic je z části v nevyhovujícím stavu. Je tedy nutné zintenzivnit systematickou obnovu a přestat ji nahrazovat údržbou. V železniční dopravě je třeba definovat strategii a priority. Dále je třeba definovat způsoby, jakým zafinancovat údržbu železnic.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zajištění financování v sektoru dopravy. Dělí se na: –financování dopravní infrastruktury –financování veřejné podpory v dopravě –financování obnovy dopravních prostředků –financování výzkumu a vývoje.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zajištění financování v sektoru dopravy. Optimalizace úhrad za veřejné služby Zajištění financování dopravní infrastruktury Financování obnovy dopravních prostředků Financování výzkumu a vývoje

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvýšení bezpečnosti dopravy – silniční dop. 98% dopravních nehod způsobí sami účastníci provozu. Špatný technický stav komunikací a vozového parku způsobují minimum nehod. Toto je důsledkem poměrně složitého systému tech. předpisů a systém kontrol STK.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvýšení bezpečnosti dopravy – železniční dop. V celé EU jsou bezpečnostní parametry v železniční dopravě na velmi vysoké úrovni. Kvalitní vozový park, automatické systémy, centralizované řízení, to vše jsou části řetězce, který výrazně snížil množství nehod na železnici, obzvláště v porovnání se silniční dopravou.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvýšení bezpečnosti dopravy – náprava Vzhledem k neutěšené situaci v silniční dopravě, je třeba s okamžitou platností zavést opatření v těchto oblastech: –Lidský činitel, úloha prevence, sankce –Technická bezpečnost silnic –Technický stav vozidel

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvýšení bezpečnosti dopravy – silniční dop. Bezpečnost silniční dopravy Bezpečnost železniční dopravy Přeprava nebezpečných věcí Vnější bezpečnost dopravy Ochrana civilního letectví protiprávními činy

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpora rozvoje dopravy v regionech. Na počátku 90. let byl podíl hromadné a individuální dopravy v poměru 80:20. V současné době je tento poměr přibližně 50:50. Doprava v regionech je plně v kompetenci jednotlivých krajů a místních orgánů.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpora rozvoje dopravy v regionech. Města musí své dopravní systémy rozvíjet tak, aby byly efektivní při uspokojování potřeb a zároveň environmentálně šetrné, je třeba podporovat pěší, cyklistickou a hromadnou dopravu, zejména v elektrické trakci. Systémy MHD ve městech budou propojovány do integrovaných systémů se všemi druhy příměstské dopravy.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpora rozvoje dopravy v regionech. Rozvoj a budování Integrovaných dopravních systémů Nové koncepce zásobování měst a citylogistika Využití možností nemotorové dopravy Regulace dopravy ve městech Zpoplatnění dopravy ve městech

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nástroje realizace novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě zákon o veřejné dopravě novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nástroje realizace novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích novela zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury novela zákona č. 16/1993., o dani silniční novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě novela zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google