Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)"— Transkript prezentace:

1 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

2 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Obec je vlastníkem místních komunikací, které se nacházejí na jejím území. Zákon o pozemních komunikacích svěřuje vlastníkovi místní komunikace práva a uděluje povinnosti ve vztahu k jeho místním komunikacím : uděluje souhlas k připojení účelové komunikace nebo k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci,

3 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ je oprávněn kácet dřeviny na svém silničním pozemku, má oprávnění k odstranění vraku ze svého pozemku, je účastníkem řízení při projednávání uzavírky a nařízení objížďky, vydává souhlas k zvláštnímu užívání místní komunikace, odpovídá za škody vzniklé závadou ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků a za škody vzniklé v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu na místní komunikaci,

4 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pokud někdo způsobí závadu ve sjízdnosti na místní komunikaci, je povinen ji neprodleně odstranit a vlastníkovi místní komunikace uhradit náklady za její odstranění, je účastníkem řízení při povolování pevné překážky na místní komunikaci vlastník místní komunikace může vstupovat na cizí pozemky nebo na stavby na nich stojící z důvodů, které stanoví zákon o pozemních komunikacích,

5 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ uzavírá s vlastníkem podzemního vedení, umisťovaného v tělese komunikace, smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemní komunikaci za jednorázovou úhradu. má právo požadovat náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou komunikace u osoby, která na této komunikaci způsobila podstatný nárůst jejího zatížení, který neodpovídá stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu této komunikace.

6 PRAVOMOCE OBCÍ (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

7 PRAVOMOCE OBCÍ Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. V obecně závazné vyhlášce obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení vymezit oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

8 PRAVOMOCE OBCÍ V nařízení obce může obec stanovit úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Obce rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení z této kategorie. Obce projednávají správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

9 PRAVOMOCE OBCÍ Obce vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obce zajišťují a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí v územním obvodu obce.

10 Jakékoli dotazy ve výše uvedených záležitostech Vám rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)"

Podobné prezentace


Reklamy Google