Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působnost odboru dozoru a regulace vodárenství - oddělení stížností, kontroly a regulace v rámci dozoru MZe v oblasti VaK Seminář MZe pro vodoprávní úřady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působnost odboru dozoru a regulace vodárenství - oddělení stížností, kontroly a regulace v rámci dozoru MZe v oblasti VaK Seminář MZe pro vodoprávní úřady."— Transkript prezentace:

1 Působnost odboru dozoru a regulace vodárenství - oddělení stížností, kontroly a regulace v rámci dozoru MZe v oblasti VaK Seminář MZe pro vodoprávní úřady Žďár nad Sázavou, říjen 2015 Těšnov 65 / 17 117 05 Praha 1

2 Oddělení stížností, kontroly a regulace Opírá se o kompetence podle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 25 písm. d)- ústřední orgán veřejné správy v oblasti VaK § 29 odst. 2- regulace oboru VaK, - ochrana spotřebitelů, - dohled nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy VaK, - poskytování objektivních informací z oboru VaK veřejnosti, - a další … § 37 odst. 3vrchní dozor : - nad prováděním ZVK orgány veřejné správy - nad dodržováním rozhodnutí veřejné správy

3 Provádění kontrol vlastníků a provozovatelů VaK Vyřizování stížností v oblasti VaK Zvýšení dohledu nad předáváním informací vyžadovaných zákonem od vlastníků a provozovatelů infrastruktury VaK Koordinační role vůči ostatním subjektům regulace VaK Připomínkové místo pro ostatní regulátory Hlavní úkoly oddělení

4 Kontrolní činnost oddělení procesně se plně řídí zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole kompetenčně je založena zákonem. č. 274/2001 Sb. (ZVK) věcně vychází ze ZVK a jeho prováděcích předpisů nenahrazuje nic z činností zajišťovaných VH orgány na úseku VaK ani nijak nezasahuje do kompetencí VH orgánů (ani KÚ, ani ORP) z hlediska cílů regulace není cenovou kontrolou (ta přísluší SFÚ a MZe poskytuje podle § 29 odst. 4 písm. e) ZVK cenovým kontrolním orgánům odbornou spolupráci)

5 Kontroly z hlediska cílů a rozsahu –cílenézjištění příčin odchylek od „standardních hodnot“ sledovaných parametrů –monitorovacízjištění / ověření skutečností u více subjektů –komplexníza účasti i dalších kontrolních orgánů –preventivnícílový stav, obecné uplatnění principu vrchního dozoru v oblasti VaK Zaměření kontrol:plnění povinností vlastníků / provozovatelů VaK, předmětů regulace VaK s ohledem na ochranu spotřebitelů Zdroje informací:povolení k provozování, VÚME, VÚPE, PRVKÚK, IS (voda), weby společností, výročnízprávy, závěry Výboru pro koordinaci a regulaci vodárenství, „stížnosti“ a další…

6 Spolupráce Koordinace plánování kontrol Vzájemná informovanost (kontrolní činnost, řešení podnětů) Spolupráce při kontrolách (odůvodněnost) Zajištění nápravy (nutnost spolupráce s ohledem na kompetence a další omezující faktory – nelze pominout) Připomínkové místo pro ostatní regulátory Vzájemná spolupráce a důvěra (společný cíl)

7 Závěr Problematika VaK na MZe: Odbor dozoru a regulace vodárenství otázky regulace, kontroly, stížnosti, analýzy Odbor vodovodů a kanalizací metodické vedení, technické záležitosti oboru, dotační politika ********************* Vaše dotazy, připomínky, náměty ? ……..

8 Děkuji za pozornost RNDr. Pavel Skřivan Odbor dozoru a regulace vodárenství Oddělení stížností, kontroly a regulace pavel.skrivan@mze.cz tel.: 221 813 010


Stáhnout ppt "Působnost odboru dozoru a regulace vodárenství - oddělení stížností, kontroly a regulace v rámci dozoru MZe v oblasti VaK Seminář MZe pro vodoprávní úřady."

Podobné prezentace


Reklamy Google