Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHAPS spol. s r.o. Bráfova 21 616 00 Brno Tel.:+420 541 244 853 Fax:+420 541 240 459 Internet:www.chaps.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHAPS spol. s r.o. Bráfova 21 616 00 Brno Tel.:+420 541 244 853 Fax:+420 541 240 459 Internet:www.chaps.cz"— Transkript prezentace:

1 CHAPS spol. s r.o. Bráfova 21 616 00 Brno Tel.:+420 541 244 853 Fax:+420 541 240 459 E-mail:info@chaps.cz Internet:www.chaps.cz www.chaps.cz

2 SPADO Optimalizace dopravní obslužnosti

3 Databáze SPADO obsahuje  Data jízdních řádů z CIS JŘ  Ekonomická data (vydané jízdenky, rozsah závazků veřejné služby)  Demografické údaje ČSÚ (dopravní požadavky v regionu) Datová základna

4 Sběr dat JŘ a ekonomických dat Datová základna CHAPS Internet Dopravní úřady Dopravci CISnet CIS JŘ a SPADO Databáze

5 Podkladová mapa Mapové vrstvy

6 Vrstva sídel Mapové vrstvy

7 Silniční vrstva Mapové vrstvy

8 Vrstva autobusových zastávek Mapové vrstvy

9 Vrstvy regionu Mapové vrstvy Podkladová rastrová mapa ORP a jejich hranice Oblasti ORP Obytné zóny Autobusové zastávky Železniční stanice Obytné zóny

10 Nástroje SPADO  Jízdní řády  Časová dostupnost (dosažitelnost)  Návaznost spojů  Počty spojů v obcích jedné ORP  Seznam spojů obce  Souběžnost spojů  Spoje linky  Trasy linek a spojů  Jízdenky  Jízdenky a tržby dopravce  Obsazenost spojů  Přeprava mezi obcemi (zastávkami)  Přeprava z/do obce (zastávky)  Toky na lince/spojích  Tržby linek/spojů  Všeobecné  Docházková vzdálenost  Nejkratší cesta  Populace Nástroje

11 Časová dostupnost (dosažitelnost) Nástroje – jízdní řády  Vyhledává spojení z/do obcí do/z center regionů v daný den  Pro každou obec regionu vypočte dobu dopravy z/do centra  Vytváří tabulku, kde je pro každou obec udáno počet spojení, doba dopravy a vzdálenost z/do centra  Zobrazí dostupnost obcí do mapy – barevně odliší obce, jejichž časová dostupnost splňuje zadanou kritickou hranici

12 Časová dostupnost (dosažitelnost) Nástroje – jízdní řády

13 Časová dostupnost (dosažitelnost) Nástroje – jízdní řády

14 Návaznost spojů Nástroje – jízdní řády  Identifikuje návazné nebo potenciálně návazné spoje  Hledá návaznosti ve všech zastávkách analyzované linky  Počítá možné přestupy ze spojů analyzované linky  Počítá možné přestupy na spoje analyzované linky  Zobrazí potenciální návaznosti dostupné po úpravě jízdního řádu analyzované linky

15 Návaznost spojů Nástroje – jízdní řády

16 Návaznost spojů Nástroje – jízdní řády

17 Počty spojů v obcích jedné ORP Nástroje – jízdní řády  Vyhledá počty autobusových a vlakových spojů, které zastavují v každé obci jedné ORP  Vytvoří tabulku se seznamem spojů s časy příjezdu a odjezdu všemi obcemi v oblasti jedné ORP s počtem autobusových a vlakových spojů

18 Počty spojů v obcích jedné ORP Nástroje – jízdní řády

19 Seznam spojů obce Nástroje – jízdní řády  Vyhledá autobusové a vlakové spoje, které zastavují ve zvolené obci  Je započítán každý spoj, který zastavuje alespoň v jedné zastávce obce  Vytvoří tabulku se seznamem spojů s časy příjezdu a odjezdu v nejdůležitější zastávce spoje v obci

20 Seznam spojů obce Nástroje – jízdní řády

21 Souběžnost spojů Nástroje – jízdní řády  Identifikuje souběhy spojů, které mají alespoň jednu zastávku ve zvolené oblasti  Vytvoří tabulku souběžných spojů spolu s detaily souběžného úseku  Zobrazí zvolené souběžné spoje do mapy

22 Souběžnost spojů Nástroje – jízdní řády

23 Souběžnost spojů Nástroje – jízdní řády

24 Spoje linky Nástroje – jízdní řády  Vyhledá všechny spoje linky v jízdním řádu  Vytvoří tabulkovou formu jízdního řádu linky  Rozdělení dle směru jízdy spoje  Spoje, které ve sledovaný den nejedou, označí červeně

25 Spoje linky Nástroje – jízdní řády

26 Trasy linek a spojů Nástroje – jízdní řády  Vyhledá vedení vybraných linek či spojů  Vytvoří tabulku se zastávkami vybraných linek či spojů  Zobrazí zastávky a úseky linky či spoje do mapy

27 Trasy linek a spojů Nástroje – jízdní řády

28 Jízdenky a tržby dopravce Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané zvoleným dopravcem na vybraných linkách/spojích ve zvoleném období  Počítá tržby na vyhledaných jízdenkách  Vytvoří tabulku s počty jízdenek či tržbou na jízdenkách vydaných v jednotlivých dnech sledovaného období zvlášť pro každý druh jízdenky

29 Jízdenky a tržby dopravce Nástroje – jízdenky

30 Obsazenost spojů Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané na vybraných linkách/spojích ve zvoleném období  Vytvoří tabulku s počty vyhledaných jízdenek

31 Obsazenost spojů Nástroje – jízdenky

32 Přeprava mezi obcemi (zastávkami) Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané na přímých spojích mezi zadanými obcemi (zastávkami) ve sledovaném období  Vytvoří tabulku s počty vyhledaných jízdenek rozdělených dle dnu v týdnu a hodiny výdeje  Zobrazí spojnici mezi výchozím a koncovým bodem do mapy

33 Přeprava mezi obcemi (zastávkami) Nástroje – jízdenky

34 Přeprava z/do obce (zastávky) Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané na spojích, které ve sledovaném období směřují z/do zvolené obce (zastávky)  Vytvoří tabulku se seznamem obcí, z/do kterých byly jízdenky vydány, počty jízdenek jsou rozděleny dle dnů v týdnu  Objemy jízdenek z/do jednotlivých obcí jsou zakresleny do mapy formou kruhů nad obcemi, velikost kruhu je závislá na počtu jízdenek

35 Přeprava z/do obce (zastávky) Nástroje – jízdenky

36 Toky na lince/spojích Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané na zvolené lince/spoji ve sledovaném období  Určí počet osob v jednotlivých úsecích linky/spoje  Možnost napočítání tržeb  Vytvoří tabulku s počtem osob či tržbami mezi po sobě jdoucími zastávkami ve vedení linky/spoje v jednotlivých dnech týdne  Zobrazí toky v jednotlivých úsecích linky/spoje do mapy, tloušťka spojnice znázorňuje obsazenost

37 Toky na lince/spojích Nástroje – jízdenky

38 Toky na lince/spojích Nástroje – jízdenky

39 Tržby linek a spojů Nástroje – jízdenky  Vyhledá jízdenky vydané zvoleným dopravcem či na zvolené lince/spoji ve sledovaném období  Vytvoří tabulku s tržbou na jednotlivých linkách či spojích

40 Tržby linek a spojů Nástroje – jízdenky

41 Docházková vzdálenost Nástroje – všeobecné  Znázorní pokrytí vlakovými stanicemi a autobusovými zastávkami  Zobrazí na mapě kružnici okolo každé vlakové stanice či autobusové zastávky  Velikost kružnic závisí na zadaném parametru docházkové vzdálenosti

42 Docházková vzdálenost Nástroje – všeobecné

43 Nejkratší cesta Nástroje – všeobecné  Vyhledá nejkratší cestu po silniční síti mezi dvěma zadanými body či zastávkami na mapě  Body se volí klepnutím do mapy  Vytvoří tabulku s úseky komunikací, kudy cesta prochází  Zobrazí vyhledanou cestu do mapy

44 Nejkratší cesta Nástroje – všeobecné

45 Populace Nástroje – všeobecné  Vyhledá a spočítá informace o počtu obyvatel v obcích či oblastech ORP  Vytvoří tabulku s názvy obcí či oblastí ORP a počty obyvatel  Zobrazí populaci do mapy  Velikostně odlišené kruhy dle populace v obci  Barevně odlišené výplně oblastí ORP

46 Populace obcí Nástroje – všeobecné

47 Populace oblastí ORP Nástroje – všeobecné

48 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "CHAPS spol. s r.o. Bráfova 21 616 00 Brno Tel.:+420 541 244 853 Fax:+420 541 240 459 Internet:www.chaps.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google