Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín 11.2.2005 Zlín III. kolo výzvy SROP PPŽ + Změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín 11.2.2005 Zlín III. kolo výzvy SROP PPŽ + Změny."— Transkript prezentace:

1 1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín 11.2.2005 Zlín III. kolo výzvy SROP PPŽ + Změny

2 2  Harmonogram výzvy Postup administracePočet dnů od ukončení předchozí činnosti (III.kolo výzvy) Počet dnů od konečného termínu pro předkládání Formální kontrola a kontrola přijatelnosti + 15 (20)15 (20) Oznámení žadatelům vyřazených projektů + 5 (5)20 (25) Hodnocení projektů + 17 (15)37 (40) Zasedání RR + 20 (20)57 (60) Předání zápisu ze zasedání RR, atd… +15 (15)75 (75) Návrhy smluv a předání složek projektů na CRR +2 (2)77 (77)

3 3  Harmonogram výzvy Postup administracePočet dnů od ukončení předchozí činnosti (III.kolo výzvy) Počet dnů od konečného termínu pro předkládání Kontroly ex-ante + 17 (14)74 (91) Rozhodnutí MMR o poskytnutí prostředků SF a SR + 30 (14)104 (105) Kompletace smlouvy (CRR) + 5 (5)109 (5) Podpis smluv o financování + 25 (30)134 (140)

4 4 Aktuální informace - III. Výzva  K dnešnímu dni jsou platné dokumenty pro III. výzvu: Programový dodatek - verze 0.9 PD verze 0.9 - Konečný uživatel – NNO (církevní právnické osoby dle zákona č.3/2002 a také jimi zřizované organizace, Hospodářské komory ČR a její složky) Příručka pro žadatele - 14.1.2005 včetně nových příloh (především P4 a P7) Příručka pro příjemce - 1.12.2004 Vyhlášení III.kola výzvy pro 2.1.1, 4.2.2 Výzva 1.2 – 31.3.2005 do 12:00 GS – předpokládaný termín vyhlášení: 1.3.2005

5 5 Příjem projektů - III. Výzva  Osobně na Sekretariát regionální rady – Tř.T.Bati 21, Zlín – 15.patro 1542 Předávací protokol - Monit Obálka musí obsahovat: 3x tištěnou verzi žádosti (3x originál) 1x elektronickou verzi (přípona.xml), finálně uložená – unikátní kód 2x povinné přílohy žádosti (originál - ověřená kopie, prostá kopie Pokud žádá se SR: 3x ISPROFIN, 3x žádost o dotaci z kraje (Elza). Již ne žádost o SR!

6 6 III. Výzva – podporované priority a opatření  P 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech Podopatření 2.1.1: Rozvoj regionální dopravní infrastruktury (kraje, respektive org. zřizované kraji – silnice II. a III. třídy) P 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury CR (obce, svazky obcí, kraje, NNO, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji či obcemi

7 7 P4 – podopatření 4.2.2 Indikátory  P 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury CR Minimální přípustná velikost projektu: 2 000 000,- Kč Indikátory a jejich kvantifikace: Počet vytvořených stálých lůžek 1 lůžko = cca. 1,9 mil. Kč Počet vytvořených hrubých pracovních míst 1 místo = cca. 1,7 mil. Kč Počet realizovaných projektů obnovy památek a kulturního dědictví

8 8 PPŽ pro III.kolo výzvy  Pro III.kolo výzvy je obsahově a graficky upravena. Byla přidána: upozornění žadatelům doporučení žadatelům Obsah: I. Základní informace o SROP II. Pokyny pro žadatele III. Priority programu a popis opatření IV. Odkaz na přílohy PPŽ

9 9 PPŽ pro III.kolo - I. Základní informace o SROP  Obsah: A – Úvod (pro koho je PPŽ určena, základní odkaz na www stránku) B – Definice pojmů (např. finanční plán projektu, indikátory, NNO, partner, vykazování počtu zaměstnanců v rámci SROP) C – Zaměření a struktura programu (globální cíl, specifické cíle, udržitelný rozvoj) D – Řídící a monitorovací struktury SROP (implementační schéma)

10 10 PPŽ pro III.kolo - II. Pokyny pro žadatele  Obsah: A – Podmínky pro účast v programu (vymezení konečných příjemců a jejich povinnosti, definice investičního a neinvestičního projektu a doby realizace projektu) B – Podpory poskytované v rámci SROP (podmínky pro poskytování pomoci, způsob proplácení projektu, výčet uznatelných a neuznatelných nákladů podle opatření) C – Příjem žádostí (kontaktní místa pro žadatele, způsob vyplňování a odevzdání žádosti, formální kontrola a kontrola přijatelnosti)

11 11 PPŽ pro III.kolo - II. Pokyny pro žadatele  Obsah: D – Hodnocení a výběr projektů (informace o bodování, a o zasedání RR včetně oznámení výsledků úspěšným i neúspěšným žadatelům) E – Smlouvy o financování (průběh administrace) F – Harmonogram výzvy G – Podmínky pro zadávání veřejných zakázek (postup u zakázek je rozdělen dle její výše – I. do 500 tis.Kč, II. 500 tis. – 2 mil. Kč a III. nad 2 mil. Kč. H – Kontroly realizovaných projektů (ex-ante, interim, ex-post, práva a povinnosti u jednotlivých subjektů) I – legislativní rámec J – Kontrolní seznam povinných příloh pro IP

12 12 PPŽ pro III.kolo - III. Priority programu  U každého opatření je popsáno: ZaměřeníZaměření Typy podporovaných projektůTypy podporovaných projektů Koneční uživateléKoneční uživatelé Doporučená struktura financováníDoporučená struktura financování Minimální výše celkových uznatelných nákladůMinimální výše celkových uznatelných nákladů Upozornění žadatelůmUpozornění žadatelům

13 13 Upřesnění PPŽ pro 2.kolo výzvy  Nová pracovní místa, která vzniknou v přímé souvislosti s realizací projektu, budou uznatelné jak u žadatele, tak i u jeho partnerů i u provozovatele – udržitelnost 5 let od podpisu smlouvy u ERDF (3 u ESF). Pracovní místo musí vzniknout nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Optimální počet jednotek výstupu k požadované výši dotace – celková finanční alokace na opatření/ požadovaný počet indikátorů = optimální alokace na jednotku. Natura 2000 Pokyn MŽP č.3/2004 naleznete na ww.env.cz/Politika a nástroje ochrany/EIA-SEA/SEA/Strukturální fondy Pokyn MŽP č.3/2004 naleznete na ww.env.cz/Politika a nástroje ochrany/EIA-SEA/SEA/Strukturální fondy

14 14 Upřesnění PPŽ pro 2.kolo výzvy  Partner projektu – instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné fáze a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo kombinací. Forma partnerství není předepsána. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi – nově hodnoceno viz. P7 PPŽ. Partner projektu – instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné fáze a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo kombinací. Forma partnerství není předepsána. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi – nově hodnoceno viz. P7 PPŽ. Důvody pro nedoporučení projektu: nenaplnění indikátorů pokud požaduje více finančních prostředků než je zůstatek nízké bodové ohodnocení Důvody pro nedoporučení projektu: nenaplnění indikátorů pokud požaduje více finančních prostředků než je zůstatek nízké bodové ohodnocení

15 15 Doporučení ke zpracování projektu   Seznámit se detailně se všemi podmínkami (i všemi přílohami PPŽ)  Konzultovat na Sekretariátu Regionální rady  Každý projekt nelze přizpůsobit programu  Zvážit smysl projektu, udržitelnost a naplnění indikátorů  Dobře nastavit časový harmonogram (etapy)  Seznámit se s hodnotící tabulkou – Příloha č.7 PPŽ  Vyvarovat se rozporů v žádosti a povinných přílohách  Dodržet strukturu Studie proveditelnosti

16 16 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Hnilová lenka.hnilova@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín 11.2.2005 Zlín III. kolo výzvy SROP PPŽ + Změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google