Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudobé společnosti Jan Sládek Katedra sociologie FFUK Sociologický ústav AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudobé společnosti Jan Sládek Katedra sociologie FFUK Sociologický ústav AV ČR"— Transkript prezentace:

1 Soudobé společnosti Jan Sládek Katedra sociologie FFUK Sociologický ústav AV ČR http://jansladek.eu

2 Struktura prezentace Sociologie a modernizace Teorie modernizace a jejich předpoklady Industriální společnost(i) Spor o post-(industriální) společnost Informační společnost Kritický pohled Riziková společnost Globalizace – univerzalizace (McDo?) Světosystém – centrum a periférie Závěr: společná cesta k jedné společnosti?

3 Sociologie a modernizace Tradiční společnost Face to face Komunita Venkovská Vrozený status Agrární Feudální Netržní směna Moderní společnost Média Společnost Urbanizovaná Připsaný status Industriální Kapitalistická Trh jako centrální nástroj

4 Teorie modernizace a jejich předpoklady „Slůvko ‚modernizace‘ je natolik sugestivní a odzbrojující, že se samo o sobě stalo argumentem, o jehož oprávněnosti se nepochybuje“ (J. Keller, Teorie modernizace, s. 9) Pozor – nejen čistě vedecký koncept, i politiky modernizace Teorie „nápodoby“, stupňovitého vývoje...lze přeskočit fáze? Lineární proces či „modernizační vlny“ (Keller: dobře už bylo...) – nebo cyklus (novofeudalismus) Sektorová modernizace (lze modernizovat vše? viz. komunity)

5 Industriální společnost(i) Raymond Aron – konvergence – ne, ale... ? Znaky industriální společnosti  Oddělení místa zaměstnání  Koncentrace mas lidí na pracovištích  Konflikty sociálních skupin Paradoxy společnosti sovětského typu  Není nezištná, pouze volí jiný systém redistribuce  Nastolení beztřídní společnosti pomocí likvidace jejich společenského vědomí

6 Spor o post-(industriální) společnost Daniel Bell 1973: Co se stane s dělnickou třídou? Jaká bude role profesionálů? Zrod nové třídy? Hlavním výrobním zdrojem je informace, důraz na zpracování, kapitál orientován na vědění, vědu a informace Prognóza – konec kapitalismu? Co s postmodernou? Kritik tohoto pojetí – Manuel Castells Problémy... eroze střední třídy, nejistota, nedostatek morální legitimity převaha materialismu, individuálních zájmů a očekávání pluralismus, fragmentarizace

7 Informační společnost Manuel Castells (The Information Age; Information City, The Internet Galaxy) Ovšem, není technodeterminista Penetrace technologií do sfér každodennosti Nové formy soukromí (problém databází...) Co je podstatné? Technologické kritérium – vynálezy => tlak na společnost Ekonomické kritérium – kritérium měřitelné efektivity Kritérium zaměstnanosti – symbolický analytik Prostorové kritérium – stíě, space of flows

8 Kritika (post)modernity Vztah důvěry a rizika, koncept „ontologického bezpečí“ (A.GIDDENS) Časoprostorové rozpojení (space-time distanciation) Postmoderní řád se štěpí na množství kontextů jednání a forem autority, multiplicita stránek sociální reprodukce Vytržení sociálních vztahů z kontextů interakce, globalizace, sítě, média jako koláž Bezpečí jako komplex vztahů, základem víra v sebe i v druhé, závisí na aktivní participaci Dnes důvěřujeme „na dálku“, abstraktním systémům

9 Riziková společnost U.BECK, 1986: První moderna - národní stát, trh, industrializace, urbanizace přeměna přírody, ekonomický růst, individualizace, spotřebitelství „Riziková společnost“ jako „polomoderna“ víra v rozum, pokrok, civilizovanost, kontrolu rizik (ALE: „organizovaná nezodpovědnost“, převaha byrokracie nad politikou, rozklad společenských forem, kolektivních identit). potřeba reflexivní modernizace. Problém nezamýšlených důsledků

10 Globalizace – univerzalizace (McDo?) vs. centrum a periférie „Globální vesnice“: integrace... nebo desintegrace? (Jak?) dlouhodobý proces, co jej pohání Lokální a globální – ambivalence dopadů I. Wallerstein: teorie světosystému => různá pravidla v různých regionech ? Příklad: urbanizace Brasílie ? Příklad: kritika IMF (J. Stieglitz)

11 Závěr: společná cesta k jedné společnosti? „Tak tak, nejinak, všechny veze stejný vlak“ (Vonnegut) ? Kontinuita pokroku?Dle definice, operacionalizace ? Jedna modernita ?Kulturní, sociální předpoklady ? Jeden svět...ve smyslu „one size fits all“?

12 Děkuji za pozornost! Jan Sládek http://jansladek.eu

13 Kam nahlédnout? Velký sociologický slovník M. Petrusek: Společnosti pozdní doby A. Giddens: Sociologie J. Keller: Teorie modernizace Šubrt, ed.: Soudobé sociologické teorie I., II., III....


Stáhnout ppt "Soudobé společnosti Jan Sládek Katedra sociologie FFUK Sociologický ústav AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google