Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S YSTÉM PRÁVA Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Květen 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S YSTÉM PRÁVA Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Květen 2016."— Transkript prezentace:

1 S YSTÉM PRÁVA Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Květen 2016

2 S YSTÉM PRÁVA - ČLENĚNÍ Právo veřejné a soukromé Právo hmotné a procesní Právo mezinárodní a vnitrostátní Právo Evropské unie

3 P RÁVO VEŘEJNÉ Je tvořeno právními normami, které sledují vztahy mezi orgánem veřejné moci a fyzickými nebo právnickými osobami Patří sem: Ústavní právo Trestní právo Správní právo Finanční právo Občanské právo procesní Pracovní právo

4 P RÁVO SOUKROMÉ Je souhrn právních norem, které upravují vzájemná práva a povinnosti osob Patří sem: Občanské právo Rodinné právo Obchodní právo Mezinárodní soukromé právo Občanské právo procesní Pracovní právo

5 O BČANSKÉ PRÁVO Upravuje vzájemné vztahy mezi občany, mezi FO a PO, mezi nimi a státem (vlastnictví, ochrana osobnosti) Patří sem: Nemajetkové právní vztahy (nejsou vyčíslitelné penězi – např. ochrana osobnosti, zákonné licence) Majetkové právní vztahy (jsou vyčíslitelné penězi) Vlastnické právo Dědické právo Závazkové právo Závazky ze smluv (kupní, darovací, smlouva o dílo, o zápůjčce, nájemní, ubytovací, pojistná, ….. Závazky z protiprávních činů Občanské právo procesní – upravuje postup v občanském soudním řízení

6 R ODINNÉ PRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, rodiči, dětmi, příbuznými a právní vztahy náhradní výchovy dětí Manželství vzniká sňatkem mezi mužem a ženou, jde o svobodný projev vůle Sňatek občanský Sňatek církevní zaniká smrtí nebo rozvodem Registrované partnerství v ČR povoleno od roku 2006 uzavírá se před matričním úřadem mohou vychovávat děti, ale nesmí je osvojit zaniká smrtí nebo soudně

7 R ODINNÉ PRÁVO Práva a povinnosti účastníků rodinně- právních vztahů Řeší práva a povinnosti rodičů a dětí Náhradní rodinná péče Osvojení (adopce) Opatrovnictví Poručenství Svěření do péče jiné osoby Pěstounská péče Ústavní výchova

8 T RESTNÍ PRÁVO Součást veřejného práva Souhrn právních norem, které chrání společnost, stát, občany před nežádoucím jednáním Člení se na trestní právo hmotné (viz trestní zákoník) a procesní (viz trestní řád) Základní pojmy: Trestný čin Trestní odpovědnost Trestní řízení Trest

9 T RESTNÝ ČIN Protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku Znaky trestného činu: Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Druhy: Přečiny zločiny

10 T RESTNÍ ODPOVĚDNOST Je založena na spáchání trestného činu od 15-ti let, člověk musí být příčetný Do 15-ti let se dopouští činu jinak trestného – uložení opatření 15 – 18 let – mladistvý – provinění Posuzuje se míra zavinění

11 T RESTNÍ ŘÍZENÍ Postup, kterým je zjišťován trestný čin a jeho pachatelé a kterým je zaručeno jejich spravedlivé potrestání Orgány činné v trestním řízení: Policie ČR Státní zastupitelství Soud Další účastníci – obžalovaný, poškozený, svědci Stádia trestního řízení: Přípravné řízení Předběžné projednání žaloby Hlavní líčení Odvolací řízení Vykonávací řízení

12 T REST Společenské odsouzení činu Chrání společnost před pachateli trestných činů Druhy trestů: Odnětí svobody Domácí vězení Obecně prospěšné práce – 50 – 300 hodin Propadnutí majetku Peněžitý trest Zákaz činnosti Zákaz pobytu Ztráta vojenské hodnosti, titulu, vyznamenání Zákaz vstupu na akce Vyhoštění Podmíněný, nepodmíněný Trest smrti – v ČR zrušen v roce 1990


Stáhnout ppt "S YSTÉM PRÁVA Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Květen 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google