Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Výměna zkušeností“ s partnery z Norska v systému péče o ohrožené děti Hana Oravcová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Výměna zkušeností“ s partnery z Norska v systému péče o ohrožené děti Hana Oravcová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2016."— Transkript prezentace:

1 „Výměna zkušeností“ s partnery z Norska v systému péče o ohrožené děti Hana Oravcová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2016

2 Cíl projektu Přenos zkušeností, know-how a osvědčených postupů od spolupracujících organizací v Norsku s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti péče o ohrožené děti a mládež v České republice. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

3 Norští partneři Landsforeningen for Barnevernsbarn Barne-, ungdoms- og familiedirectoratet (BUFDIR) Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) Norsk Fosterhjemsforening Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

4 Landsforeningen for Barnevernsbarn http://www.barnevernsbarna.no Národní aliance pro děti v pěstounské péči Zájmová členská organizace – aliance – členem je kdokoliv, kdo má zkušenost s problematikou pěstounské péče Sdružuje zájmové organizace pracující na zlepšení práv dětí a mládeže Cílem je změnit stereotypní postoje k ochraně dětí a dětí v péči Organizace působí na národní úrovni, nevýhodou je absence kontaktní práce Spolupráce s veřejnou správou je minimální - nezávislost Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

5 Kde vidí problémy v systému: Sociální stigmata – černošské děti, drogy, stereotypy Předsudky - dítě v péči OSPOD znamená bariéru při hledání práce apod. Změny v systému péče o ohrožené děti – významně posílena práva dítěte, upřednostňuje se „zájem dítěte“ – velký respekt k právům dítěte, k tomu, když dítě sděluje svou nespokojenost Masivní rušení ústavní péče – nyní snaha najít rovnováhu, posílit ústavní péči Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

6 Rozdíly, místní specifika : Chybí vzdělávání pěstounů 70% dětí potřebuje odbornou pomoc (psychiatr, psycholog, psychoterapeut) – jen 30% ji využívá V sociální práci chybí standardy kvality, vše stojí na vyškolených sociálních pracovnících opírajících se o zákon Postup při vyhodnocování situace dítěte – princip „raději dřív, než pozdě“ Využívání sociálních médií při lobování – princip sněhové koule Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

7 Barne-, ungdoms- og familiedirectoratet (BUFDIR) http://www.bufdir.no Norský vládní úřad pro zabezpečení a ochranu ohrožených dětí a rodin Výkonný orgán podléhající ministerstvu Cílem je péče o ohrožené děti, rodinné poradenství, přijetí dítěte, manželské a rodinné záležitosti, podávání grantů, výměny mládeže, informace pro mládež Podřízené složky – příspěvkové organizace Bufetat – zajišťují přímou péči o rodinu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

8 Kde vidí problémy v systému: Novelizace zákona – proces optimalizování péče – snaha o více žadatelů o pěstounskou péči z řad imigrantů, úprava vzdělávání pěstounů, výběr pěstounů Neexistence ratifikovaných smluv s cizinou Zajištění práv dítěte – systém „raději dříve, než pozdě“ X tlak médií, znejišťování Potřeba posílit institucionální péči Není postaráno o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a s výchovnými problémy Slabá spolupráce se zdravotnickým resortem Nejednoznačný zájem náhradních rodičů o dítě – snaha podporovat adopci a trvalé vztahy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

9 Rozdíly, místní specifika : Evidence žadatelů o PP – příprava jde přes podřízenou složku, kde se vyjadřují k umístění dítěte ke konkrétnímu pěstounovi Problematika výchovy cizinců – odlišné výchovné přístupy v konfrontaci s preventivním přístupem Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

10 Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) http://www.bufetat.no Orgán s regionální působností – 5 regionů – podléhá BUFDIRu Centrální orgán péče o dítě - zajišťuje ochranu dětí (pečovatelské ústavy, pěstounské rodiny, nouzové příbytky, centra pro rodiče a děti, pečovatelská centra pro nedoprovázené uprchlíky mladší 15 let - a péči o rodinu jménem státu) Organizace zajišťuje vzdělávání pěstounů, psychologickou pomoc a sociální práci v rodinách. Dále propagaci pěstounské péče a komunitní práci v lokalitě. Služby organizace využívají pěstouni dobrovolně Kampaně na vyhledávání zájemců o PP – využívají projekt PRIDE (komplexní systém pro nábor, výběr, přípravu a následné vzdělávání náhradních rodičů) Evidence žadatelů o PP – pro ohrožené dítě vyhledávají vhodného pěstouna – zvažují potřeby dítěte Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

11 Kde vidí problémy v systému: Adopce v Norsku - není zájem. Je zájem o malé děti a ty nejsou právně volné. Potřeba shody mezi rodinou, pěstouny a orgánem SPOD - náročný proces, složité vyjednávání Komunikace s biologickou rodinou – biologický rodič musí odsouhlasit pěstounskou rodinu, má právo se vyjádřit. Ne všichni jsou ochotni spolupracovat. Bere se v úvahu psychický a zdravotní stav dítěte x profesionalita pěstounů… podle toho zvažována institucionální péče či pěstounská péče Kumulace stejného problému dětí v jednom zařízení – péče psychiatra Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

12 Rozdíly, místní specifika : Kruh bezpečí – model převzatý z Ameriky (www.circleofsecurity.net)www.circleofsecurity.net Kontakt s biologickou rodinou formou asistovaného kontaktu – důraz na přípravu pěstounů a dětí – PP „není navždy“ Po 3 a 6 měsících probíhá evaluace fungování PP, reflexi a evaluaci – podílí se i obec Krizový pěstoun – institut rychlého umístění (profesionální pěstoun) Pěstoun je profesionál – odměna odstupňovaná podle náročnosti Traumatologický kurz pro sociální pracovníky Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

13 Norsk Fosterhjemsforening http://www.fosterhjemsforening.no/ Celostátní a nezávislá organizace politických stran a náboženských komunit Cílem je řídit politickou práci, zajistit dobrou spolupráci s vládními institucemi a dalšími organizacemi pro EHP, provádět školení prostřednictvím kurzů a informační činnosti, poskytovat poradenství a poradenství pro členy, šířit informace o pěstounské péči média, internet a vlastní publikace. Koordinuje činnost okresních poboček (19 okresů). Úzce spolupracuje s BUFDIRem - společná pracovní skupina k připomínkování novelizace. Členem je pěstounská rodina (cca 3400 členů). Čestným členem může být organizace. Vydává vlastní časopis Foster. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

14 Kde vidí problémy v systému: Financování v systému Asociace je finančně závislá na příspěvcích členů a na prodeji/předplatném odborných publikací, část přispívá BUFDIR z peněz vybraných z hazardu Potřeba včasné intervence – práce s biologickou rodinou Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

15 Rozdíly, místní specifika : Využívání projektů a zahraničních modelů v přímé práci s pěstounskými rodinami – Kniha života, Most, Příručka pro lepší komunikace v pěstounské rodiě, Skolfan (švédský model pro zvládání školy) Tvorba databáze nejčastěji řešených problémů v pěstounských rodinách – zdroj dat pro výzkum prováděný BUFDIRem Propojenost asociace s BUFDIRem umožňuje prosazovat zájmy v oblasti NRP Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

16 Co máme společné? Těžké rozhodování při odebírání dětí Proces hledání optimálního nastavení systému Nerovnováha mezi ústavní a náhradní rodinnou péčí Snaha posílit schopnosti biologických rodin zvládat situaci Některé podobné problémy v náhradní péči (příbuzenská péče, umisťování starších dětí či dětí se specifickými potřebami do náhradních rodin Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

17 Kde se můžeme od Norů učit? Sociální práce s imigranty a cizinci Využívání už hotových zahraničních modelů, jejich aplikace na místní poměry Přenos dobré praxe na mezinárodní úrovni (NOFCA, IFCA) Oblast výzkumu, sběr dat Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

18 Co oceňují Norové u nás? Vzdělávání sociálních pracovníků (povinné, supervize atd.) Vzdělávání pěstounů Systém včasné intervence Spolupráce v oblasti práce s biologickými a náhradními rodinami Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

19 Děkuji za pozornost Hana Oravcová Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


Stáhnout ppt "„Výměna zkušeností“ s partnery z Norska v systému péče o ohrožené děti Hana Oravcová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google