Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik 1. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik 1. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná."— Transkript prezentace:

1 Podnik 1

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI _Podnik 1 Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Podnik ? Klíčová slova podnikání, podnikatel, podnik, právní, ekonomická a organizační samostatnost, obchodní rejstřík

4 Základní právní úprava podnikání Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/4991 Sb.

5 Právní norma všeobecně závazné pravidlo chování, vydané státními orgány v předepsané formě vynutitelné státní mocí

6 Podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

7 Podnikatel právně samostatný vlastnicky oddělený právní subjekt činnost vyvíjí svým jménem na vlastní účet za účelem dosažení zisku Právnická osoba – zapsaná v obchodním rejstříku Fyzická osoba – zapsaná v živnostenském rejstříku

8 Základní pojmy Podnik je soubor vzájemně souvisejících hmotných (zůstatková hodnota věcných prostředků) osobních (struktura a klasifikace zaměstnanců) nehmotných (obchodní jméno, práva k průmyslovému vlastnictví, patenty, know how…) složek podnikání.

9 Charakteristické znaky podnikatele právní samostatnost právo podnikatele vstupovat do právních vztahů provozuje svou činnost samostatně pod svým jménem vymezuje si sám předmět podnikání nese podnikatelské riziko hospodaří s majetkem podniku vede účetnictví podniku

10 Má každá FO nebo PO, která splní tyto podmínky: 18 let (zletilost), 16 let (od se souhlasem zákonného zástupce a soudu) Získání živnostenského oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku, koncesní listina) PO zápis do obchodního rejstříku

11 Neoprávněné podnikání Definováno tak, že podnikatel nemá koncesní listinu nebo výpis z živnostenského rejstříku pro svoji činnost

12 Některé jsou tyto: Umožnit prohlídku provozovny živnostenskému úřadu Označit provozovnu jménem, provozní dobou Uzavření provozovny ohlásit zákazníkům 3 dny předem Označit zboží cenami Prokázat původ zboží Odpovědnost za zaměstnance (bezpečnost práce) Zařízení na ochranu životního prostředí

13 Podnik vede povinně o svém hospodaření účetnictví Volí si předmět činnosti Vybírá dodavatele Vybírá odběratele Vybírá zaměstnance Stanovuje ceny

14 Podnikatel je povinen vést: a) Peněžní deník – evidence finančních operací s druhovým rozpisem příjmů a výdajů b) Evidenci operativní: majetek a zásoby v inventárních kartách, knihách pohledávky (kniha vydaných faktur) a závazky (kniha přijatých faktur) mzdovou evidenci (mzdové listy) evidenci zakázek

15 Podnik se dělí na organizační útvary (vrcholový management, výrobní úsek, finanční úsek, odbyt,… Podnik sám rozhoduje o organizační struktuře

16 Podnikatel se musí vyrovnat se státním rozpočtem: Daň z příjmů za sebe a zaměstnance Pojištění nemocenské a sociální za sebe i zaměstnance Daň silniční Daň z přidané hodnoty (je-li plátcem) Spotřební daň Clo při obchodování se zahraničím A další:nájem, pojištění za škody, ….

17 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují: Povinně obchodní společnosti PO Dobrovolně na základě žádosti FO Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem. Firma (PO a FO) získává identifikační (IČ) číslo, pod kterým je vedena.

18 1. Nalezněte v živnostenském zákoníku některé ohlašovací i koncesované živnosti. 2. Posuďte, zda jde o bezúhonnost: a. Občan, který zavinil dopravní nehodu z nedbalosti, si chce otevřít pekařskou živnost, b. Občan, který byl odsouzen za úmyslné prodávání zdravotně závadných potravin, si chce zřídit obchod se smíšeným zbožím c. Občan, který odsouzen za lehké ublížení na těle, si chce zřídit autoopravnu. 3. Tatínek koupil pro naši rodinu auto. Staršímu bratrovi prodal staré auto za Kč Je to podnikání? 4. Jaké jsou sankce za neoprávněné podnikání?

19 Anotace: Podnik je společenství lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých činností za účelem zajištění vlastního prospěchu. Znalost základních podmínek podnikání usnadní výběr formy podnikání. Zásadní rozhodování nelze uskutečňovat bez potřebných informací. Tento učební materiál obsahuje obecné pojetí podniku a podnikání, je doplněn o praktické cvičení. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: pro střední školy, pro podnikatele. Brno: MC nakladatelství, Moldavská 11, Brno, ŠTOHL, Ing. Pavel. Učebnice účetnictví díl. 14. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, ISBN ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, ISBN MACH, Josef. Ekonomika pro SOU 2. díl. Praha: Fortuna, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Podnik 1. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google