Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU, BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY A JEJÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 23. říjen 2006 – Praha, Žofín JAN KANTA ředitel sekce Pravidla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU, BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY A JEJÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 23. říjen 2006 – Praha, Žofín JAN KANTA ředitel sekce Pravidla."— Transkript prezentace:

1 FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU, BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY A JEJÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 23. říjen 2006 – Praha, Žofín JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu

2 1 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

3 2 Jaké skutečnosti vedly EU k úvahám o nové energetické politice? EVROPA SE ZAČÍNÁ BAVIT O SVÉ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE  Výrazná potřeba nových investic  Trvalý růst závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů z dnešních cca 50% na více než 70% do 30 let  Růst bezpečnostních rizik jak z hlediska země původu energie, tak dopravních tras  Evropa nemá dosud plně rozvinutý vnitřní energetický trh, liberalizace je pouze v jednotlivých členských státech, ale ne v celé EU  Potřeba zajistit bezpečnost dodávek za přijatelné ceny pro zákazníka Základním mottem je zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Zdroj:Zelená kniha Evropské komise z března 2006

4 3 Priorita JAKÉ PRIORITY A CESTY K JEJICH DOSAŽENÍ NOVÁ ENERGETICKÁ POLITIKA NAVRHUJE? Vnitřní trh Vnitřní politika zásobování energiemi Energetický mix Životní prostředí Energetické technologie a inovace Externí vztahy Cesta  postupovat směrem k plně rozvinutému vnitřnímu trhu s energiemi a posílení přenosových kapacit  dosáhnout solidarity mezi jednotlivými členskými zeměmi v oblasti strategických rezerv a dlouhodobých kontraktů  dosáhnout diverzifikovaného, efektivního a udržitelného mixu, který bude plně v kompetenci jednotlivých členských států  dosáhnout koordinovaného přístupu ke změně klimatu, energetické účinnosti, obnovitelným zdrojům energie a výrobě energie s nízkými emisemi  strategický přístup  vytvářet koherentní a proaktivní externí politiku pro zajištění energií Zdroj:Zelená kniha Evropské komise z března 2006

5 4 CO K TÉMATU NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY PRO EVROPU ŘEKLI JEJÍ VRCHOLNÍ PŘEDSTAVITELÉ? „Evropská energetická politika vyvažuje tři klíčové cíle: (1) udržitelný rozvoj, (2) konkurenceschopnost a (3) bezpečnost dodávek. Energetická účinnost je principem, který může být odpovědí na všechny tyto cíle. Zlepšování energetické účinnosti je pro svět bezpochyby nejrychlejším, nejúčinnějším a finančně nejvýhodnějším způsobem ke zmírnění klimatických změn v důsledku emisí CO 2.“ Andris Piebalgs, Komisař pro energetiku Hlavní téma summitu EU v březnu 2006 Zdroj:prohlášení Andrise Piebalse, komisaře Evropské komise pro energetiku

6 5 PLATNÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR V SOBĚ JIŽ PRAKTICKY ZAHRNUJE VŠECHNY ATRIBUTY NAVRŽENÉ V NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE PRO EVROPU  Zvýšit energetickou účinnost svých zdrojů  Zajistit dostatečnou soběstačnost v primárních zdrojích pro výrobu elektřiny  Přispět ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů  Chovat se podle tržních mechanismů na podporu ekologické výroby elektřiny  Zachovat existující diverzifikovaný mix zdrojové základny výroby elektřiny Protože cílem ČEZ je především naplnit státní energetickou koncepci, tj. tak ČEZ praktickými kroky již dnes směřuje k naplnění nové energetické politiky pro Evropu v podmínkách ČR Zdroj:ČEZ, a.s., SEK ČR

7 6 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

8 7 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu 1 2 3 4 5 6 7 8 … JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI Zdroj:ČEZ, a. s.

9 8 Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků … JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU: 1 2 3 4 5 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Zdroj:ČEZ, a. s.

10 9 Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností pro obchodníky vykupovat elektřinou z obnovitelných zdrojů, z kogenerace) 1 2 3 … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Zdroj:ČEZ, a. s.

11 10 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV UNBUNDLING INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit EMISE A OBCHODOVÁNÍ S NIMI Pochopení systému podniky je předpokladem toho, aby EU ETS dosáhlo požadovaného efektu. Zdroj:ČEZ, a. s.

12 11 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

13 12 TRH S ELEKTŘINOU JE TVOŘEN DVĚMI NA SOBĚ NEZÁVISLÍMI ČÁSTMI, … Zdroj:ČEZ, a. s. Velkoobchodní trhMaloobchodní trh  Trh, kde působí:  obchodníci  výrobci  koneční spotřebitelé elektřiny  S elektřinou se zde obchoduje za účelem:  nákupu/prodeje pro konečnou spotřebu/užití elektřiny  Trh, kde působí:  výrobci  obchodníci  S elektřinou se zde obchoduje za účelem:  prodeje vyrobené elektřiny  nákupu elektřiny pro její prodej na maloobchodním trhu  překupu elektřiny mezi obchodníky

14 13 … KDE V KAŽDÉ SAMOSTATNĚ OVLIVŇUJÍ VÝŠI CEN ODLIŠNÉ FAKTORY Zdroj:ČEZ, a. s. Velkoobchodní trhMaloobchodní trh  Cena pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu  cena elektřiny na velkoobchodním trhu  velikost obsluhovaného portfolia konečných zákazníků  tvar diagramu obsluhovaného portfolia konečných zákazníků  Náklady spojené s nepřesností predikce konečné spotřeby  Vlastní náklady obchodníka  Zisková přirážka obchodníka  úroveň konkurence na trhu  Cena elektřiny na relevantním trhu (pro ČR je to trh středoevropský prezentovaný burzou EEX v SRN)  očekávaná poptávka  dostupnost nabídky  ceny povolenek CO 2  ceny ropy a plynu na světovém trhu  Dostupnost a cena přeshraničních kapacit pro obchodování s elektřinou mezi národními trhy navzájem

15 14 CENA ELEKTŘINY NA NĚMECKÉM VELKOOBCHODNÍM TRHU V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ROSTE … EEX Forward 2007 (roční pásmo) EUR/MWh forward R+1 forward R+2 Zdroj: EEX Forward 2007 58,75 €/MWh (17/7/2006) 1/046/041/056/051/066/06

16 15 Ropa Brent (USD / barel)CO2 povolenky (EUR/t) Zdroj: Bloomberg, ECX, média Rostoucí nedostatek elektřiny v regionu  Letní výpadky proudu se opakují v Evropě pravidelně již několik let … Rezervy (výrobních kapacit) jsou minimální. (HN)  Nucené odstávky elektráren v Německu a Francii dosáhly díky současným vysokým teplotám několika tisíc megawatt instalovaného výkonu. (Platts)  Řešením nedostatečných kapacit ve špičkách je často dovoz elektřiny (Francie – největší exportér elektřiny - dovezla cca 1 000 MW) či start drahých záložních zdrojů. (Platts,HN) …, KDYŽ NĚMECKOU CENU OVLIVŇUJE ROSTOUCÍ CENA ROPY, CENA CO 2 POVOLENK A ROSTOUCÍ NEDOSTATEK ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU

17 16 NEDOSTATEK ELEKTŘINY ZASAHUJE CELÝ REGION A SPOTOVÉ CENY V KRITICKÝCH OBDOBÍCH ROSTOU DO ZÁVRATNÝCH VÝŠEK … Zdroj:OTE, EEX, Platts Ceny EEX a OKO během července 2006 (EUR/MWh, spot) OKO EEX Výpadky zdrojů v regionu ElektárnaKapacitaKapacita snížena o Unterweser1 310 MW30-70 % Krummel1 316 MW25 % Brunsbuttel 806 MW20 % Brokdorf1 440 MW5 % Neckar -1 840 MW50 %

18 17 Zdroj:OTE, EEX  ČEPS musí stále častěji zasahovat aby se udržela stabilita dodávek  musí k tomu zajistit dostatek systémových nástrojů (rezervní výkon)  dovozy za 5 000 až 10 000 Kč/MWh OKO EEX Ceny EEX a OKO během ledna 2006 (EUR/MWh, spot) … A ROSTOU TAKÉ NÁROKY NA ŘÍZENÍ STABILITY SÍTÍ BEZ OHLEDU NA NÁKLADY

19 18 DÍKY EKONOMICKÉMU RŮSTU SE POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR A NA SLOVENSKU DO ROKU 2012 ZVÝŠÍ O 10 TWH, … ČR SR Spotřeba v TWh Zdroj: pro ČR: ERÚ, ČEZ, a. s.; pro SR: UCTE  do roku 2012 vzroste spotřeba v ČR o 7 TWh a SR 3 TWh  významný růst poptávky po elektřině je tažen ekonomickým růstem a zahraničními investicemi (TPCA v Kolíně, Hundai v Ostravě, PSA na Slovensku)  podle skutečnosti za první pololetí 2006 v ČR lze očekávat vývoj spotřeby ještě vyšší  meziroční navýšení na 2007 cca 2 TWh v ČR+SR meziroční změna 2,0% meziroční změna 1.3% růst za I - V/2006 4,0% resp. 3,3 % ( normálové teploty) skutečnost 2002 - 2005  růst prům. produkce za I–V/06 12,3 %  růst HDP za první čtvrtletí 7,4%

20 19 … DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ V CENTRELU ca. 20 GW INSTALOVANÉHO VÝKONU … Vývoj poptávky a nabídky v CENTRELu (ČR, SR, Maďarsko, Polsko), GW* 20 GW spotřeba vysoká spotřeba střední spotřeba nízká *špičkové zatížení vs.čistý instalovaný výkon jádro HU ČU olej/plyn voda Zdroj: ČEZ, a. s. ~  rezervní výkon v CENTRELu rychle klesá  zajištění elektrické soběstačnosti CENTRELu si vyžádá masivní investice do výroby elektřiny  pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rychle rostoucí poptávku  navíc disponibilita uhelných elektráren v Polsku je již dnes nejistá

21 20 … A DO TŘÍ LET ZCELA SKONČÍ OBDOBÍ PŘEBYTKU REZERVNÍHO VÝKONU REGIONU POUŽÍVANÉHO PRO EXPORT MIMO ČR A SR Zdroj:ČEZ, a. s. Vývoj bilance mezi spotřebou a výrobou na českém a slovenském trhu s elektřinou TWh výroba v ČR+SR, vč. importů z Polska a Ukrajiny spotřeba v ČR+SR, vč.možných exportů do Německa,Rakou ska, a Maďarska  nutnost provozovat dražší a méně spolehlivé zdroje  častější výskyt cenových špiček a krizových situací včetně rizika black-outů  nutno urychleně stavět nové zdroje 8,12,95,92,84,6 Roční změna

22 21 DEFICIT LZE POKRÝT IMPORTEM POUZE Z JEŠTĚ DRAŽŠÍCH TRHŮ NĚMECKA A RAKOUSKA RESP. KRÁCENÍM EXPORTU DO TĚCHTO ZEMÍ Polsko Maďarsko Ukrajina Zdroj: UCTE, ČEPS  Polsko nejspíše sníží export pro příští rok, v červenci 2006 PSE dvakrát zrušilo z nedostatku výkonu nasmlouvané přeshraniční přenosy  2008 – 2015 se očekává postupné uzavření výrobní kapacity až do velikosti ~5000 MW instalovaného výkonu z enviromentálních důvodů  Deficit již dnes (v roce 2005 dovoz ve výši 16% celkové spotřeby, ceny na úrovni německého trhu)  Vývozní možnosti v Burštýnském ostrově 550 MW vyčerpány (technické omezení UCTE), navíc využito pro dodávky do Maďarska První případ: pro napětové problémy v Polské přenosové soustavě, ČEPS poskytla 400MW havarijní výpomoci Druhý případ: pro kumulativní výpadek 2000MW ve výrobě Porušení potvrzených kontraktů, které by operátor měl činit jen ve výjimečných případech

23 22 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

24 23 ČEZ NABÍDL NA VELKOOBCHODNÍ TRH DOSTATEK ELEKTŘINY PRO PŘEDPOKLÁDANÉ POTŘEBY POKRYTÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY V ČR V ROCE 2007 … Předpokládané pokrytí spotřeby ČR v roce 2007 TWh  kromě tradičních dodávek IPP na český velkoobchodní trh a předpokládaných importů elektřiny na tento trh ČEZ nad rámec povinné aukce „virtuální elektrárny“ zrealizoval ještě druhou prodejní aukci Zdroj: ERÚ, ČEZ Ostatní prodejci (bez ČEZ Prodej) 30 IPP (bez dodávek ČEZ) 12 2. aukce aukce VPP 3 Importy * 17 7 Spotřeba netto ČR Dodávky ČR * bez dlouhodobých kontraktů 39 30 +30% Dodavatelé elektřiny konečným zákazníkům v ČR mají dostatek možností, jak pořídit potřebnou elektřinu a to i nad rámec předpokládané spotřeby těchto zákazníků v roce 2007

25 24 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY“ NAŘÍZENÉ ROZHODNUTÍM ÚOHS, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V AUKCI BYL O 17,1%, … Hlavní výsledky aukce „virtuální elektrárny“  počet přihlášených zájemců byl 18, z čehož 15 přihlášek bylo platných  účastníci zadali celkem 40 nabídek  cena úspěšných nabídek je v intervalu 1255 – 1273 Kč/MWh Ceny energie z virtuální elektrárny - všechny nabídky Zdroj:ČEZ, a. s. Přepočtená cena (Kč/MWh)  pro zajímavost: 80% nabídek má průměrnou cenu 1239,5 Kč/MWh, což představuje nárůst o 14,9 % oproti cenové úrovni roku výsledná cena pásma 1220 Kč/MWh, tj. meziroční nárůst 17,1%

26 25 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „ROČNÍHO PÁSMA“, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V TÉTO AUKCI BYL O 19,5% DÍKY VYSOKÉ POPTÁVCE OBCHODNÍKŮ … Hlavní výsledky aukce „ROČNÍ PÁSMO“  počet přihlášených zájemců byl 22 z čehož 22 přihlášek bylo platných  účastníci zadali celkem 167nabídek - 2 309 MW (tj. 20,2 TWh)  poptávka byla skoro 5x vyšší než nabízený objem  nabídková cena úspěšných nabídek je v intervalu 1322 – 1244 Kč/MWh Ceny energie z aukce „Roční pásmo“ - všechny nabídky Zdroj:ČEZ, a. s. celková poptávka 2 309 MW tj. 20,2 TWh cena v Kč/MWh 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 5002 309 výkon v MW výsledná cena 1244 Kč/MWh tj. meziroční nárůst o 19,5%

27 26 … A PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJE OSTATNÍCH PRODUKTŮ, KDY BYLY STANOVENY MAXIMÁLNÍ CENY S MEZIROČNÍM RŮSTEM O 10,8% A PRODANÝ OBJEM ZÁVISEL NA VÝROBNÍCH MOŽNOSTECH ČEZ Výsledky prodeje ostatních produktů  počet přihlášených zájemců byl 19 z čehož 19 přihlášek bylo platných  bylo poptáno 12,5 TWh což je oproti roku 2006 skoro 7krát více  maximální ceny byly navrženy s meziročním nárůstem 10,8 %  vzhledem k velikosti poptávky ČEZ nebyl schopen všechny poptávky uspokojit, ale musel je zkrátit o 3,6 TWh Zdroj:ČEZ, a. s. Meziroční srovnání objemu ostatních prodaných produktů (bez ročního pásma) TWh 0 2006 2007 2 TWh 12,5 TWh +680%

28 27 VÝSLEDKY VŠECH UVEDENÝCH PRODEJNÍCH AKTIVIT ČEZ PŘEDSTAVUJÍ 16,87% NAVÝŠENÍ PRŮMĚRNÉ VELKOOBCHODNÍ CENY PRO OBVYKLÝ DIAGRAM KONEČNÉ SPOTŘEBY Běžný diagram je pokryt kombinací produktů z velkoobchodní kampaně  výsledná cena je tvořena z 70% produktem „ročním pásmo“ a z 30% ostatními produkty  pokrytí digramu ročním pásmem (žlutá) s nárůstem ceny o 19,5 % a ostatními produkty s nárůstem 10,8% představuje zvýšení ceny o 16,87% Zdroj:ČEZ, a. s. nárůst ceny o 19,5% nárůst ceny o 10,8% Příklad typického diagramu konečné spotřeby - ilustrativní 123456789101112 měsíc spotřeba Roční pásmo 30% 70% celkový nárůst ceny o 16,87% cca

29 28 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

30 29 JAK VIDÍ ELEKTŘINU A JEJÍ TRH ZÁKAZNÍK A CO MŮŽE OČEKÁVAT Vlivy působící na distribuční poplatky  klesající náklady distribučních společností  inflace (PPI), růst nákladů na mzdy  náklady unbundlingu podle pravidel EU  rostoucí příspěvky na obnovitelné zdroje  rostoucí distribuční aktiva díky rozvoji sítě Domácnosti/ podnikatelé NN Podnikatelé VNPodniky VVN  Celková cena elektřiny pro koncové zákazníky je dvousložková  Regulovaný poplatek za distribuci pokrývá distribuci, přenos, systémové služby, příspěvky na obnovitelné zdroje a další  Podíl silové elektřiny roste s napěťovou hladinou – od NN k VVN  Velkoobchodní cena elektřiny  v nejbližší době poroste, ovšem dynamika růstu může být každý rok rozdílná Silová elektřina Regulované složky ceny NNNízké napětí VNVysoké napětí VVNVelmi vysoké napětí Poznámka: jedná se o ceny bez DPH Zdroj:ERÚ; ČEZ, a. s.

31 30 AGENDA  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek

32 31 ČEZ PODNIKÁ ŘADU PRAKTICKÝCH KROKŮ VEDOUCÍ K ROZVOJI TRHU S ELEKTŘINOU …  Pokračování v aukcích  Zrušení blokujících přeshraničních přenosových kontraktů  Intraday (domácí i přeshraniční)  Rozvoj trhu s CO 2  Ceny odchylky, které nesvádí ke spekulacím  Český EFET  Market makeři na českém trhu  Propojení českého trhu s EEX  Portfolio management jako služba Zdroj:ČEZ, a. s.

33 32 … A PROTOŽE SE BLÍŽÍ OKAMŽIK, KDY V ČR BUDE NEDOSTATEK KAPACIT PRO POKRYTÍ POPTÁVKY PO ELEKTŘINĚ, NEPODNIKNOU-LI SE POTŘEBNÉ KROKY, … Instalovaná kapacita bez obnovy zdrojů MW 2050 Poptávka v České republice IPP ČEZ Zdroj:ČEZ, a.s.

34 33 … ČEZ ROZHODL O OBNOVĚ SVÝCH ZDROJŮ Z UHELNÝCH ELEKTRÁREN S 5-7 VELKÝMI PROJEKTY, … 2005 2010 20152020 EPC (3x200 MW, komplexní obnova)EPC (1x660 MW, nový zdroj)EPR (1x660 MW, nový zdroj) Konzervativní (bez ČSA) Optimistická (s ČSA) ETU (4x200 MW, komplexní obnova) ELE (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4 x200 MW, komplexní obnova) EPC (1x660 MW, nový zdroj) Harmonogram obnovy hnědouhelných elektráren ČEZ Zdroj:ČEZ, a. s.

35 34 Instalovaný výkon hnědouhelných zdrojů ČEZ, a.s. MW Komplexní obnova Nové bloky Stávající zdroje Konzervativní Optimistická Retrofity Stávající zdroje … ALE I TAK KAPACITA HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN ČEZ BUDE DLOUHODOBĚ KLESAT VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH Zdroj:ČEZ, a. s.

36 FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU, BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY A JEJÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 23. říjen 2006 – Praha, Žofín JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu


Stáhnout ppt "FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU, BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY A JEJÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 23. říjen 2006 – Praha, Žofín JAN KANTA ředitel sekce Pravidla."

Podobné prezentace


Reklamy Google