Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datová a analytická základna DRG Projekt „DRG restart“ a stav řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datová a analytická základna DRG Projekt „DRG restart“ a stav řešení."— Transkript prezentace:

1 Datová a analytická základna DRG Projekt „DRG restart“ a stav řešení

2 DRG v ČR Realita současného stavu

3 Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány čtyři třídy DRG bází s unimodálním rozdělením celkových nákladů a jedna třída vícemodálních DRG bází.

4 Příklad bi(multi)modální báze VÝKONY NA PRSECH (DRG báze 902) Příklad unimodální báze (třída 3) MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY Stávající situace: prediktivní síla systému?

5 Příklad MDC 09 - Onemocnění a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsou Tato DRG báze bez vyjádření toho, co bylo pacientovi provedeno nedává smysl.

6 Příklad MDC 01 - Onemocnění a poruchy nervového systému Seznam výkonů míchá proceduru (kraniotomie) s diagnózou Jsou spojeny různě náročné výkony prováděné na různých pracovištích

7 VSTUPNÍ SITUACE a SMYSL projektu Když chceme správně, transparentně a spravedlivě ocenit jakoukoli službu, tak musíme vědět DRG Restart Kde a kdy je poskytována Kdo ji poskytuje a komu Jak strukturovaná služba to je Jaká je nákladovost dílčích procesů Jaké jsou celkové náklady služby V žádném z těchto bodů nemáme standardizované metodiky a data

8 Co se nyní učíme A) Nacenit má smysl pouze KLINICKY SMYSLUPLUPLNOU bázi B) Metodiku oceňování lůžkové péče dle plošně platných standardů VSTUPNÍ SITUACE a SMYSL projektu stručně

9 Implementace standardizovaných metodik Vykazování péče v terénu Centralizovaná data v ZP Analýzy validních centralizovaných dat VSTUPNÍ SITUACE a SMYSL projektu

10 1.Definice reprezentativního souboru referenčních zdravotnických zařízení (model: lůžková péče v ČR). 2.Redefinice klasifikačního systému hospitalizačních případů s ohledem na jejich klinickou příbuznost. Zvýšení prediktivní kapacity systému. 3.Redefinice metodiky ekonomického oceňování hospitalizačních případů. Metodický standard a manuál. 4.Validace klasifikačního systému a ekonomického oceňování v kalibrační studii spojené se sběrem reálných dat ve vybraných ZZ. Implementace systému. Klinická část řešení Ekonomická část řešení HLAVNÍ ÚKOLY projektu? … nejen data ale změna kvality vykazování a oceňování péče

11 Hlavní úkoly I. Legislativní zázemí přístupu k datům

12 NZIS Kde vzít nezbytná data? FN Plzeň Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice Liberec FN Hradec Králové Nemocnice Pardubice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Jihlava FN Olomouc Nemocnice Zlín Nemocnice Nový Jičín FN Ostrava MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Motol Praha FN KV Praha KOC Praha a Středočeský kraj Referenční síť ZZ Plátci zdravotní péče 1. 2. 3. Rada odborných garantů Novela z. 372 Novela z. 48

13 Hlavní úkoly II. Zajistit zdroje reprezentativních dat

14 Jednotlivé skupiny budou v reprezentativním souboru referenčních nemocnic zastupovat vybraní zástupci. Skupina ZZ číslo 4 Skupina ZZ číslo 2 Skupina ZZ číslo 1 Skupina ZZ číslo 3 Skupina ZZ číslo 5 A. Podobnost ZZ z hlediska obecných charakteristik B. Podobnost ZZ z hlediska struktury poskytované péče Identifikace reprezentativního souboru ZZ Referenční síť „Vysoce specializovaná“ ZZ Transparentní reprezentativní výběr ZZ Vysoce specializovaná péče

15 Pozice zdravotnických zařízení v prostoru dimenzí A a B Fakultní a velké krajské nemocnice (n = 19) 1Fakultní nemocnice Brno 2Fakultní nemocnice Hradec Králové 3Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 4Fakultní nemocnice Olomouc 5Fakultní nemocnice Ostrava 6Fakultní nemocnice Plzeň 7Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 8Fakultní nemocnice v Motole 9Krajská nemocnice Liberec, a.s. 10Krajská nemocnice T. Bati a.s. 11KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L. 12Nemocnice České Budějovice 13Nemocnice Jihlava 14Nemocnice Na Bulovce 15Pardubická krajská nemocnice, 16Thomayerova nemocnice 17ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha 18Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19Nemocnice Na Homolce ZZ vysoce specializované péče (n = 7) 20Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 21Institut klinické a experimentální medicíny 22Masarykův onkologický ústav 23Nemocnice Podlesí a.s. 24Revmatologický ústav 25Ústav hematologie a krevní transfuze 26Ústav pro péči o matku a dítě Ostatní ZZ s úzkým zaměřením (n = 33) 133ANESAN s.r.o. 134Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 135CLEOPATRA CLINIC, s.r.o. 136CNS-Centrum Třinec s.r.o. 137Českobrodská nemocnice, s.r.o. 138DZ a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha 139G-med, v.o.s. 140GynCentrum, spol. s r.o. 141Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši 142JESSENIA a.s., Nemocnice Beroun 143Kardiologie na Bulovce s.r.o. 144Klinika CLT, spol. s r.o. 145Klinika Dr. Pírka s.r.o. 146MEDITERRA s.r.o. 147Městská nemocnice v Odrách, p.o. 148Nemocnice Atlas, a.s. 149Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. 150Nemocnice Tišnov, p.o. 151Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. 152Oblastní nemocnice Rychnov n. Kněžnou, a.s. 153ORTHES, spol. s r.o. 154PATEB s.r.o., Psychiatrie - lůžkové zařízení 155P-P Klinika Kladno, spol. s r.o. 156První privátní chirurgické centrum 157Psychiatrická nemocnice Brno 158Psychiatrické centrum Praha 159REHAMEDICA Žacléř, a.s. 160SANATORIUM Helios, s.r.o. 161Silesia Medical s.r.o. 162SWISS MED CLINIC, s.r.o. 163Úrazová nemocnice v Brně 164Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie 165VS ČR, Nemocnice s poliklinikou, věznice Dimenze A = Infrastruktura ZZ pro poskytování péče Dimenze B = Struktura a specializovanost péče (casemix) Rozdělení standardních nemocnic (n = 106) vyžaduje další detailní analýzu struktury péče. Mediánový střed prostoru dimenzí A a B

16 Gradientová metoda pro výběr reprezentativní sady ZZ v rámci typu

17 Výsledný návrh typologie zdravotnických zařízení Typ ZZ Dimenze A Infrastruktura ZZ pro poskytování péče Dimenze B Struktura a komplexnost péče (casemix) Počet ZZ Fakultní a velké krajské nemocnice Komplexní infrastruktura Vyvážená struktura a kompletní rozsah péče 19 ZZ vysoce specializované péče Komplexní infrastruktura Vysoce specializovaná péče 7 Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí Vyšší úroveň infrastruktury Vyvážená struktura a široký rozsah péče 76 Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče Běžná úroveň infrastruktury Asymetrická struktura a nižší rozsah péče 30 Ostatní ZZ s úzkým zaměřením Běžná úroveň infrastruktury Úzce zaměřená péče33 Finální návrh typologie ZZ na základě analýzy dat NRHOSP a RZZ s ohledem na jejich pozici v prostoru daném dimenzemi A a B obsahuje 5 skupin ZZ.

18 Hlavní úkoly III. Ustavit tým projektu a jeho zázemí

19 DRG v nové struktuře ÚZIS ČR Statutární zástupce ředitele Zástupce ředitele pro rozvoj ÚZIS Sekretariát Řízení agend a projektové aktivity Datová a informační základna HTA Populační analýzy a ukazatele zdraví obyvatel Metodická základna e-Health a klasifikační systémy Systémy hodnocení kvality zdravotní péče Vývoj a implementace DRG Státní program statistických zjišťování Správa a rozvoj NZIS Divize (D) řídící metodické agendy a provoz Dušek Bédiová Langhammer Burger Burger - DušekNechanskáBlaha - Mužík Burger Zvolský - KlimešKurečkaMájek – Pokorná Bartůňková Pokorná BlahaJarkovský – PavlíkMájekXXXXX Zástupce ředitele pro analýzu a správu dat Mužík Zástupce ředitele pro informační technologie Blaha Web studio Blaha Help desk Blaha - Mužík Ředitel ÚZIS Zástupce ředitele pro zahraniční vztahy Májek

20 Konsorciální smlouvy s univerzitami Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace Analytické pracoviště ÚZIS ČR – MU

21 Národní centrum pro medinské klasifikace a nomenklaturu Primární klasifikační systémy ? NC-MKN Sekundární klasifikační systémy Datové standardy Kóderský manuál DRG

22 Odborné řízení projektu a garance Projektový tým Spolupracující akademická pracoviště Odborná rada projektu Publikace na webovém portálu Veřejná diskuze a připomínkování Odborná oponentura Adresná recenze Metodická spolupráce Standardizace FN Plzeň Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice Liberec FN Hradec Králové Nemocnice Pardubice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Jihlava FN Olomouc Nemocnice Zlín Nemocnice Nový Jičín FN Ostrava MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Motol Praha FN KV Praha KOC Praha a Středočeský kraj Referenční síť ZZ Praktická implementace Testování Interní tým klinických expertů Interní tým ekonomických expertů

23 drg-cz.cz

24 DRG Restart IV. Ukázka hlavních metodických výstupů

25 I. Nový klasifikační systém hospitalizačních případů

26 II. Nová primární klasifikace hospitalizačních procedur Vnitřní logika vyvíjené klasifikace procedur KAT SOUSTAV A CÍLPŘÍSTUP DODATEČNÉ ČLENĚNÍ ORGÁN Klasifikační kategorizace techniky a kategorizované ceny

27 III. Nová metodika oceňování hospitalizačních případů

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datová a analytická základna DRG Projekt „DRG restart“ a stav řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google