Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk."— Transkript prezentace:

1 VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Předmět: Odborný výcvik elektro Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 ( Výroba, bezpečnost, přenos a rozvody el. energie, zkratky, značení, práce tech. dokumentací) Anotace: Bezpečnost při práci pod napětím – základní pojmy, údržba a revize EZ, rozvody napětí, přenosové sítě atd. Očekávaný výstup: Získání informací na dané téma Druh učebního materiálu: Prezentace

2 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Základní pojmy Lhůty údržby a revizí na EZ Rozdělení EZ podle: napětí, ochranná pásma, účelu, nebezpečí úrazu, druhu proudunapětí,ochranná pásmaúčelunebezpečí úrazudruhu proudu Rozvody napětí Přenosové sítě Krokové napětí

3 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZÁKLADNÍ POJMY Elektrické zařízení – je zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrický obvod – je soustava vodičů a jiných prvků (předmětů), kterou může protékat el. proud. Elektrická instalace – je soustava vzájemně spojených el. předmětů a částí zařízení v daném prostoru nebo místě. Elektrický předmět – je konstrukční část, sestava nebo celek, která se připojuje nebo zapojuje do el. obvodu.

4 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZÁKLADNÍ POJMY Obsluha el. zařízení – úkony spojené s provozem el. zařízení (spínání, čtení údajů, výměna závitových, přístrojových pojistek a žárovek, prohlídka zařízení) Prohlídka el. zařízení – prohlídka stavu, sluchová kontrola při dodržení předepsaných bezpečných vzdáleností od částí pod napětím Práce na el. zařízení – montáž, revize, údržba el.zařízení( zajištění pracoviště, měření přenosnými přístroji ) Údržba el. zařízení – opravy, čištění a odstraňování závad a poruch k zajištění dobrého technického stavu Revize el. zařízení – souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje,zda-li zařízení vyhovuje platným předpisům

5 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZÁKLADNÍ POJMY Elektrický spotřebič – je elektrické zařízení určené k přeměně el. energie v jinou formu energie (světlo, teplo, mechanickou energie apod.) Živá část elektrického zařízení Je ta část, která je za normálního provozu EZ určena k vedení el. proudu, nebo je pod napětím. Neživá část elektrického zařízení Je ta vodivá část, která není za normálního provozu EZ určena k vedení el. proudu a nebo být pod napětím.

6 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZÁKLADNÍ POJMY ČSN 33 2180 - El. přístroje a zařízení smí být zatěžovány jen podle jmenovitých údajů. - Všechny el. obvody a všechny spotřebiče musí být možno vypnout. - Jednopólové spínače nesmějí být montovány do nulového vodiče. - Spínače se nesmí montovat do ochranného vodiče. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 nahradila od 1. února 2009 ČSN 33 2000-4-41 - „Základní ochrana“ = dříve „ochrana živých částí“ - „Ochrana při poruše“ = dříve „ochrana neživých částí“ - U zásuvek do 20 A, které jsou používány laiky, musí být použita doplňková ochrana proudovými chrániči s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. -V sítích TT se musí používat proudové chrániče (kromě případů, kde vyhovuje ZS). ČSN 33 2130 ed. 2 - Několik zásuvek ve společném montážním rámečku = jeden zásuvkový vývod. - Umístění „fáze vlevo“ je pouze doporučené. Může být i vpravo.

7 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZÁKLADNÍ POJMY Obsluhovat el.zařízení: 1.Smějí osoby s požadovanou kvalifikací 2.Musí používat předepsané ochranné pracovní pomůcky 3.Musí být seznámeni s funkcí zařízení a místními bezpečnostními předpisy 4.Volný přístup k obsluhovaným částem 5.Dotýkat se jen určených částí 6.Při poškození vhodná opatření 7.Při přemísťování nejprve bezpečné odpojení od napětí ZPĚT

8 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián LHŮTY ÚDRŽBY A REVIZÍ NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČSN EN 50 110-1 ed.2 Zásadní změna : - Každé elektrické zařízení má mít osobu odpovědnou za elektrické zařízení! - Každé elektrické zařízení má průvodní dokumentaci = dokumentace výrobce. - Každé elektrické zařízení má mít vedenu provozní dokumentaci. Každá prováděná činnost musí mít vedoucího práce. - V normě se již nevyskytuje Příkaz „B“. Je však stanoveno, že příprava na provedení složité pracovní činnosti musí být provedena písemně. - Každé elektrické zařízení musí být v provozuschopném stavu a ten pravidelně kontrolován = údržba, revize. Revize elektrického zařízení se provádí obvykle v tomto pořadí: - prohlídka zařízení, - měření izolačního stavu, - ověřování stavu ochrany před úrazem elektrickým proudem, - ověřování funkčnosti zařízení. - vyhotovení zprávy o revizi.

9 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián LHŮTY ÚDRŽBY A REVIZÍ NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče Nepřenosné a připevněné spotřebiče KontrolaRevizeKontrolaRevizeKontrolaRevize A) spotřebiče poskytované formou pronájmu vždy před jejich vydáním uživateli B) spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby) před použitím 1xza 3 měsíce Před použitím 1x za 3 měsíce před použitím 1x za 6 měsíců C) spotřebiče používané při průmyslové řemeslné činnosti ve vnitřních stavbách před použitím 1x za 6 měsíců před použitím 1x za 12 měsíců před použitím dle ČSN 331500 D) spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) 1x za týden 1x za 12 měsíců 1x za měsíc 1x za 12 měsíců 1x za 3 měsíce dle ČSN 331500 E) spotřebiče používané při administrativní činnosti 1x za měsíc 1x za 24 měsíců 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců 1x za 12 měsíců dle ČSN 331500

10 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián LHŮTY ÚDRŽBY A REVIZÍ NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ SkupinaNářadí třídy ochranyNejméně jednou za A) s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok) 16 měsíců 2 a 312 měsíců B) s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 pr.hodin za rok) 13 měsíce 2 a 36 měsíců C) s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pracovních hodin za rok) 12 měsíce 2 a 33 měsíce ZPĚT

11 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián EZ podle napětí Kategorie napětí Označen í napětí Název Jmenovitá napětí U v uzemněné soustavěv izolované soustavě mezi vodiči a zemí mezi vodiči I mn malé napětí U ≤ 50 V II nn nízké napětí 50 V < U ≤ 600 V 50 V < U ≤ 1000 V A vn vysoké napětí 0,6 kV < U < 30 kV 1 kV < U < 52 kV B vvn velmi vysoké napětí 30 kV ≤ U < 171 kV 52 kV ≤ U < 300 kV C zvn zvláště vysoké napětí -300 kV ≤ U ≤ 800 kV- D uvn ultra vysoké napětí -Nad 800 kV-

12 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián ZPĚT EZ podle napětí

13 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Ochranná pásma EZ podle napětí Ochranné pásma u vedení: - nad 1kV do 35 kV……………………....7m - nad 35 kV do 110 kV…………………12 m - nad 110 kV do 220kV……………….. 15 m - nad 220 kV do 440 kV………………..20 m - nad 440 kV……………………………. 30 m ZPĚT

14 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián EZ podle účelu Silová zařízení – jsou EZ sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie. Sdělovací zařízení – je EZ sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě. Řídící zařízení – jsou EZ, která slouží k ovládání, měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení. Zvláštní zařízení – jsou EZ, která slouží zvláštním účelům, jiným než zařízení silová, sdělovací nebo řídící. ZPĚT

15 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Rozdělení EZ podle nebezpečí úrazu Silnoproudá zařízení – jsou zařízení, v nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. Slaboproudá zařízení – jsou zařízení, v nichž při obvyklém užívání nemohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. ZPĚT

16 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián EZ podle druhu proudu Stejnosměrná (ss,=, DC) Střídavá (st,~,AC) Střídavá zařízení silová Podle počtu fází Jednofázové Třífázové Vícefázové Podle kmitočtu napájeného proudu na zařízení Nízkofrekvenční (nf) do 100Hz Vysokofrekvenční (vf) od 100Hz do 300MHz Střídavá zařízení sdělovací Nízkofrekvenční (nf) do 9kHz Vysokofrekvenční (vf) od 9kHz do 3THz ZPĚT

17 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Rozvody napětí podle počtu pracovních a ochranných vodičů STŘÍDAVÉ SÍTĚ Jednofázové - 2vodičové (L, PEN) 3vodičové (L, N, PE) Dvoufázové - 3vodičové (L1, L2, PEN) 4vodičové (L1, L2, N, PE) Třífázové - 4vodičové (L1, L2, L3, PEN) 5vodičové (L1, L2, L3, N, PE) STEJNOSMĚRNÉ SÍTĚ 2vodičové (L+ nebo L-, PEN) 3vodičové (L+ nebo L-, M, PE) Záleží na počtu a polaritě DC napětí NPENPE

18 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Rozvody napětí podle počtu pracovních a ochranných vodičů Značení izolovaných vodičů barvami Vodič, žíla kabeluZnačení vodičePoznávací barva Fázový nebo krajní L (L1,L2,L3) černá, hnědá, šedá Ochranný PE Zelená / žlutá Střední N Světle modrá S červeně označenými fázovými vodiči se setkáte ve starých zástavbách.

19 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Rozvody napětí podle počtu pracovních a ochranných vodičů ZPĚT Připojení zásuvek jednofázového střídavého rozvodu Prostřední způsob zapojení zásuvky je povolen jen ve starších instalacích TN-C TN-S TN-C TT Vodoče PE a PEN se za žádných podmínek nesmí jistit ( pojistka, jistič)

20 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Přenosové sítě Rozdělení: TN - TN-C - N a PE vodič jsou sloučeny do jednoho TN-S - v celé síti je PE veden odděleně TT - jeden bod přímo uzemněný (pracovní uzemnění) a neživé části připojených elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemí zemniči nezávislými na pracovním uzemnění. IT - síť má všechny živé části izolovány od země, nebo jeden uzel spojený se zemí přes velkou impedanci. Neživé části připojených EZ jsou spojeny se zemí ochranným uzemněním, a to jednotlivě nebo po skupinách. ZPĚT

21 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Kroková napětí Část napětí zemniče (zemní elektrody, zemního svodu) proti zemi, které může být v okolí zemniče krokem překlenuto. Za nebezpečné krokové napětí se pro člověka pokládá 90 V/m, pro zvířata 16 V/m. Uvádí se, že bezpečná vzdálenost je 20-40 m od místa úderu. ZPĚT

22 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zbyněk Lecián Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Jiné zdroje Obrázky - internet Bezpečnost v elektrotechnice / Doc. Ing. P. Kaláb, CSc., Ing. M. Steinbauer, Ing. M. Veselý /


Stáhnout ppt "VY_52_INOVACE_05_05_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google