Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace moderní "technické" počítačové grafiky do ŠVP s důrazem na tvorbu zpracovaných výstupů, zpracování návrhů dodatků do ŠVP v TV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace moderní "technické" počítačové grafiky do ŠVP s důrazem na tvorbu zpracovaných výstupů, zpracování návrhů dodatků do ŠVP v TV."— Transkript prezentace:

1 Implementace moderní "technické" počítačové grafiky do ŠVP s důrazem na tvorbu zpracovaných výstupů, zpracování návrhů dodatků do ŠVP v TV

2 Návrh dodatku: profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi: přidáno: – orientuje se v základní technické dokumentaci a to jak strojírenské, elektrotechnické tak i stavební; – umí zpracovávat grafické návrhy a umí používat základní estetická a topologická pravidla; – ovládá postupy grafického zpracování digitálních médií; – absolvent se uplatní ve firmách upravujících a vyvíjejících internetová digitální média, jako jsou webové stránky.

3 Návrh dodatku: profil absolventa Výčet kompetencí absolventa – Odborné kompetence: přidáno: – umí číst základní technickou dokumentaci a to jak strojírenskou, elektrotechnickou tak i stavební; – zná základy estetiky v oboru digitálních médií; – umí po odborné a technicko - výtvarné stránce posoudit kvalitu web stránky, ovládacích prvků, textových a obrazových částí web stránek, prezentací a e-publikací; – ovládá postupy grafické přípravy podkladů pro výrobu digitálních médií ve formě web stránek, prezentací a e-publikací; – umí publikovat data v počítačové síti.

4 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Aplikační software v praxi: přidáno: UČIVO, 4. ročník – základní prvky kompozice - bod, čára, plocha, tvar; – pixel; – formát obrazu, zákonitosti kompozice, rytmus, symetrie, zlatý řez; – práce v sázecím programu.

5 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Aplikační software v praxi: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 4. ročník – vyjmenuje a charakterizuje prvky kompozice; – definuje pixel a umí ho použít při výpočtech DPI; – vysvětlí pojmy kompozice, rytmus, symetrie, používá vhodné formáty pro různé kompozice; – umí aplikovat základní dovednosti ovládání sázecího programu při úpravě a vytváření knihy a tiskovin.

6 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Multimédia: přidáno: UČIVO, 4. ročník – nauka o barvě, světlo a barva; – základní vlastnosti barvy, barevný vjem; – spektrum a barevný kruh; – rozdělení barev; – barevný kontrast; – složky barvy a míchání barev RGB; – míchání barev CMYK; – psychologické a symbolické vlastnosti barev.

7 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Multimédia: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 4. ročník – definuje barvu, světlo, popíše barevné spektrum; – popíše vlastnosti barvy, vysvětlí vznik barevného vjemu; – nakreslí barevný kruh a popíše ho; – rozdělí barvy na základě různých kritérií; – vyjmenuje dvojici kontrastních barev a aplikuje je při úpravě obrázku; – názorně vysvětlí míchání barev RGB, vysvětlí pojem aditivní míchání; – názorně vysvětlí míchání barev CMYK, vysvětlí pojem subtraktivní míchání; – charakterizuje barvy z psychologického hlediska, jejich symboliku.

8 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Tvorba webových stránek: přidáno: UČIVO, 3. ročník – úprava obrázků pro vystavení na web stránkách; – základní rozložení webových stránek; – ovládací prvky na webových stránkách; – přehlednost webových stránek.

9 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Tvorba webových stránek: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 3. ročník – upravuje grafiku pomocí grafických editorů pro vystavení na web stránkách; – orientuje se v nejobvyklejším rozložení webových stránek a umí je realizovat; – zná a vhodně aplikuje základní i moderní ovládací prvky na webových stránkách; – má smysl pro přehlednost a jednoduchost webových stránek a dokáže doporučit vhodnou modifikaci webových stránek pro dosažení jejich přehlednosti.

10 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Zpracování textu: přidáno: UČIVO, 2. ročník – historický vývoj písma, vznik písma, piktogramy a ideogramy; – druhy písma, dělení, klasifikace tiskových písem; – názvy částí písma, základní pojmy; – charakteristické znaky, základný tvar, duktus, proporce, světelnost; – řezy písma; – zpracování textové části – sazba, kompozice stránky; – základní formáty papírů, technická úprava textu v redakci; – zpracování textu a korekturní znaménka.

11 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Zpracování textu: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 2. ročník – chronologicky popíše vznik písma, definuje pojmy piktogram, ideogram; – klasifikuje písma podle různých kritérií; – nakreslí a popíše jednotlivé čáry písmové osnovy; – pojmenuje části písma a definuje základní pojmy související s písmem a písmovou osnovou; – dovede zapsat jednotlivé znaky abecedy do písmové osnovy; – definuje duktus světelnost a čitelnost písma; – definuje rodinu písem, jednotlivé řezy písma, popíše druh písma.

12 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Zpracování textu: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 2. ročník – vysvětlí postup při zpracování textové části materiálu; – vyjmenuje základní formáty papíru, rozezná jeho rozměry, popíše postup při úpravě textu v redakci; – umí správně použít korekturní znaménka při úpravě textu.

13 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Praxe: přidáno: UČIVO, 3. ročník – základy digitalizace obrazu, příprava předlohy na skenování; – nastavení parametrů skenování, pravidla skenování. přidáno: UČIVO, 4. ročník – tvorba dynamické web stránky; – kontrola a odlaďování web stránky; – umístění web stránky na Internet; – samostatné zpracování web stránky.

14 Návrh dodatku: učební osnovy Odborné předměty – Praxe: přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 3. ročník – umí používat plošný skener; – ovládá základy digitalizace a vztahy mezi nastavením skeneru a kvalitou výstupu. přidáno: VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, 3. ročník – dokáže vytvořit dynamické části web stránky; – dokáže dokončené web stránky vystavit na Internet; – zvládne samostatně zkontrolovat, odladit a dokončit web stránku.

15 Návrh vybavení a programů pro výuku Navrhujeme vybavit počítačovou učebnu pro výuku grafiky skenerem a fotoaparátem. Dále navrhujeme vybavit počítače pro výuku grafiky programy Adobe Photoshop a CorelDRAW nebo Adobe Illustrator, které jsou využívány pro tvorbu grafických návrhů v profesionálních grafických studiích.


Stáhnout ppt "Implementace moderní "technické" počítačové grafiky do ŠVP s důrazem na tvorbu zpracovaných výstupů, zpracování návrhů dodatků do ŠVP v TV."

Podobné prezentace


Reklamy Google