Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 1."— Transkript prezentace:

1 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 1 marketing research & consulting MANAŽERSKÝ SOUHRN Ženy v IT Období: únor 2008 Zadavatel: RPIC – VIP s.r.o.

2 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 2 Obsah 1. Východiska a cíle 2. Současná pozice oboru IT u cílových skupin 3. Preferovaný obor x zaměstnání 4. Informační zdroje 5. Vnímání IT oboru 6. Hodnotový systém člověka 7. Závěry 8. Doporučení

3 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 3 1. Východiska Východiska Výzkum je prováděn mezi ženami, kteří pracují v oboru IT, prošli rekvalifikací a mohli by si hledat pracovní uplatnění v tomto oboru a mezi studentkami středních škol, mezi kterými zjišťujeme potenciál pro práci v IT oborech. Výzkum byl prováděn osobním dotazování na území Moravskoslezského kraje na vzorku 200 respondentů segmentu studentky středních škol, 50 respondentů pracujících v IT oboru a 50 respondentů absolvujících rekvalifikaci s využitím PC. Cíle Cílem výzkumu bylo: Zmapování současné pozice oboru IT u cílových skupin Postoje k oboru, jejich charakter, možnost ovlivnění Mechanismy výběru oboru, faktory, které výběr ovlivňují a intenzita jejich působení Základní blokace vůči IT Motivátory pro změnu stavu Hodnotový systém cílových skupin a možnosti jeho využití Doporučení komunikačního mixu a postupu pro ovlivnění cílových skupin

4 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 4 2. Současná pozice oboru IT u cílových skupin

5 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 2.1 Spontánní asociace-pracovní místa 5 Q2 „Se kterými pracovními pozicemi (místy) si práci v IT oborech Vy osobně spojujete?“ pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% Programátor20,60% Programátor19,80% Programátor26,90% Anylytik12,50% Správce počítačové sítě, modulů14,20% Správce sítě9,60% Správce sítí, aplikací, modulů11,80% Technik7,50% Grafik9% Počet odpovědí 136 Počet odpovědí106 Počet odpovědí 446 Spontánně si práci v IT oboru respondentky všech segmentů spojují především s pozicí programátor a správce sítí. Zde je potřeba rozšířit informovanost mezi veřejností o reálných možnostech uplatnění v oboru.

6 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 2.2 Spontánní asociace - personifikace 6 Podle respondentů je tento obor určen pro technické typy, kterým nedělá problém logické myšlení. Tento typ postojů představuje jednu z klíčových bariér oboru. Q3 „Pro koho jsou podle Vás IT obory určeny?“ pracující v IT%rekvalifikanti%studentky% S logickým myšlením13,70% Technické typy18,40% Technické typy14,40% Technické typy11,30% Znalost a vztah k počítači13,80% Inteligentní, chytří lidé8,90% Pro chytré, bystré, inteligentní lidi5,60% Logicky uvažující10,30% Zmalost PC, práce na PC8% Počet odpovědí124 Počet odpovědí87 Počet odpovědí383

7 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 7 3. Preferovaný obor zaměstnání / studia

8 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 8 Q4 „Plánujete setrvání v IT nebo příbuzném oboru v horizontu 5 let? Proč?“ N = 50 % z počtu respondentů 90,0% 6,0% 3.1 Setrvání v IT oboru Proč setrvání v oboru?% Práce mě baví28,9 Perspektiva, budoucnost17,8 Práce mě zajímá13,3 Studovala jsem tento obor8,9 Práce mi vyhovuje6,7 V práci jsem spokojená6,7 Praxe4,4 Finanční důvody4,4 Ostatní8,9 Počet odpovědí = 45100,0 Proč změnu oboru?% Moc mě IT nezaujala33,3 Sice je IT zajímavá práce, ale vyžaduje pracovní flexibilitu33,3 Protože to dělám teď při škole33,3 Počet odpovědí = 3100,0 PRACUJÍCÍ V IT 90% žen zaměstnaných v IT oboru je se svou prací spokojena, vidí v ní perspektivu a budoucnost.

9 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 9 Q4 „Plánujete po ukončení rekvalifikačního kurzu spíše nástup do zaměstnání nebo další studium? Proč?“ N = 50 % z počtu respondentů 84,0% 6,0 % 3.2 Nástup do zaměstnání x studium Proč nástup do zaměstnání?% Z finančních důvodů59,5 Lepší uplatnění14,3 Zúročení znalostí v praxi7,1 Abych nebyla bez práce4,8 Chci si najít lepší pracovní místo4,8 Ostatní9,5 Počet odpovědí = 42100,0 Proč studium?% Vzdělání je důležité33,3 Zdokonalení33,3 Zvýšení kvalifikace33,3 Počet odpovědí = 3100,0 REKVALIFIKACE Ženy, které navštěvovaly nebo navštěvují rekvalifikační kurz jsou převážně z finančních důvodů přesvědčeny o nástupu do dalšího zaměstnání.

10 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 10 Q4 „Plánujete po škole spíše nástup do zaměstnání nebo studium na vysoké škole? Proč?“ N = 200 % z počtu respondentů 13,0% 79,0% 3.2 Nástup do zaměstnání x studium Proč nástup do zaměstnání? % Nechci dále studovat 18,5 Finance, zlepšení finanční situace 14,8 Chci pracovat 14,8 Nejsem studijní typ 14,8 Osamostatnění 18,5 Ostatní 18,5 Počet odpovědí = 27 100,0 Proč studium? % V budoucnu získání lepší práce, lepší uplatnění 38,6 Chci se dále vzdělávat, chci si zvyšovat kvalifikaci 30,7 Středoškolské vzdělání je v dnešní době nedostatečné 16,3 Nechce se mi pracovat 5,4 Chci něco dokázat 2,4 Ostatní 6,6 Počet odpovědí = 166 100,0 STUDENTKY Necelých 80% studentek středních škol si uvědomuje v současné době důležitost vzdělání a uvažuje o dalším studiu.

11 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 11 Q6 „Které faktory jsou pro Vás nejdůležitější při výběru práce nebo oboru studia?“ 3.3 Faktory důležité při výběru zaměstnání / oboru studia pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% Finanční ohodnocení27,10% Finanční ohodnocení27,00% Platové ohodnocení24,70% Kolektiv, pracovní doba7,80% Vztah k práci6,60% Vzdálenost do zaměstnání9,00% Pracovní doba, smlouva7,20% Možnost dalšího vzdělávání6,60% Uplatnění na trhu práce8% Počet odpovědí166 Počet odpovědí122 Počet odpovědí624 Nejčastějším spontánně zmiňovaným faktorem ovlivňující výběr práce nebo oboru je finanční ohodnocení žen v daném oboru.

12 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 12 Q7 „Jak důležitou roli hrají následující faktory při výběru Vašeho budoucího zaměstnání?“ 3.5 Důležitost faktorů při výběru zaměstnání pracující v IT rekvalifikantistudentky zkušenosti z rodiny (známých) 3,372,663,17 vlastní zkušenosti 1,92,042,03 doporučení ze školy 3,793,783,05 uplatnitelnost na trhu práce 1,721,781,67 vzdálenost prac. uplatnění od místa bydliště 2,342,272,92 prestiž oboru 2,642,542,48 možnost dalšího rozvoje v oboru 1,642,221,96 finanční ohodnocení v oboru 1,431,561,8 náročnost prosazení se v oboru 2,782,552,58 náročnost přijímacího řízení na školy v IT oboru 3,593,333,13 Pozn. Průměrné hodnoty na škále důležitosti 1- 6, kde 1 – velmi důležité, 6 zcela nedůležité Nejdůležitější faktory při výběru zaměstnání Tyto dva faktory by měly být klíčové pro komunikaci příležitostí pro ženy v IT.

13 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 13 4. Informační zdroje

14 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 14 4.1 Informační zdroj s nejlepší zkušeností Q9 „Se kterými z uvedených cest hledání informací o rekvalifikacích, VŠ nebo při hledání zaměstnání máte nejlepší zkušenost?“ % z počtu respondentů pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% od svých známých, kamarádů26,00% informace z pracovního úřadu22,00% na webových stránkách fakult52,00% na spec. Internetových portálech s nabídkou práce26,00% na spec. Internetových portálech s nabídkou práce18,00% od svých známých, kamarádů13,00% na obecných internetových portálech s nabídkou práce20,00% od svých známých, kamarádů14,00% ve škole - výchovní poradci11% Počet respondentů50 Počet respondentů50 Počet respondentů200 Důležitým zdrojem, kde si respondenti vyhledávají informace jsou internetové portály, informace od známých a kamarádů. Ženy absolvující rekvalifikaci využívají i pracovní úřad. Mínění cílových skupin není tedy cíleně formováno, ale vyvíjí se nahodile.

15 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 15 4.2 Sledovaná média Q20 „Která média Vy osobně sledujete a s jakou pravidelností?“ % z počtu respondentů Pro ovlivnění cílových skupin bude klíčové PR a internet. Ostatní komunikační nástroje hrají spíše okrajovou roli.

16 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 16 4.3 Sledovaná média Q20 „Která média Vy osobně sledujete a s jakou pravidelností?“ % z počtu respondentů pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% TV NOVA64%NOVA70%NOVA64% ČT60%ČT62%PRIMA42% PRIMA53%PRIMA50%ČT34% Počet respondentů47Počet respondentů50Počet respondentů195 Internetové servery seznam.cz61%seznam.cz56%seznam.cz77% centrum.cz35%centrum.cz27%centrum.cz16% atlas.cz16%atlas.cz10%atlas.cz11% Počet respondentů49Počet respondentů48Počet respondentů199 Rádiové stanice ČRo 1 - Rádiožurnál14%Čas20%Impuls10% Frekvence 114%Impuls20%Frekvence 17% Čas12%Frekvence 110%Čas2% Počet respondentů43Počet respondentů41Počet respondentů151 Denní tisk, časopisy MF Dnes18%MF Dnes15%Blesk11% Deník8%Blesk10%MF Dnes10% Blesk5%Deník8%Lidové noviny4% Počet respondentů38Počet respondentů40Počet respondentů155 Pozn. Média sledovaná alespoň 1x týdně

17 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 17 5. Vnímání IT oborů

18 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 18 Q17 „Nakolik souhlasíte s tvrzením, že IT obor je obor...?“ 5.1 Image IT oborů (1) určitě ano určitě ne (6) průměrné hodnoty na škále vhodný spíše pro muže který předpokládá logické a matematické myšlení s velmi náročným studiem s velkou perspektivou s jistotou zaměstnání obor pro ženy Respondenti IT obor vidí jako obor s velkou perspektivou, který vyžaduje logické a matematické myšlení. Obor je stále spojován s prací vhodnou spíše pro muže. Zejména u studentek je patrné, že chybí identifikace.

19 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 5.2 Vhodnost IT oborů pro ženy 19 Q12 „Jak jsou dle Vašeho názoru IT obory vhodné…..? “ % z počtu respondentů 94,0% Průměrné hodnocení: 1,92 Q14 „Uvažovala byste Vy osobně (znovu) o výběru zaměstnání v IT oboru? pracující v IT rekvalifikantistudentky pro ženy 1,922,622,67 právě pro Vás 1,942,693,56 pracující v IT rekvalifikantistudentky 1,983,243,97 Proč ne? nezajím mě to zájem o jiné obory nemám k tomu vztah Proč ne? nezajímavé, nemám k tomu vztah těžké, náročné nemám potřebné vzdělání, znalosti Pozn. Průměrné hodnoty na škále 1-6, kde 1 – velmi vhodné, 6 velmi nevhodné

20 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 20 Q15 „Když se zamyslíte nad otázkou uplatnění žen v IT oboru, jaká kritéria by zvýšila zájem žen o tento obor?“ 5.3 Motivace žen k uplatnění v IT oborech Zájem žen o tento obor by se podle respondentů zvýšil lepším finančním ohodnocením žen v tomto oboru a zvýšením povědomí o vhodnosti tohoto oboru pro ženy. pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% Finanční, platové ohodnocení24,50% Finanční, platové ohodnocení44,20% Finance30,10% Snížení předsudku o ženách, rovnoprávnost, respekt20,40% Zajímavá, zábavná práce13,50% Nic, neláká mě to13,70% Pružná pracovní doba, práce z domu16,30% Pružná pracovní doba, práce z domu7,70% Zajímavost práce, osobní zájem o práci9% Počet odpovědí49 Počet odpovědí52 Počet odpovědí226

21 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 21 6. Hodnotový systém člověka

22 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 22 6.1 Očekávání od života Q19 „Zde vyberte maximálně 5 charakteristik, které nejlépe vystihují Vaše očekávání od spokojeného života?“ % z počtu respondentů Mezi nejdůležitější dvě charakteristiky vystihující očekávání od spokojeného života patří finanční zajištění a starost o rodinu. Hodnotový žebříček se pak kryje s racionálními postoji k oboru. Komunikace by proto měla být dobře akceptována. pracující v IT% rekvalifikanti%studentky% finanční zajištění26,00%starost o rodinu34,00%finanční zajištění48,00% starost o rodinu22,00%finanční zajištění20,00%starost o rodinu17,00% vést zdravý život16,00%vést zdravý život20,00%mít dobré vztahy9% Počet respondentů50Počet respondentů50Počet respondentů200

23 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 23 7. Závěry

24 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 24 7. Závěry 1. V povědomí žen u všech třech sledovaných segmentů převládá spojení IT oboru s práci programátora nebo správce sítí. Shodují se v názoru, že lidé, kteří pracují nebo si hledají práci v tomto obor musí mít technické vlohy a předpoklady pro logické uvažování. Ženy, které v tomto oboru již pracují chtějí z 90% v oboru zůstat a svoji práci hodnotí jako perspektivní a zajímavou. Ženy absolvující rekvalifikaci plánují z 84% nástup do zaměstnání a své uplatnění chtějí ve většině hledat v ekonomické a sociální sféře. Jako důvod svého nástupu do zaměstnání uvádějí v nadpoloviční většině finanční důvody. Studentky středních škol si uvědomují důležitost vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce a 79% je jich rozhodnuta dále studovat. 2. Studentky oproti ostatním respondentům se spíše přiklánějí k názoru, že tento oboro je vhodnější pro muže než pro ženy. Přestože se všechny oslovené respondentky shodují, že tento obor je pro ženy vhodný (pracující v IT 94%, rekvalifikanti 74% a studentky 67%), rekvalifikanti by v něm uplatnění hledali z 56% a studentky pouze z 34%. Mezi nejčastěji uváděné důvody, proč by v oboru nechtěli pracovat je, že je taková práce nezajímá, nebaví nebo že pro něho nemají přepokládané vlohy. 3. Mezi faktory, ovlivňující rozhodnutí žen pracovat v IT oboru je jednoznačně jejich finanční ohodnocení v tomto oboru. Jedním z uváděných motivačních prvků je pružná pracovní doba nebo možnost práce z domu, rovnoprávnost práce v tomto oboru mezi muži a ženami a celkové zvýšení informovanosti o možnosti uplatnění žen v tomto oboru.

25 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 25 7. Závěry 4. Osloveným respondentům vyhovuje aktivní, neformální a rozvíjející se pracovní prostředí. Rekvalifikanti se oproti ostatním segmentům přiklánějí k pomalejšímu pracovnímu tempu a k větší jistotě v pracovním prostředí. Zástupci všech segmentů nijak zvlášť nepreferují práci samostatnou ani ve skupinách. Vzhledem k tomu, že oslovené respondentky segmentu rekvalifikace a studentky středních škol nejsou až tak přesvědčeny, že IT obory jsou pro ně přímo vhodné, je zde vidět rozdíl ve větší preferenci práce z lidmi s menším zaměřením na detail. 5. Téměř 100% oslovených žen je zvyklá si vyhledávat informace ne internetových prohlížečích. Mezi nejčastěji uváděný patří seznam.cz. Z celostátních deníků alespoň jedenkrát týdně čtou MF Dnes a poslouchají Frekvenci 1. Tyto média je vhodná využít při podpoře komunikace IT oborů.

26 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 26 8. Doporučení

27 marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 27 8. Doporučení Pro zvýšení zájmu žen pracovat v IT oborech je potřeba zvýšit povědomí o různorodosti pracovní náplně v tomto oboru. Ukázat ji, že je zde i jiná práce, než práce programátorů a správce sítí. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat segmentu studentek středních škol, na které je možno působit přes výchovné poradce a profesory, mezi kterými je velký potenciál pro další studiu a tím i lepší uplatnitelnost na trhu práce. Komunikační mix musí z našeho pohledu obsahovat: 1.Internetový portál pro tyto cílové skupiny- např. www.ženy v it.cz. Zde by měly být v koncentrované podobě všechny informace ohledně nabídky zaměstnání, benefitů, typů profesí. Ideální je umístit i virtuální procházky pracovišť.www.ženy 2.Public Relations – PR bude hrát klíčovou roli. Je nutno vytvořit Agenda set a systém komunikace s médiemi. 3.Pro cílovou skupinu studentky doporučujeme organizovat IT dny – tj. exkurze k potenciálním zaměstnavatelům. Klíčovým sdělením by měla být prestižnost a perspektivnost oboru. Je potřeba více komunikovat šířku IT oboru a finanční ohodnocení práce, které je jedním z hlavních faktorů při rozhodování respondentek o budoucím zaměstnání. Cílové skupině je také potřeba ukázat pracovní požadavky v tomto oboru a možnosti, jak je sladit s jejich rodinným životem.


Stáhnout ppt "Marketing research & consulting DATAMAR - marketing research & consulting, RPIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 PIC – VIP s.r.o., Ženy v IT, 02/2008 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google