Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje k hodnocení VaV Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková, Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje k hodnocení VaV Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková, Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje k hodnocení VaV Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková, Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT

2 Obsah hodnocení vědy obecně (scientometrie, hodnocení vědy v ČR a na ČVUT) ukazatele pro hodnocení vědy (impakt faktor, h-index) citační databáze (WoS, Scopus)

3 Scientometrie Hodnocení vědy Identifikace špičkových institucí/ autorů/časopisů Evaluace vědy Podpora dalšího výzkumu Reálný obraz vědy a její struktury VAVŘÍKOVÁ, L. Praktické využití scientiometrie v knihovnické praxi. PPT. 10.11.2009. 42 snímků

4 Scientometrie Struktura a úroveň dosavadního vzdělání Vývoj jednotlivých disciplin v čase a prostoru Geneze jednotlivých objevů

5 Základní informace Kým byl autor citován, kde a kolikrát Které autory sám citoval, kde a kolikrát V jaké organizaci a pracovišti je zaměstnán Kteří autoři publikovali ke stejnému problému > > Jak je autor jinými vědci uznáván Jaký ohlas má jeho práce Z jakých autorů a pramenů sám vycházel V jakém druhu pramenů nejvíce publikuje

6 Po vyhodnocení přehled o kvalitě a odb. úrovní jedn. inf. pramenů zaměření a návaznosti na prameny jiných oborů současný stav rozvoje jednotlivých vědních oborů hlavní směry vědeckého výzkum celosvětově v jednotlivých zemích na jednotlivých pracovištích > > Př. prosperita, stagnace, pokles významu

7 Citování Negativně ovlivněno: vědecká etika (zda cituje všechno, autocitace) neznalost všech pramenů k dané problematice (nedostupnost primárních pramenů, jazyk) umělá spoluautorství, prof. nátlak, osobní kontakty

8 Základní zdroje pro hodnocení VaV Web of Science Journal Citation Reports SCOPUS 8

9 Hodnocení VaV http://www.vyzkum.cz/ - Hodnocen í VaVaIhttp://www.vyzkum.cz/ – Metodika hodnocení VaV za jednotlivé roky RIV (registr informací o výsledcích) http://www.isvav.cz/ http://www.isvav.cz/ 9

10 Hodnocení VaV Druhy výsledků v RIV Kategorie Publikace, Patenty, Aplikované výstupy, Ostatní výsledky –J – článek v odborném periodiku –B – odborná kniha –C – kapitola v odborné knize ! –D – článek ve sborníku ! –P – patent –V – výzkumná zpráva –aj. viz. metodika 10

11 Metodika hodnocení Článek –Impaktovaný časopis, zahrnutý v JCR (J imp ) –Recenzovaný (neimpaktovaný) časopis (J neimp ) Scopus ERIH (humanitní vědy) –český recenzovaný časopis (J rec ) Pozitivní seznam periodik (Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR)Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR Sborník z konference –Evidovaný v Conference Proceedings Citation Index 11

12 Hodnocení VaV na ČVUT Komponenta VVVS https://www.vvvs.cvut.cz/https://www.vvvs.cvut.cz/ –Centrální registr publikací, grantů a výzkumných záměrů ČVUT Metodika hodnocení VaV na ČVUT Publikace –Uvedené ve VVVS a WOS –V adrese je uvedené: „Czech Technical University in Prague“ „Czech Technical University“ „České vysoké učení technické v Praze“ (česky psané články) Citace –Uvedené ve VVVS i WoS –Citovaná publikace má uvedenou adresu ČVUT 12

13 Ukazatele pro hodnocení V&V impakt faktor (IF) –hodnotí časopis h-index –hodnotí autora, instituci další (doplňkové, upřesňující) ukazatele –viz http://knihovna.cvut.cz/veda/hodnoceni-vavai/metriky- vav.html http://knihovna.cvut.cz/veda/hodnoceni-vavai/metriky- vav.html

14 Impact Factor (IF) ukazatel počítaný na základě databáze Web of Science vyjadřuje impakt (vliv) časopisů podle toho, jak byly průměrně citovány za předcházející dva roky IF = počet citací článků / počet publikací v časopise z IF lze vyvodit, s jakou pravděpodobností lze očekávat, že články z daného časopisu budou citovány IF lze srovnávat pouze v rámci jednoho oboru! 14

15 H-Index Hirschův index (h) Udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány Lze odečíst ze seznamu publikací seřazených podle počtu citací: Dokument A ….. 10 citací Dokument B ….. 5 citací Dokument C ….. 3 citace … h=3 => pořadí = počet citací bez ohledu na celkový počet publikací, 3 publikace byly nejméně 3x citovány 15

16 Web of Science Institut for Scientific Information (ISI) –prof. E. Garfield, od roku 1960 11 tisíc časopisů, seznam časopisů http://science.thomsonreuters.com/mjl http://science.thomsonreuters.com/mjl citační databáze –Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) -- 1900-present –Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present –Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1977-present –Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present –Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) -- 1990-present

17 Vyhledávání v citační databázi

18 Web of Science (WoS) http://apps.isiknowledge.com Unifikovaný název: Czech Technical Univesity in Prague Asociovaný s řadou variantních názvů (CTU, CVUT…) Zkratka pro vyhledávání: „Czech Tech Univ“ Zadávání názvu univerzity do článku: –Dle „Metodiky“ Czech Technical Univesity in Prague Nikoli CTU… apod!!!! Návody na vyhledávání: http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/online-kurzy-a- navody/http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/online-kurzy-a- navody/ 18

19 WoS – vyhledávání -autor Basic search –Vyhledávání dle předdefinovaných polí –Pro vyhledávání afiliace slouží pole „Address“ –Pole: „Topic“ – prohledává název, abstrakt, autorská klíčová slova, klíčová slova z názvu –Search aid – vyhledávání pomocí rejstříků (autor, časopis) Advanced search –Vlastní syntaxe celého dotazu 19

20

21

22

23

24

25 WoS – vyhledávání -autor Příklad: hledám články prof. Čecháka z FJFI ČVUT: Basic search –Vyhledávání dle předdefinovaných polí –Search aid – vyhledávání pomocí rejstříků (autor, časopis) –Create Citation Report Graf počtu publikovaných článků v daném tématu za 20 let Počet citací v daném tématu za 20 let Seznam článků z daného oboru dle počtu citací či jiného kritéria Také pro zjištění citovanosti (h-indexu) konkrétního autora Advanced search –Vlastní syntaxe celého dotazu –Příklad: AU=(Jirasek M*) AND OG=(Czech Tech Univ) 25

26

27

28

29 WoS- další možnosti vyhledávání Cited reference search –Hledá všechny články, které citují konkrétního autora / časopis Structure search –Vyhledávání chemických vzorců Zástupné znaky: –* – libovolný počet znaků –? – 1 znak –$ – žádný nebo 1 znak –„“ – přesná fráze 29

30

31

32 WoS - práce s výsledky Refine – zúžit dotaz dle parametrů Sort by – třídění záznamů dle parametrů Analyze – analýza vyhledaných záznamů dle zvoleného kritéria –Autor, země, název konference, instituce, jazyk, zdrojový dokument, název instituce –Zobrazí statistiky publikování v daném oboru podle zvoleného kritéria –Využití: zjištění, ve které zemi / instituci / který autor apod. o daném tématu nejvíce publikuje –Lze uložit do souboru a vytvářet vlastní výstupy Create citation report –Grafické znázornění vývoje publikování a citování v daném oboru za posledních 20 let 32

33 WoS - příklad : Analyze Results Analyze Results –analýza výsledků podle zadaných kritérií –dle Subject Area – zobrazí v tabulce počet % podíl záznamů dle země 33

34 Analyze Results

35 Country

36 Subject Area

37 WoS - práce s výsledky Refine – zúžit dotaz dle parametrů Sort by – třídění záznamů dle parametrů Analyze – analýza vyhledaných záznamů dle zvoleného kritéria –Autor, země, název konference, instituce, jazyk, zdrojový dokument, název instituce –Zobrazí statistiky publikování v daném oboru podle zvoleného kritéria –Využití: zjištění, ve které zemi / instituci / který autor apod. o daném tématu nejvíce publikuje –Lze uložit do souboru a vytvářet vlastní výstupy Create citation report –Grafické znázornění vývoje publikování a citování v daném oboru za posledních 20 let 37

38 Create Citation Report

39

40

41 WoS - zobrazení záznamu Cited by –Záznamy článků, které tento článek citovaly –Lze vytvořit „Citation alert“ – automatické upozornění pokaždé, když je daný článek citován Related records –Články, které citují stejné zdroje References –Bibliografie daného článku (zdroje, které článek cituje) Additional information –Impakt faktor zdrojového časopisu Export záznamu 41

42

43 WoS - osobní profil Uložení dotazů (historie vyhledávání) Definování alertů –Citation alerts –Search alerts Export záznamu do EndNoteWeb 43

44 Další informace o Web of Science Tutoriály na webu Ústřední knihovny –http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/online-kurzy- a-navody/http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/online-kurzy- a-navody/ Tutoriály –http://science.thomsonreuters.com/training/wok/http://science.thomsonreuters.com/training/wok/ –Informace o školeních: http://science.thomsonreuters.com/training/wok/#live_training 44

45 Cvičení železniční mosty=Railway Bridge dřevěné konstrukce, příhradové vazníky =timber structures, lattice trusses světlovody=light guide čerstvý beton, dynamika proudění=fresh concrete, flow dynamics lomová mechanika, únava, analýza poškození, lom =fractute mechanics, fatigue,damage analysis, rupture

46 Journal Citation reports (JCR) Přihlášení http://apps.isiknowledge.com –záložka Additional resources Přehled odb. databází –přímý vstup x Brána EIZ 46

47 Journal Citation reports (JCR) Statistická a faktografická data o časopisech (jen ISI) Analýza časopisů –Zobrazení titulů časopisů: Ve skupině dle předmětu / vydavatele / země Vyhledávání konkrétního titulu Zobrazení všech titulů –Zobrazení údajů o časopisu dle: Názvu, počtu citací, IF, immediacy indexu, apod. 47

48

49

50

51

52 ENGINEERING, CIVIL

53 IMPACT FACTOR

54

55

56

57

58 JCR - využití Zobrazení seznamu časopisů v určitém oboru dle: –impakt faktoru –počtu citací Zobrazuje trend vývoje impakt faktoru, citování, citovanosti časopisu včetně grafického znázornění U titulů časopisů zobrazuje tyto údaje: IF, 5letý IF, poměr autocitací, immediacy index, poločas citovanosti, 58

59 SCOPUS http://www.scopus.com/ Bibliografická a citační databáze Obsahuje databázi COMPENDEX Unifikovaný název afiliace –Affiliation ID: 60013323 Link na plné texty v kterékoli databázi, do které máme na ČVUT přístup 59

60 Scopus - vyhledávání Search –Basic, author, affiliation, advanced Sources –Prohlížení zdrojových článků –Omezení dle předmětu / typu dokumentu Analytics – analýza vývoje citovanosti daného časopisu včetně grafu 60

61 Scopus - výsledky vyhledávání Záložky – záznamy, patenty Refine results – source title, jméno autora, rok, typ dokumentu, předmět, klíčová slova Zobrazení –Záznamu s abstraktem –Záznamu u producenta Citation tracker 61

62 Scopus - záznam článku View at publisher – propojení na plný text! Tisk, uložení do souboru… Uložení v 2Collab (volně dostupný referenční manažer) Uložení záznamu Počet citací dokumentu Možnost uložení citation alert Nalézt příbuzné dokumenty –ve Scopus (podle citací, autorů, klíčových slov) 62

63 Scopus - osobní profil Uložené záznamy Uložené alerty Vlastní profil 63

64

65

66

67

68

69

70 70

71 71

72

73 Cvičení železniční mosty=Railway Bridge dřevěné konstrukce, příhradové vazníky =timber structures, lattice trusses světlovody=light guide čerstvý beton, dynamika proudění=fresh concrete, flow dynamics lomová mechanika, únava, analýza poškození, lom =fractute mechanics, fatigue,damage analysis, rupture

74 Literatura JASCO, Peter. 2005. As we may search – Comparison of major features of the Web of Science, Scopus, and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current Science [online]. November 10, 2005, vol. 89, no. 9 [cit. 2006-12-29]. Dostupné na World Wide Web:.http://www.ias.ac.in/currsci/nov102005/1537.pdf VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-04-06]. Dostupný na World Wide Web:. URN-NBN:cz-ik5372. ISSN 1212-5075.http://www.ikaros.cz/node/5372

75 Děkuji za pozornost! Pro jakékoli dotazy mě, prosím, kontaktujte: Věra Pilecká vera.pilecka@uk.cvut.cz Ústřední knihovna ČVUT http://knihovna.cvut.cz


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje k hodnocení VaV Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková, Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google