Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL Pozlovice, 6. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL Pozlovice, 6. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL Pozlovice, 6. 10. 2010

2 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL PODLE PĚTILETÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Věková skupina K 31. 12. 2008 K 31. 12. 2009 Změna 15 – 1937 54936 285- 1 246 10 – 1427 69326 585- 1 108 5 – 926 06826 149+ 81 1 – 422 60323 587+ 984 06 2456 054- 191

3 CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ V DENNÍ FORMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BEZ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

4 PODÍLY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY (DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ) SROVNÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ A PRŮMĚR ČR Zdroj: ÚIV

5 VÍCELETÁ GYMNÁZIA 1. ZLÍN  3. KVĚTEN 2010 Gymnázium Otrokovice Gymnázium Otrokovice 2.ZLÍN  27. KVĚTEN 2010 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín, náměstí TGM Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín, náměstí TGM 3.UHERSKÝ BROD  7. ČERVEN 2010 Gymnázium a JŠ s právem SJZ Uherský Brod Gymnázium a JŠ s právem SJZ Uherský Brod Gymnázium Uherské Hradiště Gymnázium Uherské Hradiště 4.VSETÍN  16. ČERVEN 2010 Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín Gymnázium Valašské Klobouky Gymnázium Valašské Klobouky 5.VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  24. ČERVEN 2010 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Gymnázium Rožnov p. R. Gymnázium Rožnov p. R. 6.KROMĚŘÍŽ  1. ZÁŘÍ 2010 Gymnázium Kroměříž Gymnázium Kroměříž Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

6 PODÍLY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ NA ODCHODU ŽÁKŮ ZA ZŠ V OBVODU ORP (PŘEDPOKLAD ŠKOLNÍ ROK 2010/2011) Ø ZK 7,8%

7 PODÍL ŽÁKŮ PŘIJÍMANÝCH DO VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ K POČTU OSOB ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKOVÉ SKUPINĚ

8 AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

9  Významná inovace informačního systému na podporu výběru a volby vzdělávací a profesní dráhy budoucím žákům středních škol  Informační portál Burza škol  Kompletní databáze středních škol ve Zlínském kraji  Všechny potřebné informace na jednom místě  Přehlednost a jednoduché uživatelské ovládání  BURZA ŠKOL – moderní pomocník pro výběr další vzdělávací cesty VIRTUÁLNÍ BURZA ŠKOL www.burzaskol.cz

10

11  Klíčový informační zdroj pro žáky základních škol a jejich rodiče  Koordinace termínů – Individuální a společné dny otevřených dveří  Obsahuje kalendářní přehled dnů otevřených dveří všech středních škol Zlínského kraje KALENDÁŘ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12 PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

13

14 SCIO – JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2011  v projektu zapojeny všechny SŠ zřizované Zlínským krajem  pro uchazeče o denní formu studia maturitních oborů, vč. víceletých gymnázií (s výjimkou uměleckých oborů a nástavbového studia)  3 termíny 1. kola: 26. 4. ~ 27. 4. ~ 28. 4. (+ náhradní termín v květnu)  profesionálně připravené testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů  SŠ obdrží individuální zprávu s vyhodnocením PZ  ZŠ obdrží individuální zprávu o úspěšnosti jejich žáků  Zlínský kraj obdrží souhrnnou srovnávací zprávu

15 ÚSPORY = SPOLEČNÉ NÁKUPY A SLUŽBY Realizované  Energie  BOZP  Nákup PC  Pojištění majetku p. o. ZK  Pojištění odpovědnosti za škodu p. o. ZK Připravované  Internetové připojení  SFTW  A další pokračování v nových komoditách

16 Z:KARIERA PORTÁL KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ www.zkariera.cz Informace pro školy, žáky a rodiče Testy Konzultace a poradenství Vzdělávací akce

17 ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Hlavní cíl Vytvoření regionálního systému hodnocení škol Všeobecný cíl Nastavení vhodných podmínek vzdělávání ve školách na základě výsledků evaluace

18 KVALITA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – STRATEGICKÝ PILÍŘ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STROJNICKÉ VSETÍN Realizátor: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Cíl: Zkvalitnit podmínky pro implementaci nově vytvořených školních vzdělávacích programů pro studijní obory Strojírenství a Technické lyceum (skripta, manuály, pomůcky, e-learningové výukové programy a odborné jazykové kompetence PP)

19 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A PŘEDMĚTU PRAXE NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI Realizátor: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Cíl: Nový systém vzdělávání učitelů odborných předmětů a předmětu praxe na principu projektového vyučování a týmové práce s využitím programových cvičení, ICT technologií, moderních technologií výroby a služeb a s podporou jazykových znalostí v oblasti odborné angličtiny

20 PROPOJENÍ ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ S PRAXÍ Realizátor: Střední průmyslová škola Uherský Brod Cíl: Rozvoj znalostí a měkkých kompetencí odborných pedagogů v SOŠ ve Zlínském kraji Vytvoření metodiky pro realizaci odborných stáží pedagogů v podnicích a tato bude následně ověřena realizací stáží ve spolupracujících firmách Pedagogové absolvují akreditované programy např. v oblasti komunikace, kooperace, podnikavosti a prostřednictvím následných workshopů si osvojí postupy, jak tyto kompetence přenést také na své žáky Projektový tým doplňuje zkušený dodavatel, který se významně podílí na realizaci klíčových aktivit

21 ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Realizátor: Střední průmyslová škola Uherský Brod Cíl: Pozitivně ovlivnit základní oblasti rozhodující o kvalitě odborného výcviku: odborný a osobnostní rozvoj učitele odborného výcviku materiální podmínky a vybavení pro výuku organizace, obsah a metodika výuky motivace žáků Uvedený záměr se realizuje prostřednictvím: inovace tematických plánů, metodik a zpracování instrukčních lekcí prostřednictvím ICT, multimediálních a interaktivních metod vybudováním mini hi-technologických center prohloubením vazeb mezi odbornými školami a subjekty z trhu práce při zajištění výuky odborného výcviku

22 20. – 21. 10. 2010 UHERSKÝ BROD www.konferenceub.cz

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Josef Slovák


Stáhnout ppt "CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL Pozlovice, 6. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google