Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Eurocentrum Ústí nad Labem, 6.4. 2016 Eliška Gerthnerová, MSc. výkonná národní koordinátorka EUSDR Odbor koordinace evropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Eurocentrum Ústí nad Labem, 6.4. 2016 Eliška Gerthnerová, MSc. výkonná národní koordinátorka EUSDR Odbor koordinace evropských."— Transkript prezentace:

1 Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Eurocentrum Ústí nad Labem, 6.4. 2016 Eliška Gerthnerová, MSc. výkonná národní koordinátorka EUSDR Odbor koordinace evropských politik, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

2 Obsah Základní informace Prioritní oblasti EUSDR Východiska pro ČR Prioritní oblast 2 – „Podpora udržitelné energetiky“ (PA2) START a TAF Výzvy Projektová podpora Odkazy 2

3 Základní informace I. - Geograficky 3

4 Základní informace II. Měkký nástroj pro lepší využití stávajících politik EU (regionální rozvoj, sousedství) Cílem je – propojení regionu a nadnárodní řešení společných problémů pomocí integrace nečlenských zemí do EU → nejedná se o strukturální nástroj – Zlepšení využití existujících finančních i politických nástrojů – Sdílení a aplikace příkladů dobré praxe v Podunajském regionu, vč. podpory nečlenských zemí EU 4

5 Základní informace III. - Sektorově 5

6 Prioritní oblasti EUSDR PA1aVnitrozemské vodní cesty PA1bŽelezniční, silniční a letecká doprava PA2Podpora udržitelné energetiky PA3Podpora kultury, cestovního ruchu a kontaktů mezi lidmi PA4Obnova a zachování kvality vod PA5Zvládání ekologických rizik PA6Ochrana biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy PA7Rozvoj vědomostní společnosti (věda, výzkum, inovace a ICT) PA8Podpora konkurenceschopnosti podniků PA9Investice do lidí a dovedností PA10Posílení institucionální kapacity a spolupráce PA11Zajištění bezpečnosti a boj proti organizovanému zločinu 6

7 Východiska pro ČR Očekáváný růst vlivu makroregionálních strategií v kohezní politice po r. 2020 Sektorové priority ČR: energetika, prevence ekologických rizik, biodiverzita, vodohospodářství (vč. povodňového managementu a zvládání sucha), bezpečnost (vč. kyberbezpečnosti), konkurenceschopnost, vzdělávání a vědomostní společnost Prioritní oblast 2 (PA2) –“Podpora udržitelné energetiky“- koordinována ČR a HU Možnost zapojení pro města, kraje, akademickou sféru, firmy, nevládní organizace, think-tanky, aj. i v dalších oblastech, seznam priorit není konečný! 7

8 Prioritní oblast 2 „Podpora udržitelné energetiky“ (PA2) Koordinována ČR a Maďarskem Cíle I.Podpora spolupráce s mezinárodními a makreoregionálními iniciativami (Karpatská úmluva, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje – ICPDR či Energetické společenství) II.Podpora implementace 2030 klimaticko-energetických cílů na národní úrovni Efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie, podpora spolupráce zemí EUSDR v oblasti zmírňování dopadů klimatických změn, chytrá řešení, podpora Energetické unie, atd. III.Odstrňování bariér na energetickém trhu Podunajského regionu (integrace trhu, fyzické propojování, atd.) Podpora diverzifikace zdrojů, energetická účinnost, vytápění a chlazení, energetická chudoba. 8

9 Prioritní oblast 2 „Podpora udržitelné energetiky“ (PA2) – Aktivity Podpořené projekty Mapa využití potenciálu geotermální energie v Podunají DARLINGe Interaktivní mapa zdrojů obnovitelné energie RESTAR Databáze mapující lokální trhy s biomasou DANUBIOM Energetické plánování ve městech SMEP Vytvoření metodiky pro monitoring energetické náročnosti budov v Moldávii Vypracované studie Chytré sítě (smart grids) v Podunají Analýza potenciálu zpětných toků zemního plynu Modelace přerušení dodávek zemního plynu v Podunají LNG a chlazení a vytápění v Podunají Priority pro následující období Energetika ve městech Podunají: energetická chudoba, chlazení a vytápění, energetická účinnost Využití OZE v dopravě Mapování energetického trhu a trendů v Podunají 9

10 Výzvy START a TAF-DRP Tzv. seed money pro počáteční fázi projektů (ustavení nadnárodního projektového konzorcia) Otevřené projektovým návrhům ze všech prioritních oblastí EUSDR Další výzva očekávána ke konci roku 2016 START- Danube Region Project Fund – Jedná se o pilotní iniciativy v oblasti počátečního kapitálu pro rozvoj projektů v Podunajském regionu – Úspěšnost CZ subjektů ve výzvách START I – 3 CZ LP z 25, START II – 3 CZ LP z 24 Technical Assistance Facility for Danube Region Projects (TAF-DRP) – podporu formou financování expertních a konzultačních služeb dle potřeb projektů (např. studie proveditelnosti, ex-ante evaluace, atd.) 10

11 Projektová podpora Zapojení CZ subjektů – EUSDR je širokým rámcem pro aktéry mimo samotné povodí Dunaje a témata nesouvisející s vodohospodářstvím Konkrétně: Asistence při vyhledávání projektových partnerů Seed money Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE – nejen specifický cíl 4.2., příležitost pro funkční projektová konzorcia i v rámci dalších specifických cílů (analogické pro PA EUSDR) Na národní úrovni: EUSDR hledisko – národní OP (část 4.4-4.5) : Integrovaný regionální OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, OP Praha – pól růstu, OP Zaměstnanost 11

12 12

13 Odkazy Globální web EUSDR - danube-region.eudanube-region.eu Prioritní oblast 2 – „Podpora udržitelné energetiky“: danube-energy.eudanube-energy.eu Prioritní oblast 10 – participace, občanská společnost, budování kapacit a mezinárodní spolupráce (výzvy START & TAF-DRP): danube- capacitycooperation.eu/danube- capacitycooperation.eu/ Rotující PRES EUSDR – SK 2016, akce v Bratislavě (Výroční fórum či Danube Financing Dialogue)Danube Financing Dialogue EuroAccess – vyhledávač nadnárodních grantových možností v Podunajském regionu euro-access.eu euro-access.eu Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE - interreg-danube.eu/interreg-danube.eu/ 13

14 Kontakty gerthnerova.eliska@vlada.cz Národní koordinace EUSDR rocejdlova.marketa@vlada.cz Koordinace prioritní oblasti 2 – „Podpora udržitelné energetiky“ 14


Stáhnout ppt "Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Eurocentrum Ústí nad Labem, 6.4. 2016 Eliška Gerthnerová, MSc. výkonná národní koordinátorka EUSDR Odbor koordinace evropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google