Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Obecně lidské globální problémy VY_32_INOVACE_10.01.04 Autor Ing. Helena Vacková Tematická oblast Člověk a prostředí pro 4. ročník přírodovědného lycea Ročník 4. lyceum Datum tvorby září 2012 Anotace Materiál charakterizuje obecně lidské globální problémy a jejich projevy. Učí žáky přemýšlet o důsledcích obecně lidských globálních problémů pro lidstvo. Metodický pokyn Prezentace látky + procvičení pomocí kontrolních otázek

2 Problémy morálky, hodnot a mezilidských vztahů Jsou důsledkem nerovnoměrného rozvoje mezi státy Překotný rozvoj společnosti není v souladu s vývojem individuálních potřeb i schopností člověka (rozbíjení vzájemné důvěry, oslabené svazky mezi rodiči a dětmi, přesycenost informacemi – člověk přestává odlišovat důležité od méně důležitého, změna hodnotového systému, odklon od tradičních hodnot, soupeření o zisk a moc, strach z předstižení, vyhasnutí citů aj.) Důsledky – mediální politické, komerční, ekonomické či náboženské manipulace (fanatismus)

3 Problémy válek a zbrojení Hlavní příčinou válek posledních století je bída a beznaděj (nízká životní úroveň vede ke zrodu fanatických politických vůdců) Konvenční vojenská výzbroj (pušky, tanky, děla) je nahrazována zbraněmi hromadného ničení (chemické, jaderné, laserové, genetické, biologické, bakteriologické) Hlavním válečným rizikem dneška i budoucnosti je tzv. studená válka – demokracie x komunismus, rozpad tradičních vlastnictví zbraní hromadného ničení u hlavních světových velmocí vedl k nepřehledné situaci ohrožení světa

4

5 Problémy nakažlivých nemocí V rozvojových zemích – příčinou je nedostatečná výživa, zhoršená kvalita jejich ŽP(kontaminované vodní zdroje), nedostatečná lékařská péče – průjmy, TBC, žloutenka typu B, malárie, břišní tyfus, žlutá zimnice aj., umírá až 17 000 lidí ročně Ve vyspělých zemích – příčinou jsou mutanti původců onemocnění (virů a bakterií) a choroby pocházející z potravin (hromadné stravování, velkovýroba potravin, nesprávná skladba a úprava – žloutenka typu B, salmonelóza, průjmy způsobené bakterií Escherichia coli, alergie, cévní choroby, obezita, psychické poruchy) V celém světě pandemie nemoci AIDS (za 30let 60 mil. obětí)

6 Problémy chudoby a zaostalosti Relativní chudoba – postihuje jednotlivce vzhledem k životní úrovni většiny obyvatel dané společnosti Absolutní chudoba – v ekonomicky zaostalých státech Měření chudoby provádí OSN pomocí tzv. Indexu lidského zdroje (HDI). Měření se provádí dle výše HDP v přepočtu na 1 obyvatele, průměrné délky života, vzdělání, výše kojenecké úmrtnosti, vybavení domácností, některých oblastí ŽP (podíl obyvatel s přístupem k pitné vodě) Boj s chudobou – je úkolem pro celé lidstvo, spočívá v posílení lidských zdrojů, v šetrném využívání přírodních zdrojů, v promyšleném uplatňování kapitálu, v rozvoji moderních technologií

7 Chudoba a její typická tvář v rozvojových zemích

8 Populační globální problémy V současné době obývá planetu Zemi 7 miliard obyvatel. Počet obyvatel roste, pokud je porodnost (natalita) vyšší než úmrtnost (mortalita) = populace roste exponenciálně. Optimální stav nastává tehdy, když natalita=mortalita. Populační vývoj probíhá nestejnoměrně, nejméně rozvinutých zemích (Rwanda) i přes vysokou mortalitu dochází k vysokému populačnímu růstu. Ve většině vyspělých státu populační křivka stagnuje nebo klesá(v ČR v letech 1995-1997).

9

10 Potravinové globální problémy Svět se nepotýká s nedostatkem potravin. Problémem je na jedné straně přebytek (vyspělé země) a na druhé straně nedostatek (rozvojové země). Podvýživa = nedostatečný příjem energie nebo bílkovin na 1 obyv. po určitou dobu, dnes trpí podvýživou 1,3 mld obyvatel, ročně jich umírá hladem 13 mil, chybí živočišné bílkoviny Zelená revoluce(60. léta min. stolení)= celosvětová snaha řešit potravinové problémy pěstováním nových odrůd pšenice, kukuřice rýže s použitím chem. hnojiv a pesticidů nepřispěla k řešení problému(degradace půdy, likvidace tradičních odrůd, rozšíření kukuřice, eroze) Dnešní perspektivy v zajištění potravin – rozšířit obdělávanou plochu, odstranění ztrát zemědělské produkce, nové technologie pěstování, zvýšit počet práceschopného obyv. v zemědělství

11 Opakovací otázky 1.Co je to podvýživa, v jakých částech světa lidé podvýživou nejvíce trpí? 2. Vyjmenujte hlavní pandemické choroby. 3. Jaké jsou hlavní příčiny válečných konfliktů současnosti? 4. Dokáže planeta uživit rostoucí populaci? 5. Jaké podmínky musí být splněny, aby planeta nasytila stále početnější lidskou populaci?

12 Zdroje EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s.


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google