Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace ekologických zásad do oblasti sportu Jiří Šafránek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace ekologických zásad do oblasti sportu Jiří Šafránek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Aplikace ekologických zásad do oblasti sportu Jiří Šafránek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Sportovní událost, aktivita Běh pro zdraví MS, OH, Světový pohár Vesnické soutěže Mezinárodní úroveň Organizační strukturu Sportovní zařízení a vybavení Sportovce a diváky Sponzory a sdělovací prostředky

3 Vliv sportovní akce na prostředí KrátkodobýHlukDiváciVozidla Po skončení vymizí Dlouhodobý Zhoršení kvality půdy, porostů Poškození ekosystému Regenerace prostředí trvá delší dobu, pokud je vůbec možné, aby se uskutečnila

4 Sportovní aktivity můžeme dělit podle síly vlivu na prostředí Se slabým vlivem – orientační běh, rekreační cyklistika, vodní sporty Golf, sjezdové lyžování Sjezdové lyžování Kácení lesa Změny sklonu svahu Výstavba dopravních zařízení Zasněžování Preparace sněhu Provoz strojů úpravy tratí

5 Co všechno charakterizuje sportovní akci

6 Vliv sportovní akce na prostředí

7 Co by měli brát v úvahu organizátoři Ochrana biodiverzity a ekosystémů Celkovou koncepci plánování využití území Šetrnost k přírodním zdrojům Řešit problém s odpady a znečištěním území Ochranu kulturního bohatství Zdraví a bezpečnost účastníků akce Rušivé vlivy akce na okolí

8 Ekosystémy jsou ale i vytvořené člověkem (umělé), stejně jako obec a město Vnitřní – haly, bazény – řešíme energie, odpady, vodu, znečištění provozem Vnější – hřiště, stadiony

9 Ochrana biodiverzity a ekosystémů se týká především akcí v přírodě Omezení počtu účastníků – podpora menším akcím nepřesahující únosnou kapacitu území Podpora hromadné dopravy na akci Podpora akcí mimo motorismus Používání značených tratí, cest a komunikací na nichž nedochází k poškozování přírody Podporo osvětové činnosti ve smyslu, jak se chovat v přírodě, abychom ji nepoškozovali Zajišťování této činnosti informačními středisky, průvodci, strážci přírody, trenéry a vedoucími oddílů, medii v regionu

10 Celkovou koncepci plánování využití území Plocha nutná k výstavbě sport. zařízení Ztráta zemědělské a lesní půdy Nová komunikační síť Změny v hydrologických poměrech území Změny estetické funkce místa a charakteru krajiny Ekonomické a sociální vlivy v rámci regionu

11 Šetrnost k přírodním zdrojům Obnovitelné – jsou limitované časem na regeneraci prostřednictvím přírodních procesů Neobnovitelné – nelze je regenerovat. Jejich nadužívání vede ke znečištění biosféry Voda – nerozlišování pitné a užitkové Energie získané z neobnovitelných zdrojů Ovzduší – znečištěné provozem zařízení

12 Řešit problém s odpady a znečištěním území K údržbě hřišť – znečištění hnojivy a pesticidy Znečištěný vzduch dopravními prostředky Znečištěná půda agrochemickými přípravky k údržbě trávníků Potravinářské odpady – nádoby na jídlo a pití, obaly, tištěné materiály Odpady průmyslové z výstavby, provozu a údržby zařízení Odpady neškodné a toxické Odpadová voda ze sportovních zařízení Voda používaná

13 Ochranu kulturního bohatství Ochrana historických památek a místní výroby a kultury Ochrana sociálních aspektů a tradic místní komunity Ochrana místních přírodních zdrojů

14 Zdraví a bezpečnost účastníků akce Nedostatek kvalitní vody Nedostatky v hygieně Špatná kvalita vzduchu na sportovištích Vodní sporty ve znečištěné vodě Sportování na kontaminovaném podloží Provoz zařízení s použitím látek škodící zdraví Nebezpečná sportovní zařízení

15 Rušivé vlivy akce na okolí V průběhu stavby sportovního zařízení V průběhu konání velké sportovní akce Oslavy po skončení akce Osvětlení velkých stadionů Hluk sportující mládeže uvnitř obytných zón

16 Základní principy ochrany prostředí ve sportu Plánování a řízení sportovní události Výběr místa sportovní události nebo zařízení Výstavba a využití sportovního zařízení Sportovní vybavení DopravaEnergie Ubytování a stravování Hospodaření s odpady a vodou Ekologické vzdělávání a výchva

17 Ubytování a stravování Respektovat hygienické předpisy Minimalizovat odpady omezením obalů Recyklovat obaly a použitý materiál Omezovat věci na jedno použití Budovat provizorní zařízení

18 Hospodaření s odpady a vodou Kontrola a čištění vody Užívat vodu racionálně Vytvářet možnosti k využití dešťové vody Nevypouštět toxické látky do vody Omezit množství odpadů Umožnit jejich třídění Oddělovat nebezpečné a toxické odpady

19 Ekologické vzdělávání a výchova Informovat organizátory, závodníky, trenéry Informovat místní obyvatele Využít k informacím o sportovní akci a jejich ekologických aspektech media

20 Sportovní vybavení Používání výrobku s označením ISO od mezin. org. normalizace – ekologicky nezávadný výrobek Používání ekologicky šetrných výrobků Používat místní výrobky Správným způsobem se zbavovat nepotřebného vybavení

21 Doprava Ekologické a hromadné způsoby dopravy Ke vstupence dávat jízdenku na MHD Usnadnit pěší přístup na akce Podpořit výstavbu stezek a infrastruktury pro cyklisty ke sportovnímu zařízení nebo události

22 Energie Hlídat osvětlení sportovních zařízení Provést lepší izolaci objektu Používat alternativní zdroje energie Dohodnout způsob odběru s dodavatelem Regulovat vytápění objektu

23 Výstavba a využití sportovního zařízení PlánováníVýstavbaVyužití úsporný režim

24 Konkrétní zásady ochrany prostředí podle typů sportovních zařízení Zalévání trávníků a ploch Používání chemie Úspory vody a energie Vyhýbání se místům s nestabilními ekosystémy a místům klidu pro zvěř Používání sněhových děl a úpravy tratí Zřizování přístavišť v nevhodných místech Omezení vstupu do míst hnízdění ptáků

25 Výběr místa sportovní události nebo zařízení Výběr místa musí akceptovat požadavky na ochranu prostředí Musí respektovat sociální podmínky Přírodní zdroje Přírodní podmínky Kulturní hodnoty

26 Plánování a řízení sportovní události Posouzení vlivu akce na prostředí ( E.I.A. – Enviromental Inpact Asessment – detailní a strategické dopady Stanovení enviromentálních cílů události s těmito závěry: zachovat charakter a atraktivitu regionu, posílit rozvoj při respektování zájmů obyvatel regionu, začlenit ekologickou strategii do všech úrovní sportovní události, integrovat stavby do krajiny, používat objekty na dobu nezbytně nutnou

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aplikace ekologických zásad do oblasti sportu Jiří Šafránek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google