Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.16 Řecko-perské války Název sady: Staroorientální státy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.16 Řecko-perské války Název sady: Staroorientální státy."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.16 Řecko-perské války Název sady: Staroorientální státy a starověké Řecko Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Jedná se o výkladovou prezentaci, která seznamuje žáky 6. ročníku s průběhem a výsledkem řecko- perských válek. Prezentace obsahuje doplňující obrazový materiál, opakovací část a animace.

2

3  6. století př.n.l. nový stát – Persie  cílem Persie : dobýt Středomoří a vytvořit světovou říši  koncem 6.stol.př.n.l. Peršané obsadili řecké osady v Malé Asii  maloasijští Řekové povstali, odmítli platit daně  na pomoc pouze Athény  Peršané vzpouru potlačili a pomoc Athén použili jako záminku k útoku na Řecko

4

5  = série konfliktů mezi řeckými městskými státy a Persií  Kdy : 499 – 449 př.n.l. (= 5.století př.n.l.)  Cíl : podmanit si Řecko  Významní perští králové : Dáreios I., Xerxés I.  Významní řečtí velitelé : Miltiadés, Leónidás  Války popsal : Herodotés  491 př.n.l. posílá Dáreios I. své muže do Řecka, aby požadovali „vodu a zemi“ (= podřídili se Peršanům)  většina řeckých městských států perskou nadvládu uznala  pouze několik států, včetně Athén a Sparty, odmítlo a vyslance usmrtilo

6 Bitva u Marathónu  490 př.n.l.  perské vojsko se vylodilo u obce Marathónu blízko Athén  kamenitá a bažinatá rovina obklopená horami, nevhodná pro jezdectvo  Athéňané vyslali běžce Feidippida do Sparty se žádostí o pomoc  ve Spartě náboženské slavnosti – zdržely je  pomohly pouze Plataje  moderní odhady : 20 – 60 000 Peršanů 9 000 Athéňanů 1 000 Platajských

7  obrovská přesila Peršanů  většina řeckých velitelů proti bitvě, Miltiadés je přesvědčil k útoku  dlouhý a tvrdý boj  nakonec Peršané začali prchat ke svým lodím  Řekové je pronásledovali  zvítězili díky taktice  6 400 mrtvých Peršanů, 192 Řeků Řekové

8  běžec Feidippidés běžel zvěstovat vítězství do Athén, po předání zprávy zkolaboval a zemřel vysílením; podle něho – maratónský běh (42,195 km)  druhý den po bitvě dorazilo 2 000 Sparťanů  Peršané odpluli do Asie  bitva ukázala, že Řekové jsou schopni ubránit se nad přesilou dosud nepřemožitelných Peršanů  některé z řeckých obcí zrušily svou předchozí podrobenost se Peršanům  = konec 1. fáze řecko-perských válek

9 Bitva u Thermopyl  480 př.n.l.  obě strany se připravovaly na nové střetnutí 10 let  podle odhadu historiků postavili Peršané armádu čítající 200-250 000 mužů, podle Hérodota mnohem větší (až 5 mil.)  v čele Peršanů král Xerxés I.  cílem Peršanů : potrestat Athéňany a Sparťany za předchozí vzdor a podmanit si Řecko

10  jako místo bitvy vybrána Thermopylská soutěska (průsmyk na průjezd jednoho vozu)  Thermopyly = „Horká brána“  Leónidas, 300 Sparťanů + spojenci (celkem 7 000)  bitvu nakonec rozhodla zrada Efialta, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky  všichni Sparťané padli, na náhrobku je nápis : Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. pro Peršany cesta na Athény volná, zapálili je

11 Bitva u Salamíny  480 př.n.l.  námořní bitva  asi 500-900 perských lodí x 200-350 řeckých  Řekové vlákali těžkopádné perské lodě do mořské úžiny, tam je menší, lehce ovladatelné řecké lodě zničily  perský král Xerxés sledoval bitvu ze svého trůnu  v čele Řeků Themistoklés  vítězí Řekové Řecká triéra

12 Bitva u Platají  479 př.n.l.  konečná porážka Peršanů na řecké pevnině  řecko-perské války skončily po více než 40 letech vítězstvím Řeků  řecká nezávislost zachráněna  maloasijští Řekové osvobozeni  mírová smlouva uzavřena až kolem roku 449 př.n.l.  Peršané nesměli do Egejského moře

13 V století př.n.l. došlo k řecko- válkám. Roku 490 př.n.l. došlo k bitvě, kterou vyhráli. Po leté pauze válka pokračovala. Roku př.n.l. došlo k bitvě u Thermopyl, ve které vyhráli. Smrt zde nalezlo spartských vojáků i se svým velitelem Vítězové poté vtrhli do a zapálili je. Boje pokračovaly u Salamíny. Jednalo se o bitvu. Zvítězili v ní, stejně jako nakonec v celých válkách. 5.perským u Marathonu Athény 10 480 Peršané300 Leonidém. Athén námořní Řekové

14 Použité zdroje ilustrace klipart www.office.microsoft.com BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila; KYSUČAN, Lubor; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Pravěk a starověk - učebnice pro 6.ročník ZŠ. Brn o: Nová škola, s.r.o., 2007, ISBN 80-7289-082-4. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-336-4 BIBI SAINT-POL. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Greco-Persian_Wars-fr.svg MITCHELL,F., DEPARTMENT OF HISTORY, UNITED STATES MILITARY ACADEMY. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phalanx1.png GROH, Honza. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_maraton,_p%C5%99ed_30_km.jpg THE DEPARTMENT OF HISTORY, UNITED STATES MILITARY ACADEMY. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Thermopylae_and_movements_to_Salamis,_480_ MODEL OF A GREEK TRIREME, Sting. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Model_of_a_greek_trireme.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.16 Řecko-perské války Název sady: Staroorientální státy."

Podobné prezentace


Reklamy Google