Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_18_OBCANSKE_SOUDNI_RIZENI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_18_OBCANSKE_SOUDNI_RIZENI."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_18_OBCANSKE_SOUDNI_RIZENI Autor Jiří Krejčí Tematický okruh Základy státoprávní teorie, politologie a práva Ročník 3. Datum tvorby 2. 12. 2012 Anotace Výukový učební materiál seznamuje žáky se základními parametry občanského soudního řízení. V závěru je též vede, na příkladě základního termínu insolvenčního zákona (tzv. úpadek), k dovednosti vyhledávání informací pomocí Portálu veřejné správy. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC, diskuze Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2

3 tzv. civilní proces postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků téměř všechny spory krom trestných činů (netýká se jen občanského práva) (Šíma, Suk, 2006, Ryska, Puškinová, 2012)

4 občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.) insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb.) (Ryska, Puškinová, 2012)

5 pprvní stupeň (instance) – okresní soudy (s výjimkami v obchodních záležitostech) mmístní příslušnost – soud žalovaného (místo bydliště občana či sídla právnické osoby) jjediný soudce (samosoudce) zzahájení řízení na písemný návrh účastníka vveřejné ústní jednání ddokazování převážně výslechem svědků, znaleckými posudky, zprávami a vyjádřeními státních orgánů, listinami, ohledáním (Ryska, Puškinová, 2012)

6 soud žalovanýžalobce (Šíma, Suk, 2006)

7 soud ten, o jehož právech a povinnostech se jedná navrhovatel (Šíma, Suk, 2006)

8 (Ryska, Puškinová, 2012)  rozhodnutím soudu (rozsudek či usnesení)  rozsudek – rozhodnutí o věci samé, o návrhu (žalobě)  usnesení – rozhodnutí o věcech v průběhu řízení (o zastavení řízení, o schválení smíru...)  doručený rozsudek je v právní moci, jestliže proti němu nelze podat odvolání  náklady řízení platí každý účastník podle poměru svého účastenství  kdo měl v řízení plný úspěch, tomu soud přizná náhradu nákladů proti účastníkovi, který neuspěl

9 (Ryska, Puškinová, 2012) odvolání obnova řízení dovolání

10 (Ryska, Puškinová, 2012) dokud rozhodnutí nenabylo právní moci do 15 dnů od doručení rozhodnutí podává se u soudu, který rozhodnutí vydal

11 (Ryska, Puškinová, 2012) rozsudek nabyl právní moci do tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodů obnovy do tří let od právní moci rozsudku podává se u soudu, který rozhodnutí vydal

12 (Ryska, Puškinová, 2012) rozsudek nabyl právní moci proti rozhodnutí odvolacího soudu do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí dovolacího soudu rozhoduje Nejvyšší soud ČR

13 Nejvyšší soudVrchní soudKrajský soudOkresní soud (Emmert a kol., 1995)

14

15  EMMERT, František; KATRŇÁK, Tomáš; KRAUSOVÁ, Marcela a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80-86285-68-5.  ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-500-3.  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-87204-573.  PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY. Insolvenční zákon [online]. [cit. 2.12.2012]. Dostupný na WWW: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62 545&recShow=3&fulltext=ob~C4~8Dansk~C3~BD~20soudn~C3~AD ~20~C5~99~C3~A1d&nr=&part=&name=&rpp=15#parCnt


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_18_OBCANSKE_SOUDNI_RIZENI."

Podobné prezentace


Reklamy Google