Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_29_14_EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADÍLÚ 2 Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ 2 Druh učebního materiálu: PREZENATACE Metodický list:NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují se světadílem Evropa. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 10. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 6. 2013 Podpis:

2 EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ PODNEBÍ, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ, HOSPODÁŘSTVÍ

3 PODNEBÍ – PODNEBNÉ PÁSY Podle množství dopadajících slunečních paprsků rozlišujeme čtyři podnební pásy 1) Polární – nejsevernější a nejjižnější oblasti kolem pólů, kam dopadá nejméně slunečních paprsků 2) Mírný – od pólů dál směrem k rovníku 3) Subtropický – od mírných pásů směrem k rovníku přibývá slunečního záření 4) Tropický - kolem rovníku, kde je nejvíc tepla

4 PODNEBNÉ PÁSY NA ÚZEMÍ EVROPY Území Evropy zasahuje do tří podnebných pásů a) Polární pás – nejsevernější část Evropy – dlouhá zima, krátké chladné léto b) Mírný – střídání čtyř ročních období c) Subtropický – nejjižnější část Evropy – mírné deštivé zimy, suchá horká léta

5 MÍRNÝ PODNEBNÍ PÁS - EVROPA Podnebí je ovlivněno a) Vzdáleností od Atlantského oceánu – teplý oceánský proud b) Rozdílnou nadmořskou výškou krajiny – s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a zvětšuje se množství srážek Vytvořilo se tak několik oblastí s typickým podnebím: a) Oblast západní Evropy - vlhké a deštivé podnebí, mírné zimy, nepříliš teplá a deštivá léta – přímořské (oceánské) podnebí b) Oblast východní Evropy – mrazivé a poměrně suché zimy a horská léta – vnitrozemské (kontinentální) podnebí c) Oblast střední Evropy – oblast přechodu mezi přímořským a vnitrozemských podnebím, proměnlivé počasí – přechodné podnebí

6 ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ  POLÁRNÍ PUSTINY A TUNDRY Nejsevernější část Evropy Polární pustina = nízké teploty, bez souvislého porostu Tundra =zakrslé nízké stromy, lišejníky, mechy, krajina je většinu roku zakrytá sněhem, typické zvíře - sob Mapa - tundra

7 LESY a) Jehličnaté – smrky, jedle, modříny, typická zvířata – jeleni, vlci, medvědi b) Smíšené a listnaté – duby, buky, javory Čtvrtina evropských lesů je poškozena, většina listnatých lesů byla v minulosti vykácena

8 STEPI – roste zde převážně suchomilná tráva, zástupce zvířat – hlodavci, např. syslové, část stepí rozorána = pole, pěstování obilí

9 SUBTROPICKÁ KRAJINA – jihovýchod Evropy kolem středozemního moře, vlivem celoročního teplého podnebí zde rostou stálezelené stromy a nízké keře, pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná réva, tabák, žije tu mnoho druhů hmyzu a ptactva. Mapa – subtropic.pás

10 HOSPODÁŘSTVÍ Evropské hospodářství je vyspělé Průmysl – naleziště černého, hnědého uhlí, železné rudy, uranové rudy. Lesy poskytují dřevo. Na horských řekách – vodní elektrárny, v blízkosti zdrojů paliv – tepelné, ve vyspělých zemích i jaderné. Zemědělství – dostatek masa, obilovin, řepy cukrovky, ryb Doprava – rozvinutá dopravní síť – pozemní (silniční, železniční), vodní (říční, námořní), letecká. Evropa je propojena sítí ropovodů, plynovodů, energovodů, také počítačovou sítí, poštovními službami a sítí zajišťující přenes zpráv a informací (internet)

11 OBYVATELSTVO Evropa je nejhustěji zalidněným světadílem – asi 700 milionů obyvatel, má však velmi nízkou porodnost a úmrtnost (víc lidí umírá, než se rodí) Neustále přibývá přistěhovalců z jiných světadílů – např. příslušníci černé (negroidní) rasy a žluté (mongoloidní) rasy Obyvatelé Evropy patří převážně k bílé rase (europoidní) – slovanské, germánské a románské národy

12 UŽ VÍME, ŽE: Nejsevernější část Evropy leží v studeném polárním pásu Nejjižnější část Evropy leží v teplém subtropickém podnebném pásu Většina území Evropy leží v mírném podnebném pásu V důsledku odlišného podnebí v jednotlivých pásech se vytvořily oblasti, kde se vyskytují typické rostliny a živočichové. Evropa je jedním z hospodářsky nejvyspělejších světadílů s rozvinutým průmyslem, dopravou i zemědělstvím Obyvatelstvo tvoří převážně bílá rasa (europoidní) – slovanské, germánské, románské národy

13 Citace Snímek č. 1 – mapa – tundry In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/800px-Map-Tundra.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/800px-Map-Tundra.png Snímek č. 2 – polární sob In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/20070818-0001-strolling_reindeer.jpg/800px-20070818-0001- strolling_reindeer.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/20070818-0001-strolling_reindeer.jpg/800px-20070818-0001- strolling_reindeer.jpg Snímek č. 3 – les In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Wood_Jizera_Mountains.JPG/800px- Wood_Jizera_Mountains.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Wood_Jizera_Mountains.JPG/800px- Wood_Jizera_Mountains.JPG Snímek č. 4 – step - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg/800px- Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg/800px- Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg Snímek č. 5 – subtropický pás In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Subtropical.png/800px-Subtropical.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Subtropical.png/800px-Subtropical.png Snímek č.6 – větvička olivovníku In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Olea_lancea_fruit.jpg/800px-Olea_lancea_fruit.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Olea_lancea_fruit.jpg/800px-Olea_lancea_fruit.jpg Snímek č. 7, 8, 9 – obyvatelé Evropy In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.8.6. 2013].Dostupné z WWW - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Eva_Habermann.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Kenyan_man_2.jpg/220px-Kenyan_man_2.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/LA2-NSRW-1-0149.jpg/395px-LA2-NSRW-1-0149.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Eva_Habermann.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Kenyan_man_2.jpg/220px-Kenyan_man_2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/LA2-NSRW-1-0149.jpg/395px-LA2-NSRW-1-0149.jpg CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80-7289-059-X. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google