Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Ing. Jiří Duda Ing. Vladimír Chaloupka Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR VAKINFO 2012 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Ing. Jiří Duda Ing. Vladimír Chaloupka Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR VAKINFO 2012 –"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Ing. Jiří Duda Ing. Vladimír Chaloupka Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR VAKINFO 2012 – 6. a 7. listopadu, Karlovy Vary

2 Legislativa v oboru vodovodů a kanalizací od roku 1973 V roce 1973 byl schválen zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, který zahrnoval i právní úpravu v oboru vodovodů a kanalizací V roce 1978 byla vydána vyhláška č. 144/1978 Sb. o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích V roce 1988 byla vydána vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se předchozí měnila a doplňovala. Vyhlášky neodpovídaly právnímu řádu neboť obsahovaly práva a povinnosti

3 Platné právní předpisy - současnost V roce 2001 byl schválen zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů - účinnost od 1.1.2002 V roce 2001 byla vydána vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - účinnost od 1.1.2002

4 Novely platných právních předpisů Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Nepřímá novela : zákony: č. 320/2002 Sb. č. 274/2003 Sb. č. 20/2004 Sb. č. 167/2004 Sb. č. 127/2005 Sb. Přímá novela : zákonem č. 76/2006 Sb. Nepřímá novela : zákony: č. 186/2006 Sb. č. 222/2006 Sb. č. 289/2009 Sb.

5 Novely platných právních předpisů Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou Novela vyhláškou č. 146/2004 Sb. vyhláškou č. 515/2006 Sb. vyhláškou č. 120/2011 Sb.

6 Důvody připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Analýza právního a skutkového stavu, ze které vyplývá potřeba maximálně elektronizovat administrativní procesy v oboru vodovodů a kanalizací a provést takové úpravy, jejichž potřeba byla prokázána praxí a změnami v ekonomické a investiční oblasti související se změnami preferencí v oblasti výroby i životního stylu.

7 Důvody připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Sjednocení pojmů nejen v rámci zákona např. pověření a zmocnění ale i ve vazbě na další právní předpisy Nedokonalost některých ustanovení v jednoznačnosti a z toho vyplývající potřeby výkladů, které sice vymezí ze záměru předkladatele účel ustanovení, ale soud může mít vlastní pohled a nemá povinnost výkladem se řídit. Co do počtu úprav se jedná o nejčetnější změny.

8 Zdroje podnětů připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Vlastní návrhy Soubor oslovených subjektů v oboru vodovodů a kanalizací, např. SOVAK, Svaz měst a obcí, Vysoké školy, Krajské úřady, Vodoprávní úřady ORP, samostatně vybraní vlastníci a provozovatelé, celkem 25 oslovených a 21 reagujících

9 Hlavní body připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Pojmy např. předmětné vodovody a kanalizace, sjednocení pověření a zmocnění, údržba, stavební úpravy podle stavebního zákona, osoba trvale využívající vodovod, surová voda a obnova. Elektronizace předávaných podkladů, možnost propojení databází a jejich kontrola. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů jako stálý a průběžně doplňovaný dokument. Písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

10 Hlavní body připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Omezení odběratelů v extrémních klimatických podmínkách. Přípojky, jejich vodotěsnost aj. Opuštěné vodovody nebo kanalizace. Úpravy povinnosti veřejné služby. Úpravy u přestupků a správních deliktů – pokuty Změna zákona o poplatcích Celkem bylo předloženo 100 bodů změn.

11 Harmonogram připravované novely zákona č. 274/2001 Sb. Nyní - vyhodnocení připomínek a jejich zapracování Počet zásadních připomínek: Odeslání vládě k projednání do 31.11.2012 Krajské úřady 154 Resorty 48 SOVAK 31 ostatní 43 Celkem 276

12 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Jiří Duda odbor vodovodů a kanalizací MZe email: jiri.duda@mze.cz tel. : 221 812 592 ing. Vladimír Chaloupka e-mail: vladimir.chaloupka@mze.cz tel. :221812348jiri.duda@mze.czvladimir.chaloupka@mze.cz


Stáhnout ppt "Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Ing. Jiří Duda Ing. Vladimír Chaloupka Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR VAKINFO 2012 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google