Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELI-2.4 NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELI-2.4 NEBEZPEČNÝ ODPAD."— Transkript prezentace:

1 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELI-2.4 NEBEZPEČNÝ ODPAD -SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE Obor:Elektrikář Ročník:1. Vypracoval:Bc. Svatopluk Bradáč

2 Nebezpečný odpad Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. charakterizuje nebezpečný odpad (NO) jako odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

3 Rozdělení nebezpečného odpadu 1. Výrobní sféra 2. Komunální sféry 3. Staré zátěže

4 Mezi nebezpečné odpady řadíme: Oleje a tuky (minerální nebo syntetické), rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací, přípravky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory všeho druhu, barvy, laky, mořidla, tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren, lepidla, pryskyřice, léčiva (prášky, masti, tinktury), zdravotnický materiál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků), chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony), obrazovková zařízení, (televizory, počítačové monitory, herní displeje).

5 Podmínky nakládání s nebezpečnými odpady

6 Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů

7 Podmínky zneškodňování odpadů

8 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

9 Souhlas k dovozu a tranzitní přepravě odpadů a vývozu nebezpečných odpadů

10

11 Likvidace - Až dosloužím chci do sběru Všechny elektrické a elektronické produkty musí být řádně zlikvidovány (ne společně s domovním odpadem) ve sběrných zařízeních, která jsou k tomuto účelu určena místními zastupitelskými orgány, případně odevzdány v prodejně při nákupu nového zařízení. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že pro produkt platí evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a oddělený sběr starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními dopady.

12 Děkuji Vám za pozornost Bc. Svatopluk Bradáč Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009


Stáhnout ppt "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELI-2.4 NEBEZPEČNÝ ODPAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google