Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Filozofie přírodních věd, LS 2013 Věda a ideologie Martin Škabraha

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Co je to ideologie? kritické užití termínu spojeno nejvíce s Marxem, dnes politologie pracuje spíš s neutrálním významem, jak o něj usiloval už Karl Mannheim (1893 – 1947) Andrew Heywood: „Ideologie je více či méně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať už má tento postup stávající systém moci zachovat, pozměnit nebo svrhnout. Všechny ideologie tudíž: a) přicházejí s určitým zhodnocením stávajícího uspořádání, obvykle v podobě určitého,světového názoru‘, b) předkládají model nějaké žádoucí budoucnosti, nějakou vizi,dobré společnosti‘ a c) objasňují, jak by se taková změna mohla a měla přivodit.“

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Co je to ideologie? na první pohled je tedy ideologie protikladem vědy – jde v ní o dosahování politických cílů, prosazování něčích zájmů, ne o nestranné poznání reality jenže ideologie má i poznávací složku – představu o tom, jaký je a jak „funguje“ svět; je vždy i určitou teorií a na druhé straně vědu nelze zcela oddělit od hodnotových soudů, vč. představ o člověku a dobré společnosti; důraz na racionalitu, pokrok, apod. viz celosvětové skeptické hnutí (u nás klub Sisyfos, který si mj. klade do štítu obhajobu vědy proti „iracionalitě“, propagaci vědeckých poznatků a boj proti „šíření paranormálních názorů“)

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ Karel Marx (1818 – 1883) vymezoval svůj vědecký marxismus proti „utopickému socialismu“ předchůdců, kteří chtěli společnost změnit morální obrodou a nerozpoznali, že morálka je podmíněna socioekonomickými vztahy, že především kryje sobecké zájmy (kapitalismus v plné nahotě ukázal tuto cynickou realitu) v I. svazku Kapitálu: „ vědecky lze konkurenci analyzovat teprve tehdy, když je pochopena vnitřní povaha kapitálu, právě tak jako se zdánlivý pohyb nebeských těles stane pochopitelným jen tomu, kdo pozná jejich skutečný, ale přímo nevnímatelný pohyb.“

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ člověk jedná v rozporu se svými skutečnými, objektivními zájmy – úkolem sociální vědy a na ní založené praxe je tyto zájmy objasnit, osvobodit člověka z „falešného vědomí“, tj. z autority panující ideologie, jejíž ideje nejsou v posledku ničím než krytím zájmů vládnoucí třídy

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ „Náboženský odraz skutečného světa může vůbec vymizet teprve tehdy, až se vztahy praktického každodenního života začnou lidem běžně jevit jako průhledné a rozumné vztahy lidí k sobě navzájem a k přírodě. Podoba společenského životního procesu, tj. materiálního výrobního procesu, shodí ze sebe mystický mlžný závoj teprve tehdy, až se jako produkt svobodně sdružených lidí dostane pod jejich vědomou plánovitou kontrolu.“

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ osvobození ale bolí, člověk se brání probuzení „z Matrixu“ do „temné pustiny reálna“ (jako se pacient brání tomu, co mu psychoanalytik sděluje o jeho já)

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ osvícená avantgarda, disponující objektivním poznáním reality, má vést lidstvo k osvobození i proti jeho vůli kritika ideologie, nebo ideologie kritiky?

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Marxismus a „falešné vědomí“ je nezbytné zápasit o lidské vědomí, indoktrinované vládnoucí ideologií – přivést ono vědomí k pravdě si však paradoxně žádá další indoktrinaci, výměnu jedné ideologie za jinou

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie nacismus bývá někdy považován za jakýsi vpád „asijského“ barbarství do jinak humanistické západní modernity; oprávněnější se zdá teze, že jde o příznačný produkt právě této civilizace

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie Hannah Arendtová v Původu totalitarismu (1951) analyzuje kořeny Hitlerova a Stalinova režimu totalitarismus = všechny oblasti života, včetně vědy, podřízeny centrální moci s ideologickým cílem vytvoření (vychování, vyšlechtění) „nového člověka“ hlavní role vědy (je-li ochotna spolupracovat) spočívá podle Arendt v možnosti „prorokování“, tj. v předvídatelnosti vývoje na základě znalosti jeho mechanismů; odtud možnost tento vývoj řídit biologizace pojetí národa či společnosti

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie tato role vědy byla v nacismu spjata především se dvěma fenomény – rasovou teorií a eugenikou reakce na překotnou a neustálou transformaci, typickou pro moderní svět; hlásání víry v pokrok může paradoxně vyvolávat strach z úpadku Arthur de Gobineau (1816 – 1882), francouzský aristokrat, který nelibě sledoval vzestup měšťanstva a slábnutí vlivu někdejších elit

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie v Eseji o nerovnosti lidských ras (1853 – 1855) našel Gobineau vysvětlení civilizačního úpadku v degeneraci způsobené mísením ras – v něm jsou totiž vždy dominantní nižší, „neárijské“ rasy („černá“ a „žlutá“), jimž upíral původ v Adamovi

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie gobineauovské motivy se později v nacismu spojí s myšlenkou eugeniky, která byla na počátku 20. století značně populární v mnoha západních zemích pochází od sira Francise Galtona (1822 – 1911), Darwinova vzdáleného bratrance, který se opíral především o biometrickou statistiku; byl pro finanční pobídky co nejrannějších sňatků párů z lepších rodin nejslavnějším zastáncem a propagátorem Američan Charles Davenport (1866 – 1944), který se přiklonil ke genetickému pojetí (po znovuobjevení Mendelových zákonů); podpora sterilizací

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie „židovská studia“ ( Judenforschung ); snaha najít soubor tělesných znaků, kterými se vyznačuje „židovská krev“ – zcela neúspěšné, zkoumání se přesunulo k hledání „židovské povahy“ – spíše v sociálních a humanitních vědách Johannes Stark (Nobel 1919) a Phillip Lenard (Nobel 1905): nebezpečný je „židovský charakter“, šířící se bez ohledu na to, jaké má kdo předky – „bílí Židé“ věří v kvantovou teorii nebo teorii relativity hnutí „Árijská“ nebo též „Německá fyzika“

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Nacistická ideologie dcera nacistického eugenika Eugena Fischera (z rozhovorů Benno Müller-Hilla v 60. letech) na otázku, zda jeden z kolegů jejího otce byl antisemita: „Ne, jistěže nebyl. Měl stejné názory jako můj otec. Nikdy neřekl,Židé jsou špatní‘, tvrdil jen, že Židé jsou odlišní. Samozřejmě, že podporoval segregaci Židů. Dovedete si představit, jaké to bylo, když jsme v roce 1927 přišli do Berlína? Kina, divadla, literatura… všechno bylo v jejich rukou. Ano, souhlasil se segregací. Ale antisemitou nebyl.“

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í „60 000 říšských marek stojí národní společenství během svého života tato osoba, trpící vrozenými vadami. Soukmenovče, jsou to i tvoje peníze.“

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Dialektika osvícenství hluboko do historie sledovali kořeny nacismu Theodor Adorno (1903 – 1969) a Max Horkheimer (1895 – 1973), představitelé tzv. Frankfurtské školy, kteří po nástupu nacismu museli dočasně přesídlit do USA

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í 1944 vydali Dialektiku osvícenství, která se stala proslulou v 60. letech „vědění je moc“ (Francis Bacon); to stojí v základech moderní vědy, ale má kořeny už v prehistorii lidský děs z neznámého a nevypočitatelného prostředí vedl ke snaze ovládnout přírodu, to je zárodek osvícenství – a stále se zdokonalující poznání (od animismu přes mýtus až k vědě) je jen prostředkem tohoto ovládnutí, jehož cílem je vytlačit vše neuchopitelné, nepředvídatelné a nemanipulovatelné důsledkem tohoto panovačného přístupu je nastolení odpovídajících vztahů i v samotné společnosti Dialektika osvícenství

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í další autoři (nejen) Frankfurtské školy zdůrazňovali význam vynálezu atomové zbraně původ v nacistickém Německu (Uranverein, mj. Werner Heisenberg ), v USA projekt Manhattan (iniciovaný mj. Einstein em); získat superzbraň dříve než druhá strana „studená válka“; reakce v podobě pacifismu Dialektika osvícenství

22 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus Rachel Carson, Tiché jaro (1962) dopad užívání pesticidů na ptačí populaci; obvinění chemického průmyslu z dezinformov ání 1972 zákaz DDT

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus Theodore Roszak, Kde končí pustina (1972) zdůraznění imaginativního základu moderní vědy a techniky, jakéhosi nevědomí této kultury, na které jsme zapomněli vidí v kapitalismu i socialismu dvě verze téhož hlavní útok musí kontrakultura vést v oblasti imaginace – překonat nadvládu „jediné vize“, tedy vědeckého pohledu na svět, který nepřipouští jinou realitu než tu prokazatelnou vědeckými metodami hledá pomoc v literárním díle Blakea, Wordswortha a především Goetha

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus „Věda ještě více přispívá k potlačení radosti smyslů: empirismus se stává empiricidou, vyvražďováním zkušenosti. Věda sice smyslů používá, ale netěší se z nich; nakonec je pohřbívá pod nánosem teorií, abstrakcí, matematického zobecňování.“

25 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus „Ekologie má, jako všechna léčivá umění, skrznaskrz kritický charakter. Ekologie nemůže být hodnotově neutrální. Možná, že právě to ji staví do nejcharakterističtějšího kontrastu k ostatním vědním oborům.“ „Vědecká komunita spěchá, aby se ekologů chopila jako svých mluvčích, pokud jde o environmentální krizi. Ale popravdě řečeno, připomíná tím spíš katolickou církev z dob, kdy se rozhodla pro svatořečení Johanky z Arku, kterou její předešlí kustodi upálili na hranici jako čarodějnici.“

26 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus Jerry Mander ( Čtyři důvody pro zru š en í televize, 1977, V nepř í tomnosti posv á tn é ho, 1992) bývalý reklamní agent, který prodělal „konverzi“ k hlubinné ekologii vášnivý obhájce „přírodních národů“, později proponent anti/alterglobalizační ho hnutí

27 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus prvotn í m a nejvlivněj ší m zdrojem informac í o technologiích, jsou ti, kteř í na nich vydělávají; negativn í str á nky se zpravidla objev í až dodatečně, kdy je výrobek už natolik souč á st í na š ich životů, že je t é měř nemožn é se ho zbavit jako protiv á hu k technooptimismu navrhuje uplatňovat vůči technice „presumpci viny“: zabr á nit každ é novince v roz ší řen í, dokud nen í ř á dně prok á z á no, že je opravdu ne š kodn á nemá na mysli jen zdravotn í komplikace ; sledov á n í televize např. vede k z á niku or á ln í kultury, k neschopnosti tvořivě myslet

28 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Ekologismus technologie nejsou hodnotově neutr á ln í ; upřednostňuj í např. rychlost před pomalost í, materi á ln í pojet í života před duchovn í m, centr á ln í ř í zen í před demokratickou samospr á vou, kvantitativn í krit é ria před kvalitativn í mi pro svou n á kladnost vždy d á vaj í výhodu bohatým a mocným; chudí a bezmocní zato nejednou pocítí odvr á cen é str á nky „samopohybu“: odpad, zkou š ky jaderných zbran í (na atolech v Tichomoř í ), nedostatek vody v důsledku dolov á n í, ú bytek pralesů atd. hlavn í využit í technologi í je ve vojensk é sf é ře mj. prosazoval ú pln é odstraněn í poč í tačů (nereflektoval ještě internet)

29 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Otázka techniky podobné názory jako u Adorna s Horkheimerem nebo u Rozsaka a Mandera najdeme též u Martina Heideggera (1886 – 1976), který byl svého času aktivním nacistou v poválečné přednášce Otázka techniky (Die Frage nach Technik) hovoří o vědotechnice, která vše pojímá jako „objednatelný a disponovatelný“předm ět

30 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í „Pro mne je dnes rozhodující otázka, jak tomuto technickému světu může být vůbec přiřazen nějaký politický systém – a jaký. Na tuto otázku nemám odpověď. Nejsem přesvědčen, že je to demokracie.“ demokracie (podobně jako křesťanství) předpokládá, „že technika je ve svém jádře něco, co má člověk v rukou. To podle mého názoru není možné. Technika je ve svém bytostném jádře něco, co člověk sám od sebe nezvládne. (…) Už jen nějaký bůh nás může zachránit.“ Otázka techniky

31 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í jak vůbec uchopit Heideggerovu otázku? v roce 1989 vydal Zygmunt Bauman (1925) jedno z klíčových děl poválečné sociologie: Modernita a holocaust Otázka techniky

32 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í hlavní myšlenkou polemika s „etiologickým mýtem“, který říká, že civilizace člověka postupně zbavuje bestiálních rysů, humanizuje jeho chování – Bauman proti tomu dokazuje, že moderní civilizace, opírající se o byrokratické řízení a vědeckost, je dehumanizující; problém není nedostatečné, ale naopak úspěšné potlačení (některých) instinktů Otázka techniky

33 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í zatímco při „normálním“ pogromu se emoce časem vybijí a nenávist může nahradit soucit, moderní genocida je prováděna bez emocí, racionálně, technicky, jako nástroj sociálního inženýrství „v moderním světě vyhlašuje rasismus určitou skupinu lidí za endemicky a beznadějně odolávající a imunní vůči všem snahám o zušlechtění /jsou nepřizpůsobiví – M. Š./. Máme-li sáhnout po metafoře z oblasti medicíny, je možno procvičovat a formovat,zdravé‘ části těla, nikoli však rakovinný nádor. Ten lze,zdokonalovat‘ pouze tím, že se zničí.“ „z historie organizace holocaustu by se vlastně dala sestavit učebnice vědeckého řízení“ Otázka techniky

34 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Bauman se mj. opírá o slavné psychologické experimenty Stanley Milgrama z 60. let (Yale University) – měření ochoty překonávat morální zábrany (dávat druhému silné elektrošoky), jestliže nás k tomu nabádá autorita (výzkumník) „zatímco s osobními charakteristikami pachatelů koreluje krutost pouze mizivě, opravdu velmi silně koreluje se vztahem autority a podřízenosti“ současně experiment ukázal, že otrocká poslušnost rapidně klesá, jestliže se mezi sebou autority přou – pluralita názorů se zdá být lékem Otázka techniky

35 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í vědotechnická „produkce sociální vzdálenosti“ – jednání má v moderní společnosti čím dál tím více prostředníků, spolupachatelé sotva přijdou do kontaktu se svými oběťmi tváří v tvář; a pokud ano, existuje obrana – odbornost, která umí překonat morální instinkty, redukovat druhého na exemplář Otázka techniky

36 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í není to důvod, proč si znovu položit otázku techniky a jejího politického zvládnutí? může demokracie přežít ve světě propastných sociálních vzdáleností? Otázka techniky

37 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Adorno, T. – Horkheimer, M., Dialektika osv í censtv í. Filosofick é fragmenty, Praha 2009. Arendtov á, H., Původ totalitarismu, Praha 1996 Bauman, Z., Modernita a holocaust, Praha 2003 Heidegger, M., Už jenom nějaký bůh n á s může zachr á nit, Filosofický časopis 1995/1 Heywood, A., Politick é ideologie, Praha 2005. Koonzová, C., Svědomí nacismu, Praha 2009. Mander, J., V nepř í tomnosti posv á tn é ho, Brno 2003. Marx, K., Kapit á l. D í l 1., Praha 1978. Roszak, T., Kde konč í pustina, Praha 2005. Weber, M., Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998. en.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."

Podobné prezentace


Reklamy Google