Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Aneb to nejlepší, co nás mohlo potkat….  Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi (Gen 1,1)  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Aneb to nejlepší, co nás mohlo potkat….  Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi (Gen 1,1)  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu."— Transkript prezentace:

1  Aneb to nejlepší, co nás mohlo potkat…

2

3  Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi (Gen 1,1)  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu je stvořil (Gen 1, 27)  Člověk je stvořením, které udržuje Stvořitelské dílo (Gen 2, 15)

4  Adam – první člověk – se provinil čím? (Gen 3,6) o A) snědl zakázané jablko o B) neudělal nic zlého, zavinila to Eva o C) neposlouchal dobře instrukce od Boha a spletl se o D) neuznal svoji roli stvořeného a chtěl poznat, jaké je to být Bohem  (Nikoli nepropadnete smrti) Bůh však ví, že v den, kdy ho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé (Gen 3, 5)

5  Proč k prvnímu hříchu došlo, plánoval to Bůh?  Vymklo se to Boží kontrole, díky tomu, že Bůh stvořil člověka se svobodnou myslí?  NE: je to součásti Božího plánu:  Zjev. 13,8: „budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka“

6  Kdo všechno je postižen hříchem? o A) ti, kdo neuznávají Krista o B) ti, kdo se nesnaží žít dle desatera o C) každý nehledě na svoji víru  C je správně  Řím. 3,23: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“  Narodili jsme se hříšní

7

8  Řím 5, 1- 2: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží  Hřích si nelze odpracovat, odpuštění je nutné jej přijmout vírou o Ef. 2, 8-9: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

9  Řím 5, 1- 2: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží  Co znamená mít naději? o 1. Kor. 1,9: Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

10  Co znamená chlubit se nadějí, že dosáhneme slávy Boží? o Čím se v životě chlubíme? o Jak důležitá je pro nás Naděje?  Chlubit se Nadějí znamená vrátit Boží Slávu do centra našeho života

11  Řím 3-5 A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.  Dokážeme snášet víru v utrpení?  Pokud vytrváme v naději, bude v nás působit Duch Svatý

12  Ř 6-8: Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.  Bůh má plán od začátku připraven, protože nás miluje  Bůh miluje, i když jej člověk nenávidí

13  Ř 9-10: Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.  Opak Naděje je Boží hněv. Kde je Boží hněv, není naděje, není pokoj s Bohem, není Duch Svatý

14  Řb 5, 17: Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.  JENOM JEŽÍŠOVA KREV OČIŠŤUJE

15

16  Bůh nás tak miloval, že před stvořením světa vymyslel dokonalý plán záchrany  K Bohu má přístup každý – stačí uvěřit  Bůh chce, abychom jej udělali svým středem a hlavním motivem – a chlubili se jím (Boží sláva)  5. Mojž. 6, 5-9: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat…

17


Stáhnout ppt " Aneb to nejlepší, co nás mohlo potkat….  Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi (Gen 1,1)  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu."

Podobné prezentace


Reklamy Google