Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víry dny 2015 Praha V síle Ducha svatého. víry dny 2015 Praha Čím si musí být evangelizující jisty?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víry dny 2015 Praha V síle Ducha svatého. víry dny 2015 Praha Čím si musí být evangelizující jisty?"— Transkript prezentace:

1 víry dny 2015 Praha V síle Ducha svatého

2 víry dny 2015 Praha Čím si musí být evangelizující jisty?

3 víry dny 2015 Praha ● vždy ● Nejprve Boží záležitost Slib Ducha Jan 15, 26-27 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 27 Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. ● Pak naše poslání Řím 1,14-16 14 Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. 15 Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. 16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

4 víry dny 2015 Praha Jak evangelizoval Ježíš? ● EN 7 sám Ježíš, Boží evangelium, [Srov. Mk 1, 1; Řím 1, 1-3.] byl absolutně prvním a největším hlasatelem evangelia a byl jím až do konce, až k oběti na kříži, jíž dovršil svůj pozemský život.  Hlásání EN 11 Kristus ohlašoval příchod Božího království tím, že neúnavně hlásal slovo, jemuž nikde není žádné rovno.  Znamení EN 12 Kristus však doprovází hlásání svého učení též nesčetnými znameními, jež uvádějí davy v úžas a současně je i k němu přitahují, protože ho chtějí vidět, naslouchat mu a nechat se od něho proměnit. Víme, že uzdravoval nemocné, proměnil vodu ve víno, rozmnožil chleby a vrátil mrtvým život.

5 víry dny 2015 Praha znamení Mt 9,6 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ Doložení pravdivosti zvěsti, moci a přítomnosti Božího království -> „pečeť “

6 víry dny 2015 Praha Jednota hlásání a znamení ● Skutky mluví silněji než slovo Mk 3, 8 z Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. Mt 11, 2-6 Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: 3 „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ 4 Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: 5 Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 6 A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“

7 víry dny 2015 Praha Ježíš má doložit, kdo je ● LK 4, 18-21 Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 20 Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. 21 Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

8 víry dny 2015 Praha Duch sv. ● Doba apoštolů ● Rozšíření víry v Římské říši ● První mnišské komunity ● Františkáni, dominikáni, jesuité ● Obnova v Duchu sv. ● Atd... = Evropa

9 víry dny 2015 Praha charismata ● Pro zvěstování evangelia (obsah – co říci) ● Pro doložení jeho věrohodnosti (potvrzení)

10 víry dny 2015 Praha Jak lze chápat evangelizaci v síle Ducha sv.? 1. Nadpřirozená (Bůh jedná způsobem, který převyšuje pochopitelný, racionální, plánovatelný a pragmatický svět) 2. Spontánní a řízená Duchem 3. Znamení 1. V osobě 2. V evangelizujícím 3. Explicitní dary Ducha 4. Přemožení odporu vůči evangeliu

11 víry dny 2015 Praha K darům Ducha ● Podřídit se Duchu svatému a jeho dílu: ● Svatost ● Jednota církve ● Rozvoj darů ● Bůh nám rozumí ● Víra v Boží suverenitu nad problémem ● Dary samy ● „smysly“ ● Cíl obrácení ● projev lásky Ducha sv. k lidem (ne k naší službě)

12 víry dny 2015 Praha K darům Ducha ● Otevřenost na dary ● Důvěra ● Nezavrhovat se, když „ne“ (Bůh nás miluje!) ● Dovolit je rozlišovat ● Nebrat vše ● Sdílet se se svými pohledy ● Poslušnost! ● Každý projev je spojen s láskou ● Zjevuje Boží království

13 víry dny 2015 Praha znamení ● Jak se modlit? ● Zjistit co (mluvíme) ● „zjistit, jak se na to dívá Bůh“ (přitom ukazujeme Ježíšovi a modlíme se k němu, co s tím) ● Rovnou se modlit k Bohu ohledně potřeb člověka Bože, prosíme Tě za (vyřeš, uzdrav, pomoz, dej) N. ve jménu Ježíše Krista, Amen. ● Další nasměrování po modlitbě


Stáhnout ppt "Víry dny 2015 Praha V síle Ducha svatého. víry dny 2015 Praha Čím si musí být evangelizující jisty?"

Podobné prezentace


Reklamy Google