Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jaké jsou nejznámější osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu dějepis na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na válečná střetnutí, která byla nějakým způsobem výjimečná.

3 Bitva u Tannenbergu (srpen 1914) Ruská vojska zahájila ofenzívu ve Východním Prusku proti německé armádě. Velení německé obrany bylo svěřeno generálům Hindenburgovi a Ludendorffovi.

4 I když byl ruský protivník početně mnohem silnější (ruský „parní válec“), soustředěné německé jednotky obklíčily a zničily jednu ze dvou rozděleně postupujících ruských armád (narevskou – generál Alexandr Samsonov). Ruští kozáci

5 V následující bitvě u Mazurských jezer zatlačily druhou (němenskou – generál Paul von Rennenkampf) za hranice ruského Polska. Paul von RennenkampfAlexandr Samsonov

6 Vítězná bitva měla pro německý národ obrovský propagandistický význam. Ruští zajatci po bitvě u Tannenbergu

7 Boj o Gallipoli (přelom let 1914 a 1915) Britové a Francouzi se pokoušeli ovládnout strategicky významné černomořské úžiny (Dardanely), aby mohli touto cestou zásobovat Rusko vojenským materiálem. Navíc se rýsovala možnost dobýt Istanbul a tím vyřadit Turecko z války.

8 Námořní operaci měl po souši podpořit expediční anglo-francouzský sbor, složený z koloniálních jednotek.

9 Krvavé a bezvýsledné boje v těžkém terénu se protáhly až do prosince 1915, kdy vzhledem k tomu, že Srbsko padlo a Bulharsko se připojilo k centrálním mocnostem, získalo Turecko přímý pozemní styk s Německem a zabezpečený přísun munice.

10 Velení britsko-amerických sil přiznalo porážku a evakuovalo své jednotky (největší evakuace v dějinách válek – vojáků, 400 děl a okolo vozidel).

11 Bitva u Jutska (květen 1916) Jediná velká námořní bitva 1. světové války, ve které se střetly hlavní námořní síly britského Královského námořnictva (Royal Navy) a německého císařského námořnictva Hochseeflotte.

12 Němci vymysleli strategii ničit menší britské námořní síly na širém moři, ale Britové měli k dispozici kód německých radiodepeší a rozhodli se na nájezd odpovědět velkou bitvou s cílem úplně zničit německé loďstvo.

13 Exploze britského bitevního křižníku

14 Bojovalo v ní britských námořníků proti německým a 151 britských lodí proti 99 německým.

15 I přes větší ztráty se britská převaha snížila jen nepatrně, kdežto německé loďstvo bylo citelně zasaženo.

16 Bitva u Verdunu (únor – prosinec 1916) Jedna z nejkrvavějších bitev 1. světové války byla zahájena útokem německé armády na pevnost Verdun, s cílem předejít připravovanou jarní ofenzívu Dohody a vyčerpat v bojích francouzské síly.

17 Pevnost před bitvou a po bitvě

18 Bojovalo se na malé ploše (obvod opevnění kolem Verdunu činil asi 50 km), kam se soustřeďovala ničivá síla dělostřelectva.

19 Francouzům se podařilo německý nápor zastavit a díky velení Phillipa Pétaina frontu udrželi.

20 Francouzské ztráty činily vojáků, německé ztráty vojáků, statisíce vojáků byly zraněny.

21 Bitva na Sommě (červenec - listopad 1916) Ofenzíva anglo-francouzských vojsk proti německé armádě ve snaze prolomit začarovaný kruh zákopové války.

22 Masové útoky (53 britských, 51 francouzských divizí) s velkým nasazením dělostřelectva vyčerpaly síly obou bojujících stran.

23 Anglické ztráty se odhadují na , francouzské na , německé na

24 Angličané nasadili poprvé tanky (49 strojů).

25 Existovaly dvě verze tanku Mark IV – takzvaná „mužská“ byla vybavena na každé straně dělem osazeným ve věži a čtyřmi kulomety.

26 Výzbroj „ženského“ typu tvořilo šest kulometů umístěných v bočních střílnách. Jejich malá rychlost a technické nedostatky však nedovolily jejich plné využití.

27 Výsledkem bitvy bylo nepatrné posunutí fronty o šířce asi 40 km do hloubky zhruba 12 km.

28

29 Otázky k opakování 1.Vyjmenuj nejznámější bojiště 1.sv.v. 2.Kdo proti sobě bojoval u Tannenbergu, s jakým výsledkem? 3.Vysvětli příčinu bitvy o Gallipoli. 4.Kde se střetly jednotky britského a německého námořnictva? 5.Která bitva je označována jako „mlýnek na maso“? Zdůvodni. 6. Ve které bitvě byly poprvé použity tanky?

30 Zdroje pro textovou část DĚCKÝ, J. a kol. POLITICKÉ DĚJINY SVĚTA V DATECH – I. svazek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. 558 – 575. SOCHROVÁ, M. DĚJEPIS V KOSTCE II. Novověk, Dějiny nové doby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, s. 106 – 109. VÁLKA REVUE SPECIÁL, NEJVĚTŠÍ BITVY DĚJIN. Extra Publishing Brno: s. 26 – 41.

31 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 3 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 3 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 4 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 5 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 5 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 6 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 8 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 10 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 11 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Autor: Bundersarchiv Snímek 13 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 14 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek15 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 16 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 17 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 17 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 18 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 19 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:

32 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 20 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 20 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Snímek 21 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 24 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 25 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 26 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 28 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události."

Podobné prezentace


Reklamy Google