Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 28.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jaké jsou nejznámější osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu dějepis na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na válečná střetnutí, která byla nějakým způsobem výjimečná.

3 Bitva u Tannenbergu (srpen 1914) Ruská vojska zahájila ofenzívu ve Východním Prusku proti německé armádě. Velení německé obrany bylo svěřeno generálům Hindenburgovi a Ludendorffovi.

4 I když byl ruský protivník početně mnohem silnější (ruský „parní válec“), soustředěné německé jednotky obklíčily a zničily jednu ze dvou rozděleně postupujících ruských armád (narevskou – generál Alexandr Samsonov). Ruští kozáci

5 V následující bitvě u Mazurských jezer zatlačily druhou (němenskou – generál Paul von Rennenkampf) za hranice ruského Polska. Paul von RennenkampfAlexandr Samsonov

6 Vítězná bitva měla pro německý národ obrovský propagandistický význam. Ruští zajatci po bitvě u Tannenbergu

7 Boj o Gallipoli (přelom let 1914 a 1915) Britové a Francouzi se pokoušeli ovládnout strategicky významné černomořské úžiny (Dardanely), aby mohli touto cestou zásobovat Rusko vojenským materiálem. Navíc se rýsovala možnost dobýt Istanbul a tím vyřadit Turecko z války.

8 Námořní operaci měl po souši podpořit expediční anglo-francouzský sbor, složený z koloniálních jednotek.

9 Krvavé a bezvýsledné boje v těžkém terénu se protáhly až do prosince 1915, kdy vzhledem k tomu, že Srbsko padlo a Bulharsko se připojilo k centrálním mocnostem, získalo Turecko přímý pozemní styk s Německem a zabezpečený přísun munice.

10 Velení britsko-amerických sil přiznalo porážku a evakuovalo své jednotky (největší evakuace v dějinách válek – 130 000 vojáků, 400 děl a okolo 10 000 vozidel).

11 Bitva u Jutska (květen 1916) Jediná velká námořní bitva 1. světové války, ve které se střetly hlavní námořní síly britského Královského námořnictva (Royal Navy) a německého císařského námořnictva Hochseeflotte.

12 Němci vymysleli strategii ničit menší britské námořní síly na širém moři, ale Britové měli k dispozici kód německých radiodepeší a rozhodli se na nájezd odpovědět velkou bitvou s cílem úplně zničit německé loďstvo.

13 Exploze britského bitevního křižníku

14 Bojovalo v ní 58 990 britských námořníků proti 44 690 německým a 151 britských lodí proti 99 německým.

15 I přes větší ztráty se britská převaha snížila jen nepatrně, kdežto německé loďstvo bylo citelně zasaženo.

16 Bitva u Verdunu (únor – prosinec 1916) Jedna z nejkrvavějších bitev 1. světové války byla zahájena útokem německé armády na pevnost Verdun, s cílem předejít připravovanou jarní ofenzívu Dohody a vyčerpat v bojích francouzské síly.

17 Pevnost před bitvou a po bitvě

18 Bojovalo se na malé ploše (obvod opevnění kolem Verdunu činil asi 50 km), kam se soustřeďovala ničivá síla dělostřelectva.

19 Francouzům se podařilo německý nápor zastavit a díky velení Phillipa Pétaina frontu udrželi.

20 Francouzské ztráty činily 315 000 vojáků, německé ztráty 281 000 vojáků, statisíce vojáků byly zraněny.

21 Bitva na Sommě (červenec - listopad 1916) Ofenzíva anglo-francouzských vojsk proti německé armádě ve snaze prolomit začarovaný kruh zákopové války.

22 Masové útoky (53 britských, 51 francouzských divizí) s velkým nasazením dělostřelectva vyčerpaly síly obou bojujících stran.

23 Anglické ztráty se odhadují na 450 000, francouzské na 340 000, německé na 550 000.

24 Angličané nasadili poprvé tanky (49 strojů).

25 Existovaly dvě verze tanku Mark IV – takzvaná „mužská“ byla vybavena na každé straně dělem osazeným ve věži a čtyřmi kulomety.

26 Výzbroj „ženského“ typu tvořilo šest kulometů umístěných v bočních střílnách. Jejich malá rychlost a technické nedostatky však nedovolily jejich plné využití.

27 Výsledkem bitvy bylo nepatrné posunutí fronty o šířce asi 40 km do hloubky zhruba 12 km.

28

29 Otázky k opakování 1.Vyjmenuj nejznámější bojiště 1.sv.v. 2.Kdo proti sobě bojoval u Tannenbergu, s jakým výsledkem? 3.Vysvětli příčinu bitvy o Gallipoli. 4.Kde se střetly jednotky britského a německého námořnictva? 5.Která bitva je označována jako „mlýnek na maso“? Zdůvodni. 6. Ve které bitvě byly poprvé použity tanky?

30 Zdroje pro textovou část DĚCKÝ, J. a kol. POLITICKÉ DĚJINY SVĚTA V DATECH – I. svazek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1980. s. 558 – 575. SOCHROVÁ, M. DĚJEPIS V KOSTCE II. Novověk, Dějiny nové doby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. s. 106 – 109. VÁLKA REVUE SPECIÁL, NEJVĚTŠÍ BITVY DĚJIN. Extra Publishing Brno: 2011. s. 26 – 41.

31 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 3 - [cit. 2007-10-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erich_Ludendorff.jpg Snímek 3 - [cit. 2007-27-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Von_Hindenburg.jpg Snímek 4 - [cit. 2006-24-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cossackswwi.jpg Snímek 5 - [cit. 2007-09-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:AV_Samsonov.jpg Snímek 5 - [cit. 2005-14-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rennenkampf.jpg Snímek 6 - [cit. 2013-24-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russian_prisoners_tannenberg.jpg Snímek 8 - [cit. 2009-15-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cs._legie_ve_Francii_-_vrha%C4%8Di_ohn%C4%9B.jpg Snímek 10 - [cit. 2009-03-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.C._18_March_1915_Gallipoli_Campaign_Article.jpg Snímek 11 - [cit. 2011-25-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_137-030555,_Wilhelmshaven,_R%C3%BCckkehr_von_Kriegsgefangenen_aus_Tsingtau.jpg Autor: Bundersarchiv Snímek 13 - [cit. 2008-25-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SMS_Kaiserin_Elisabeth.jpg Snímek 14 - [cit. 2006-30-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SMS_von_der_Tann_LOC_16927u.jpg Snímek15 - [cit. 2006-17-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scharnhorst1.jpg Snímek 16 - [cit. 2006-27-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:French_87th_Regiment_Cote_34_Verdun_1916.jpg Snímek 17 - [cit. 2008-17-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fort_Douaumont_Anfang_1916.jpg Snímek 17 - [cit. 2008-17-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fort_Douaumont_Ende_1916.jpg Snímek 18 - [cit. 2005-25-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_infantry_Morval_25_September_1916.jpg Snímek 19 - [cit. 2010-15-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:French_trench_battle.jpg

32 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 20 - [cit. 2008-31-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MG-Nest.jpg Snímek 20 - [cit. 2007-12-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sarikam.jpg Snímek 21 - [cit. 2006-14-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheshire_Regiment_trench_Somme_1916.jpg Snímek 24 - [cit. 2009-10-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg Snímek 25 - [cit. 2010-03-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mark_I_series_tank.jpg Snímek 26 - [cit. 2008-02-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_Mark_IV_Tadpole_tank.jpg Snímek 28 - [cit. 2006-12-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stretcher_bearers_Battle_of_Thiepval_Ridge_September_1916.jpg


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 2. Nejznámější bitvy 1. světové války Název sady: Osobnosti a události."

Podobné prezentace


Reklamy Google