Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum:2008-04-04 Místo:Přerov Přednášející:Radek Eliáš Analýza nákladů a přínosů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum:2008-04-04 Místo:Přerov Přednášející:Radek Eliáš Analýza nákladů a přínosů."— Transkript prezentace:

1 Datum:2008-04-04 Místo:Přerov Přednášející:Radek Eliáš Analýza nákladů a přínosů

2 Podstata CBA Postup CBA Obecná východiska CBA Přechod od finanční k ekonomické analýze Vymezení přínosů a nákladů projektu Převod ocenitelných přínosů a nákladů na cash flow Výpočet kriteriálních ukazatelů Vyhodnocení analýzy Chyby při zpracování CBA Zdroje informací při zpracování CBA Doporučená literatura CBA OBSAH:

3 Cost Benefit Analysis = Analýza nákladů a přínosů analytická metoda pro hodnocení socioekonomické efektivity projektu (z pohledu celospolečenského) investiční rozhodování u projektů „veřejně prospěšných“ srovnávání více investic (projektů), stanovení pořadí a preferencí Finanční x Ekonomická analýza efektivnost nejen z pohledu investora/provozovatele ekonomická = finanční + další přínosy transformace přínosů a nákladů na finanční toky (cash flow) měření pomoci kriteriálních ukazatelů PODSTATA CBA

4 1) Přechod od finanční k ekonomické analýze 2) Vymezení přínosů a nákladů projektu 3) Převod ocenitelných přínosů a nákladů na cash flow 4) Výpočet kriteriálních ukazatelů 5) Vyhodnocení analýzy POSTUP ZPRACOVÁNÍ CBA

5  Časový horizont zpracování analýzy Referenční období viz. metodický pokyn  Zohlednění inflace stálé ceny (bez zohlednění inflace)  Výše diskontní sazby reálná společenská diskontní sazba ve výši 5,5 % p.a.  Přírůstková metoda pouze rozdílové hodnoty mezi Investiční a Nulovou variantou  Celkové výdaje investice celkové výdaje investice bez ohledu na způsob financování nejsou zahrnuty tzv. Sunk Costs (utopené výdaje)  Zbytková hodnota investice vychází z předpokládané technické životnosti pořizovaného majetku OBECNÁ VÝCHODISKA CBA

6 převod cash flow na tzv. ekonomické ceny od cash flow finanční analýzy bude odečítáno:  DPH v investiční fázi (u plátců DPH)  povinné odvody ZaS pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance v investiční fázi (u nově vytvořených pracovních míst)  DPH u příjmů a výdajů v provozní fázi (u plátců DPH)  povinné odvody ZaS pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance v provozní fázi PŘECHOD OD FINANČNÍ K EKONOMICKÉ ANALÝZE

7 Vymezení beneficientů (cílových skupin) vytvoření seznamu zainteresovaných subjektů Identifikace hlavních socioekonomických přínosů a nákladů co zainteresovaným subjektům realizace projektu přináší a co bere Kvantifikace přínosů a nákladů vymezení v technických jednotkách se zohledněním přírůstkové metody zohlednit zejména výstupy marketingové analýzy, technické řešení a personální zajištění projektu VYMEZENÍ PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU

8 Vyčlenění ocenitelných Costs & Benefits zahrnováné ve výpočtech Webová aplikace pro výpočet analýzy nákladů a přínosů bude obsahovat základní přínosy a náklady a jejich ocenění standardizovanými cenami pro zajištění srovnatelnosti analýz Ocenění a agregace dalších přínosů a nákladů v jednotlivých letech Neocenitelné C&B musí být alespoň slovně okomentovány, kvantifikovány Zpracovatel musí dodržet vazbu na povinnou tabulku č. 5 a volitelnou tabulku č. 7 PŘEVOD OCENITELNÝCH PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ NA CASH FLOW

9 Přehled socioekonomických cash flow projektu v rámci referenčního období Povinné kriteriální ukazatele:  ekonomická čistá současná hodnota (ENPV)  ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR)  diskontovaná doba návratnosti (DDN) VÝPOČET KRITERIÁLNÍCH UKAZATELŮ

10 Slovní zhodnocení dosažených výsledných hodnot kriteriálních ukazatelů Rozhodnutí o přijatelnosti projektu s ohledem na eliminační kritéria Projekt je efektivní a přijatelný když:  ENPV ≥ 0  ERR ≥ 5,5%  EDDN < referenční období VYHODNOCENÍ ANALÝZY

11  Nedodržení konzistentnosti nulové a investiční alternativy  Duplicitní zahrnutí přínosu nebo újmy  Pouze jednostranné zahrnutí efektu projektu  Nepřiměřené ocenění efektu  Zahrnutí SUNK COSTS "utopených nákladů" do hodnocení CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ CBA

12  platná legislativa - zákony, vyhlášky a nařízení  statistiky ČSÚ (Českého statistického úřadu)  statistiky ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR)  statistiky ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení¨)  statistiky ministerstev ČR  Regionální statistika ceny práce podle krajů  Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů  Domácí a výjezdový cestovní ruch  Ekonomické výsledky ve službách ZDROJE INFORMACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ CBA

13  Metodická příručka pro zpracovatele malých projektů Analýza nákladů a přínosů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2004, Ing. Patrik Sieber  Metodická příručka pro zpracovatele velkých projektů Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů, Evropská Komise 1997, Massimo Florio  Ochrana F. - Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů  Layard, R., Glaister, S. - Cost - Benefit Analysis DOPORUČENÁ LITERATURA CBA


Stáhnout ppt "Datum:2008-04-04 Místo:Přerov Přednášející:Radek Eliáš Analýza nákladů a přínosů."

Podobné prezentace


Reklamy Google