Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EDU.REGION Registrační číslo projektu: M00201.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EDU.REGION Registrační číslo projektu: M00201."— Transkript prezentace:

1 Projekt EDU.REGION Registrační číslo projektu: M00201

2 EDU.REGION Partneři: Vedoucí partner: NÖ Landesakademie Další partneři projektu: ◦Pädagogische Hochschule Hollabrunn ◦Vysočina Education Program: EÚS Rakousko-Česká republika 2007 - 2013 Délka trvání: do června 2014 Rozpočet partnera Vysočina Education: 140 333 EUR (3 367 992 Kč)

3 EDU.REGION Výchozí situace  Otevřený pracovní trh od května 2011 Cíle  Příprava mladistvých na nové požadavky společného trhu práce v sousedních regionech  přiblížení a seznámení s hospodářským a pracovním prostředím na obou stranách hranice (v dolním Rakousku a Česku) a vytvoření výukových a studijních materiálů s touto tématikou pro základní a střední školy  Vytvoření „sítě“ škola – hospodářský sektor (založení expertní skupiny) – k naplnění předchozího cíle a k podpoře technických oborů  podpoření žáků a jejich motivace ke studiu technických oborů na středních školách Kraje Vysočina konkrétními praktickými aktivitami a spoluprací mezi základními, středními odbornými školami a podniky v kraji Vysočina, podpora technických dovedností a podnikavosti žáků  podpora přeshraniční kooperace žáků  podpora učitelů v dalším vzdělávání na téma hospodářská geografie, specifika příhraničních regionů a CLIL (výuka cizích jazyků napříč předměty)

4 EDU.REGION Milník 1: 1. Zahajovací konference Retz 2. Sestavení expertní skupiny – HK, KV,VE,SOŠ, ZŠ,ÚP… 3. Případová studie

5 EDU.REGION Milník 2 – E-Learningová platforma:  Vytvoření praktických metodických materiálů pro doplnění vyučování (interaktivní texty, upravené obsahy, praktické úkoly atd.)  učební podklady pro doma

6 EDU.REGION Milník 3 – Praktické aktivity  10 exkurzí žáků ze základních škol na středních odborných školách (SOŠ) a ve firmách. Exkurze zajistí střední školy či firmy formou služby.  5 workshopů personalistů firem s vedením SOŠ a učiteli odborných předmětů. Workshopy se uskuteční 1x v každém okrese v některé ze škol či firmě formou služeb.  Soutěže pro základní školy (ZŠ)  zaměřené na pracovní vyučování v dílnách/technické dovednosti, přírodní vědy a podnikatelské dovednosti pod vedením středních odborných škol – střední školy stavební, střední průmyslové školy a obchodní akademie a gymnázia.  střední odborné školy, organizačně připraví a zajistí soutěže v daném okrese pro ZŠ (včetně vybavení a přípravy polotovarů). Každá škola bude organizovat soutěž pro žáky 2 – 3 základních škol ve svém okrese, připraví pro ně soutěžní úkoly, polotovary či potřebný materiál, učitelům na základních školách odbornou podporu a pomoc, mohou jim poskytnout i své dílny apod.  Vítězové postoupí do regionálního kola, které organizačně zajistí Vysočina Education. Hodnotící komise – zástupci kraje a SOŠ – vyberou a odmění vítěze na slavnostním setkání, vítězné výrobky budou prezentovány formou výstavy na Krajském úřadě kraje Vysočina a na webových stránkách projektu.

7 EDU.REGION 10 exkurzí žáků ze základních škol na středních odborných školách (SOŠ) a ve firmách. Exkurze zajistí střední školy či firmy formou služby. 5 workshopů personalistů firem s vedením SOŠ a učiteli odborných předmětů. Workshopy se uskuteční 1x v každém okrese v některé ze škol či firmě formou služeb. Podmínky práce: 5 000 Kč pro SŠ na zajištění exkurze žáků ZŠ na SŠ 10 000 Kč pro SŠ (jednu v okrese) na zajištění workshopu s personalisty firem

8 EDU.REGION Soutěže pro ZŠ organizované Středními školami:  Soutěže pro 2-3 ZŠ/SŠ na téma odpovídající SŠ (gymnázia – přírodní vědy, SOŠ technické dovednosti)  Žáci ZŠ splní úkoly soutěže (výrobek, pokus, výzkum…) podle urč. pravidel a vypíší klíčová slova v NJ, či AJ (nebo obojí)  SŠ vyhodnotí práce dětí a nejlepší postoupí do regionálního kola Podmínky práce při zapojení 10 SŠ: DPP pro koordinátora soutěží na SŠ a ZŠ, 60 hod. á 200 (celkem 12 000 podle dohody mezi SŠ a ZŠ) 5 000 Kč/SŠ na materiální zabezpečení soutěží(papíry, tonery, CD…) včetně cen pro vítěze (cena pro vítěze nesmí překročit 400 Kč) 5 000 – 15 000 Kč na materiál určený na výrobky, chemikálie…

9 EDU.REGION Týdenní summercamp Hollabrunn ◦Stáže a exkurze v podnicích a firmách v ČR i Rakousku ◦Odborné workshopy a přednášky – přiměřené věku dětí ◦Volnočasové aktivity Čtyřdenní summercamp pro děti od 12 do 15 let z Rakouska a Česka (druhý stupeň základních škol) – finanční náklady partner Vysočina Education ◦Hlavní praktické činnosti dětí ve třech oblastech: přírodní aktivity (tradiční a stará řemesla), technické aktivity (moderní technické a konstrukční stavebnice), marketing ◦Volnočasové aktivity ◦Pravděpodobně Křemešník

10 EDU.REGION Milník 4 – další vzdělávání učitelů ◦Speciálního modulu DVPP pro ZŠ a SŠ s obsahem zahrnujícím:  společný hospodářský a pracovní prostor – hospodářská geografie (3 hod.)  specifika regionů (3 hod.)  CLIL (3 hod.)

11 OKNA Dílny zručnosti 10 SŠ, 20 000Kč/SŠ: Motivační dílny zručnosti - přehled o podmínkách studia, struktuře studijních oborů na SŠ a hlavně absolvují "motivační dílny zručnosti", kde si žáci vyzkouší pod vedením učitelů odborných předmětů práci s konkrétním materiálem v dílně navštívené SŠ. Celkem 500 žáků. Specializační dílny zručnosti - v rámci výuky volitelného předmětu "praktické/technické činnosti" na ZŠ, budou koordinovány středními školami, které poskytnou odbornou podporu - učitelé odb. předmětů a materiálně technickou podporu - materiál, příp. polotovary či své dílny. Žáci vyrobí konkrétní výrobky. Celkem 100 žáků.

12 AktivitaProjektSuma Kč/školuÚčel Zajištění exkurze žáků ZŠ na vlastní školeEDU.REGION5 000 Kč organizačně technické zabezpečení Zajištění workshopu s personalisty firemEDU.REGION10 000 Kč organizačně technické zabezpečení Zajištění soutěží pro ZŠ EDU.REGION12 000 Kčkoordinátor SŠ a ZŠ, DPP Zajištění soutěží pro ZŠEDU.REGION5 000 Kč Paušál pro každou SŠ - Materiál (papír, toner, CD…) Zajištění soutěží pro ZŠEDU.REGION15 000 Kč Maximální částka pro školu na mat. tech. zabezpečení - materiál na polotovary, chemikálie (v případě poskytnutí laboratoře…) Dílny zručnostiOKNA20 000 Kč pro školu na mat. tech. zabezpečení

13 Děkuji za pozornost Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education


Stáhnout ppt "Projekt EDU.REGION Registrační číslo projektu: M00201."

Podobné prezentace


Reklamy Google