Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti laboratorní diagnostiky endometriózy K. Horváthová 1, R. Pilka 1, K. Lehnertová 1, D. Stejskal 2, G. Svobodová 2 1 Gynekologicko - porodnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti laboratorní diagnostiky endometriózy K. Horváthová 1, R. Pilka 1, K. Lehnertová 1, D. Stejskal 2, G. Svobodová 2 1 Gynekologicko - porodnická."— Transkript prezentace:

1 Možnosti laboratorní diagnostiky endometriózy K. Horváthová 1, R. Pilka 1, K. Lehnertová 1, D. Stejskal 2, G. Svobodová 2 1 Gynekologicko - porodnická klinika, FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka Ph.D 2 Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční, přednosta Prof. MUDr. David Stejskal Ph.D., M.B.A., Eurchem

2 2 Definice ‘Přítomnost endometriu podobné tkáně mimo dělohu, způsobující chronickou zánětlivou reakci’ 1 ‘…vyskytuje se zejména u žen v reprodukčním věku, cca 1 z 10 žen, 176 miliónů celosvětově 1.Kennedy S, Berggvist A, Chapron C et al. Hum Reprod 2005. http://endometriosis.org/endometriosis/

3 DIAGNOSTIKA 7- 12 let ~16 Relaps První bolesti První návštěva lékaře Chirurgická diagnóza Návštěva gynekologa Diagnóza (suspektní) Významné zpoždění stanovení dg. od prvních symptomů v průměru 7-12 let (Hadfield et al., 1996; Husby et al., 2003; Nnoaham et al., 2011).

4 DIAGNOSTIKA Doposud není možné předpovědět přítomnost endometriózy pouze na základě symptomů, gynekologického vyšetření, zobrazovacích metod a krevních testů. Diagnóza na základě symptomů je nespolehlivá U mnoha žen není během gyn.vyšetření zjištěna žádná abnormalita Vag.UZV spolehlivý pouze v dg.endometriomů, méně v dg.hluboké endometriózy Doposud nebyl nalezen žádný biomarker nebo panel biomarkerů jako neinvazivní test k diagnostice nebo sledování efektu léčby (May et al., 2010)‏

5 STANDARDEM PRO DEFINITIVNÍ DIAGNOSTIKU ENDOMETRIÓZY JE VIZUALIZACE ENDOMETROIDNÍCH LOŽISEK PŘI INVAZIVNÍM VÝKONU (LSK) A HISTOLOGICKÁ VERIFIKACE ENDOMETROIDNÍ TKÁNĚ the deep lesions in the sub-peritoneal areas can be misdiagnosed even when using invasive procedures (Baldi et al., 2008). Total MR body analysis after the injection of the antibody conjugated with gadolinium and specific for AMH was able to specifically illuminate and indicate the ectopic foci of endometrium, even if they were located sub- peritoneally (Signorile and Baldi, 2014b).

6 Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review (May et al, Hum Reprod, 2010) Systematický přehled literatury od 1/1984 do 8/2010 Klinické využití biomarkerů v séru, plazmě a moči >100 kandidátů „We were unable to identify a single biomarker or panel of biomarkers that have unequivocally been shown to be clinically useful.“ Hum Reprod Update. 2010 Nov-Dec; 16(6): 651–674.

7 CA 125 Membránový glykoprotein produkovaný buňkami orgánů vzniklých z embryonálního coelomu a Müllerových vývodů (endocervix, endometrium, vejcovody, peritoenum, pleura, perikard) Monitorování terapie karcinomů ovaria Nejvíc zkoumaný marker endometriosy - fluktuace hodnot v průběhu cyklu - fyziologicky zvýšený v úvodu těhotenství - zvýšené hladiny i jiných gynekologických i negynekologických onemocnění - Nízká senzitivita - Nízká specificita

8 CA 125 Lepší využití CA 125 v diagnostice stádií III a IV endometriózy než stádií I a II (Mol et al., 1998)‏ Hodnota CA 125 je přesnější v diagnostice žen s pokročilejšími stádii nemoci (Maiorana et al., 2007 Ramos IM et al., 2012)‏ Pacientky s předoperační hodnotou CA 125 >65IU/ml mají vyšší riziko výskytu závažných pánevních adhezí a zaslouží si tak předoperační střevní přípravu (Chen YM et al., Obstet Gynecol. 2002 Mar)‏

9 Frequency of endometriotic lesions in peritoneum samples from asymptomatic fertile women and correlation with CA125 values RESULTS: 16.25% of the patients had minimal or mild endometriosis. There was no statistically significant difference in CA125 levels between patients with and without endometriosis. CONCLUSION: The presence of endometriotic lesions in the peritoneum of fertile patients supports the hypothesis that incidental findings of minimal or mild endometriosis may not be of clinical significance, and that the progression of the disease probably occurs as a result of immunological and genetic abnormalities. Serum CA125 levels did not show any diagnostic significance with regard to detecting the disease Barbosa et al., 2009

10 Korelace hladiny CA 125 s peroperačním nálezem (únor 2014 – září 2015) endometriom peritoneální endometriosa hluboká endometriosa Smíšená formacelkem pacientů POČET PACIENTŮ = 1830121676 PRŮMĚR CA 125 = 50,219,869,672,1 PRŮMĚRNÝ VĚK = 31,530,931,031,3 Cut-off level CA 125: 35 U/ml

11

12

13 TFF 1, TFF 2, TFF 3, S100-A11, S100-G, AIF-1 u pacientek s histologicky potvrzenou endometriosou Soubor pacientek N=106, kontroly N=32 Průměrný věk: endometrióza 33,4 let, kontroly 42,1 let

14 TFF – Trefoil factor family Skupina malých peptidů, které jsou produkovány ve vysokém množství tkáněmi obsahujícími mucinózní buňky – hlavně ve sliznici GIT Jejich funkce není přesně definována. Mohou hrát zásadní roli v obnově sliznice a její ochraně před inzulty Trefoil factor family 3 (TFF3) expression and its interaction with estrogen receptor (ER) in endometrial adenocarcinoma. „TFF3 has been found to be up-regulated at the gene and protein levels in endometrioid adenocarcinoma when compared to uterine serous carcinoma and normal endometrium. In addition, TFF3 has been proven to be an estrogen- responsive gene and its expression level positively correlated to estrogen- receptor status in breast cancer cell culture“. (Mhawech-Fauceglia P.,Gynecol Oncol. 2013 Jul)Mhawech-Fauceglia PGynecol Oncol.

15 Byly prokázány statisticky významně nižší hodnoty parametru TFF1 u pacientek s endometriózou ve srovnání s kontrolami (p = 0,041)

16

17 AIF 1 - Allograft inflammatory factor 1 (ionized calcium-binding adapter molecule 1 (IBA1) Cytoplazmatický protein Nachází se v aktivovaných makrofázích -> zánětlivá reakce U zdravých jedinců jeho hodnota koreluje s hodnotou metabolických indikátorů (BMI, TAG) Může být přesným ukazatelem aktivace makrofágů v těle Expression of allograft inflammatory factor-1 in human eutopic endometrium and endometriosis: possible association with progression of endometriosis. (Koshiba H.,J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jan)Koshiba HJ Clin Endocrinol Metab. AIF-1 protein was present in greater amounts in peritoneal fluid from patients with endometriosis than in women without it (P < 0.01) Peritoneal macrophages from endometriosis patients secreted more AIF-1 than those from unaffected women (P < 0.05).

18 V naší skupině pacientek jsme neprokázali statisticky významný rozdíl v hodnotách AIF-1 mezi pacientkami s endometriózou a kontrolami.

19 S100-A11 – Calcium binding protein A11 S100G – Calcium binding protein G Jaderné nebo cytoplazmatické proteiny Podílí se na regulaci mnoha buněčných procesů, jako na progresi buněčného cyklu a buněčné diferenciaci Geny kódující tyto proteiny obsahují nejméně 13 členů a jsou lokalizovány na chromosomu 1 Chromozomální přestavby a změněná exprese tohoto genu jsou zapojeny do vzniku nádorových metastáz

20 Závěr Zvýšené předoperační hodnoty CA 125 (>35 kU/l) korelují v našem souboru s přítomností hluboké rektovaginální endometriózy nebo endometriomu, přičemž hodnoty >60 U/ml jsou podezřelé z přítomnosti smíšené formy endometriózy (hluboká endometrióza + endometriom nebo hluboká endometrióza + peritoneální forma). Hodnoty <35 U/ml nicméně hlubokou endometriózu nevylučují. Mezi vyšetřovanými markery (TFF, AIF1, S100) byly prokázány statisticky významně nižší hodnoty parametru TFF1 u pacientek s endometriózou ve srovnání s kontrolami (p = 0,041) Dále budeme porovnávat hodnoty jednotlivých markerů v rámci určitých forem endometriózy a dávat je do korelace s hodnotami CA 125

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti laboratorní diagnostiky endometriózy K. Horváthová 1, R. Pilka 1, K. Lehnertová 1, D. Stejskal 2, G. Svobodová 2 1 Gynekologicko - porodnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google