Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor."— Transkript prezentace:

1 Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

2 Úkoly ve stavebnictví Bezpečnost práce ve stavebnictví 1 386 kontrol se zjištěním 3 692 nedostatků 178 pokut ve výši 4.455.500 Kč Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Staveniště s větším počtem zhotovitelů, delším trváním prací a zvýšeným ohrožením života nebo poškozením zdraví. 370 kontrol se zjištěním 481 nedostatků 37 pokut ve výši 851.000 Kč

3 Kontrolní akce v dopravě Bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní přepravy Návaznost na obdobný úkol realizovaný v roce 2007. Kontroly dodržování pracovního režimu řidičů. Mapování situace, preventivní působení na zaměstnavatele. 337 kontrol se zjištěním 1 445 nedostatků 64 pokut ve výši 3.023.000 Kč

4 Trvalý úkol v oblasti BOZP Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více Preventivní působení na zaměstnavatele. Zejména u nově vzniklých subjektů a u těch, kde kontrola v oblasti BOZP dosud nebyla provedena. 6 564 kontrol se zjištěním 19 995 nedostatků 369 pokut ve výši 9.428.000 Kč

5 Kontroly týkající se elektrických zařízení Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem Závažné následky pracovních úrazů. Provedení kontrol u subjektů, které realizují provoz, údržbu, opravy, kontroly a revize elektrických zařízení. Vyhledávání a vyhodnocování rizik a přijímání opatření – prevence rizik. 850 kontrol se zjištěním 2 959 nedostatků 44 pokut ve výši 1.055.000 Kč

6 Kontroly týkající se tlakových zařízení Dodržování předpisů při provozu tlakových nádob stabilních s rizikem výbuchu expandující vodní páry Tlakové nádoby jsou zdrojem rizika s nejzávažnějšími následky (pracovní úrazy, devastace budov apod.). Kontroly byly zaměřeny zejména na technickou dokumentaci a její dodržování při provozu. 191 kontrol se zjištěním 509 nedostatků 12 pokut ve výši 215.000 Kč

7 Kontroly týkající se zdvihacích zařízení Bezpečnost práce při provozu jevištních technologických zařízení a zdvihacích plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí v divadlech a ve veřejně přístupných budovách Časté poruchy při provozu, riziko ohrožení zaměstnanců i veřejnosti. Kontroly byly zaměřeny na samotná zařízení, ale i na revizní techniky. 457 kontrol se zjištěním 957 nedostatků 11 pokut ve výši 631.000 Kč

8 Kontroly v oblasti školství Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách a školských zařízeních zřízených pro praktické vyučování Úkol pokračující od roku 2011. Snaha o snížení počtu pracovních úrazů zaměstnanců a školních úrazů žáků a studentů. Zvýšení prevence a dodržování bezpečnostních předpisů. 246 kontrol se zjištěním 766 nedostatků 2 pokuty ve výši 21.000 Kč

9 Kontroly v zemědělství a lesnictví Rizikové obory činnosti. Vysoká pracovní úrazovost. Prověření podmínek pracovního prostředí. Minimalizace rizik. Kontrola systému BOZP v zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu 344 kontrol se zjištěním 1 264 nedostatků 21 pokut ve výši 495.000 Kč Dodržování bezpečnosti práce OSVČ a zaměstnavateli při práci v lese 197 kontrol se zjištěním 241 nedostatků, 1 pokuta 15.000 Kč

10 Trvale zařazované akce Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Kontroly podle plánu integrované inspekce ČIŽP. 121 kontrol se zjištěním 298 nedostatků, 3 pokuty 75.000 Kč Program „Bezpečný podnik“ Vychází z Národní politiky BOZP. Zvýšení úrovně řízení BOZP a ochrany životního prostředí. Předcházení vzniku mimořádných událostí. 389 kontrol se zjištěním 204 nedostatků, bez pokuty

11 Další mimořádné kontrolní akce Bezpečnost skladového provozu 158 kontrol se zjištěním 614 nedostatků, 15 pokut - 390.000 Kč Bezpečnost při práci na kotoučových pilách, tloušťkovačkách a frézkách při dřevoobrábění 140 kontrol se zjištěním 513 nedostatků, 11 pokut – 186.000 Kč Psychosociální rizika při práci Vychází z legislativy Evropské unie. Zaměřeno na oblasti zdravotnictví, sociální péči a služby. Společné kontroly s orgány ochrany veřejného zdraví.

12 Kontroly agentur práce Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený o další oblasti. Souběžná kontrola agentury a uživatele. Kontrola i problematiky BOZP. Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zamezení nerovného přístupu k zaměstnancům uživatele a agenturních zaměstnanců (často cizinců). 155 kontrol se zjištěním 236 nedostatků 17 pokut ve výši 2.050.000 Kč

13 Kontrola nelegálního zaměstnávání Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zák. č. 435/2004 Sb. 4 273 kontrol – 833 nedostatků, 240 pokut – 4.200.000 mil. Kč Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů 5 789 kontrol – 361 nelegálně zaměstnaných + další nedostatky v oblasti PVP a BOZP, celkem 176 pokut - 13.827.000 Kč Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců 30 258 kontrol – 4 717 nelegálně zaměstnaných, celkem 1153 pokut ve výši 156.305.500 Kč

14 Kontroly na základě podnětů Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Dlouhodobě trvalý úkol, podle závažnosti obsahu jsou podnětu průběžně zařazovány do plánu kontrolní činnosti. Týká se všech oblastí v působnosti SÚIP. Věnování pozornosti všem přijatým podnětům. 6 637 kontrol se zjištěním 9027 nedostatků 793 pokut ve výši 38,1 mil. Kč

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor."

Podobné prezentace


Reklamy Google