Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SLAĎUJEME V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“ Ing. Jaromíra Vítková 23.09.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SLAĎUJEME V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“ Ing. Jaromíra Vítková 23.09.2015."— Transkript prezentace:

1 „SLAĎUJEME V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“ Ing. Jaromíra Vítková 23.09.2015

2 Koncepce rodinné politiky Projekt „Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského kraje“ jehož cílem bylo zmapovat současné potřeby rodin, definovat problémy a navrhnout ve spolupráci s oborníky jejich řešení ve formě dokumentu „Zpráva o rodině“. Ze závěrů Zprávy vyplynuly návrhy a doporučení pro Koncepci rodinné politiky v JMK.

3 Koncepce rodinné politiky JMK Koncepce schválena 18.12.2014 pro období 2015-2019; jednou z priorit je Slučitelnost rodiny a zaměstnání, současně podpora tvorby prorodinných opatřeních na úrovni obcí;

4 Koncepce rodinné politiky JMK K dosažení této priority jsou mimo jiné podporováni: 1. zaměstnavatelé formou auditů a školení, společenskou odpovědností firem vůči regionu a rozvojem sociálního podnikání. 2.rodiče pečující o děti inovativní formy péče o děti, podpora vzdělávání rodičů.

5 Projekty JMK se podílí na realizaci projektů zaměřených na slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí. „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ „Harmonizace při opatrování dětí“ „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací“

6 Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací V rámci výše uvedeného projektu proběhlo dotazníkové šetření mapující postoj zaměstnanců k tématu slaďování. Ze závěrů šetření vyplynul mimo jiné i požadavek na zřízení firemní školky, protože JMK je významným zaměstnavatelem v regionu.

7 Firemní mateřská škola Lentilka zahájení stavby květen 2012 otevření MŠ srpen 2012 zahájení provozu září 2012

8 Firemní mateřská škola Lentilka provozovatel Lužánky – středisko volného času, příspěvková organizace dvě třídy po 17 dětech (od 01.09.2015 po 20) zajištění stravy pro děti, dovoz ze ZŠ Úvoz provozní doba 6:30 – 17:00 o děti pečují 4 učitelky a jedna provozní pracovnice

9 Vstřícnost JMK jako zaměstnavatele k rodičům vracejícím se z rodičovské dovolené vzdělávací kurz „Novinky v zákonech, novinky na KrÚ“ – pro všechny rodiče (zaměstnance KrÚ), kteří se budou vracet zpět do zaměstnání, zajištěno hlídání dětí v Lentilce cílem představit změny v zákonech i novinky na úřadě, jakož i pracovněprávní předpisy v souvislosti s rodičovstvím všichni rodiče po RD se dále mohou zapojit do adaptačního procesu primárně určeného pro nové zaměstnance možnost využití úpravy pracovní doby

10 Další opatření na podporu slaďování na Krajském úřadě JMK sociální fond možnost zkrácených úvazků a pružného rozvržení pracovní doby čerpání 2 dnů v kalendářním roce jako nadstandardní pracovní volno, tzv. „sick days“ zvažuje se zavedení možnosti využívat práci z domova

11 Společensky odpovědný Krajský úřad JMK Krajský úřad JMK obdržel Národní cenu ČR za aktivity v oblasti společenské odpovědnosti, stal prvním certifikovaným úřadem. Rodinná politika JMK je typický příklad společenské odpovědnosti.

12 Související aktivity: web rodinné politiky, pravidelné šetření spokojenosti zaměstnanců, průběžné zkvalitňování veřejných služeb, podpora místních tradic a regionálních produktů školení seniorů v oblasti prevence kriminality, projekt „Zdravý Jihomoravský kraj“, pravidelné konání Dne otevřených dveří, přijímání studentů na odborné stáže, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pořádání dětských dnů, jarmarků a materiálních, charitativních sbírek.

13 Soutěž „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ Krajský úřad JMK se každoročně účastní soutěže „Úřad roku Půl na Půl – respekt k rovným příležitostem“ vždy se umisťuje na předních příčkách – v letošním roce obsadil druhé místo soutěž organizuje Ministerstvo vnitra, každý úřad vyplní dotazník, jehož prostřednictvím je zjišťována úroveň dodržování rovných příležitostí mužů a žen, slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň úřadu a působení úřadu směrem k veřejnosti soutěž má čtyři kategorie – obce I. typu,. II. typu, II. typu a krajské úřady

14 Aktuálně ……. Radou JMK byl schválen investiční záměr na zřízení podnikové mateřské školy v budově Vyšší odborné školy zdravotnické, ulice Kounicova, včetně zřízení zahrady s hracími prvky. Pro školní rok 2016/2017 budou otevřeny 2 nové třídy. Budeme pokračovat v prohlubování prorodinných opatření jak v projektech pro veřejnost, tak pro zaměstnance.

15 Aktuálně ……. V rámci webu rodinné politiky byla zřízena interní sekce pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené, které jsou zaměstnankyněmi JMK. Slouží k informovanosti maminek o dění na Krajském úřadu JMK, pozvánkám na akce, vzdělávání, diskuzím na různá témata.

16

17 Děkuji za pozornost Ing. Jaromíra Vítková Jihomoravský kraj předsedkyně komise pro sociální věci a rodinu jaromira.vitkova@boskovice.cz


Stáhnout ppt "„SLAĎUJEME V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“ Ing. Jaromíra Vítková 23.09.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google