Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolín bez bariér.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolín bez bariér."— Transkript prezentace:

1 Kolín bez bariér

2 podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Koncepce řešení bezbariérové přístupnosti na území města Kolína vychází ze zásad vládního dokumentu: Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

3 Základem koncepce řešení bezbariérové přístupnosti města se staly výsledky dvou podrobných analytických materiálů:

4 Průzkum současného stavu bezbariérové přístupnosti veřejných objektů a prostranství v Kolíně Ing. Petr Šika - Planco group s.r.o.

5 Bezbariérová přístupnost MHD v Kolíně 2015
Jan Hujíček – Univerzita Pardubice

6 V rámci průzkumu současného stavu bezbariérové přístupnosti bylo zkoumáno více než 100 objektů v osmi kategoriích: Stavby pro veřejnou správu Stavby pro veřejnou dopravu Stavby pro školství Stavby pro kulturu Stavby památkové Stavby pro služby Stavby pro zájmové organizace Stavby pro sport Stavby pro ubytování

7 Těžiště průzkumu se soustředilo na základní typy bariér veřejného prostoru:
● bariéry horizontální ● bariéry vertikální ● bariéry spádové ● bariéry prostorové ● bariéry senzorické ● bariéry ergonomické ● bariéry antropometrické

8 Terénní průzkum stavu přístupnosti byl doplněn:
Výzkumem názoru veřejnosti na stav bezbariérovosti v Kolíně Konzultacemi se zájmovými organizacemi.

9 Hodnocení stavu bezbariérové přístupnosti reflektuje metodiku Pražské organizace vozíčkářů:

10 Pro vlastní kategorizaci bezbariérové přístupnosti byl použit semaforový model 3 skupin:
A objekt přístupný B objekt částečně přístupný s dopomocí C objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

11 Výsledek průzkumu potvrdil výchozí hypotézu o významných problémech s bezbariérovou přístupností především ve starší zástavbě a na území městské památkové rezervace. Řešení z poslední doby už potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace obvykle respektují.

12

13

14

15 Byla však odhalena i nevhodná řešení z poslední doby, kdy už by rozhodně vznikat neměla.

16 Nesnížené obrubníky v místě přechodů

17 Překážka ( květník ) na styku signálního pásu a přirozené vodící linie obrubníku

18 Nevhodně sklopený nesnížený obrubník v místě přechodu

19 Plán řešení

20 Integrovaný plán rozvoje města Kolína
Strategický rozvojový plán přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

21 Strategický plán přístupnosti obsahuje 4 prioritní rozvojové osy:
Oblast pohybového znevýhodnění Oblast zrakového znevýhodnění Oblast sluchového znevýhodnění Oblast věkového znevýhodnění

22 Koncepce priorit Zohledňování druhů handicapu 2. Kombinace zájmů
3. Věková diverzita 4. Synergický benefit 5. Vícezdrojové kofinancování

23 Strategická vize - hlavní rozvojový cíl
„Vytvořit na území města integrovaný komplex veřejných budov, komunikací a prostranství bez bariér, poskytující všem znevýhodněným obyvatelům i návštěvníkům dostatečné možnosti individuálního pohybu a bezpečné orientace.“

24 „Vytvořit na území města komplexní přístupné prostředí pro pohyb osob na mechanickém i elektrickém ortopedickém vozíku.“

25 „Vytvořit na území města síť dostatečně technicky vybavených tras, které umožní bezpečný pohyb osobám se zrakovým znevýhodněním.“

26 „Vytvořit ve vybraných společenských a shromažďovacích prostorách pro více než 50 osob technické podmínky pro indukční poslech.“

27 „Ve vybraných lokalitách doplnit zábradlí u venkovních schodišť a rozšířit možnosti krátkodobého posezení na veřejných prostranstvích.“

28 Taktický plán akčních opatření
Pro postupnou realizaci stanovených cílů je připraven taktický plán akčních opatření. Je to soubor návrhů a doporučení, které mají zlepšit současnou situaci. Taktický plán je členěn na devět kapitol podle tématického zaměření příslušných skupin staveb.

29 Bezbariérové trasy města
Součástí urbanistické koncepce přístupnosti města jsou bezbariérové trasy. Jedná se o pěší komunikace umožňující bezpečné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Propojují jednotlivé budovy občanské vybavenosti, které již jsou či v dohledné době budou přístupné.

30 Cílová vize bezbariérového Kolína
Cílem Strategického plánu přístupnosti je pomoci vytvořit na území města Kolína přístupné (bezbariérové) prostředí. Takové prostředí vzniká postupným vývojem v několika navazujících krocích:

31 Bezbariérové prostředí
Bezbariérový prostor Bezbariérový objekt Bezbariérová trasa Bezbariérové prostředí

32 Závěr

33 Odbor regionálního rozvoje a územního plánování města Kolína řeší problematiku odstraňování architektonických bariér a tvorby přístupného veřejného prostoru koncepčně. Má podrobně zmapovaný současný stav, navržené priority i způsoby řešení. Pro vlastní realizaci Strategického plánu přístupnosti v oblasti své působnosti hodlá participovat na evropských i národních dotačních titulech.


Stáhnout ppt "Kolín bez bariér."

Podobné prezentace


Reklamy Google