Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál."— Transkript prezentace:

1 Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

2 Hlavní zjištění

3 Výhledy firem se v počátečním období roku 2014 v mezikvartálním srovnání opět mírně zlepšily. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Hodnota indexu očekávání na úrovni 12,4 bodu představuje mírnou převahu optimismu a zlepšení oproti poslednímu kvartálu o 5,7 bodu. 1. složka indexu – očekávaný vývoj poptávky: Hlavním důvodem nárůstu indexu je opětovné zvětšení podílu firem, které očekávají zvýšení poptávky. Zvýšení poptávky ve třetím čtvrtletí očekává 50 % firem, což je o 4 procentní body více než v minulém šetření. 2. složka indexu – investice: Poměr podílů firem, které očekávají zvýšení a snížení objemu investic v letošním roce ve srovnání s tím minulým, je opět poměrně vyrovnaný. Ve druhém čtvrtletí roku očekává, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni, 44 % firem. Snížení předpokládá 47 % firem. 3. složka indexu – plánované rozšíření/omezení podnikání: Strategické postoje k budoucnosti firmy se v mezikvartálním srovnání mírně posunuly ve prospěch zachování podnikání ve stávajícím rozsahu. Podíl firem, které chtějí své podnikání rozšířit, se snížil o 6 procentních bodů a vrátil se tak na hodnotu z předminulého šetření (19 %). Zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu chce 69 % a omezit nebo ukončit 8 % firem. INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM 3

4 Hlavní zjištění 4 Převahu optimismu potvrzuje i fakt, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, opět mezikvartálně vzrostl, a to o 2 procentní body na 73 %. Spokojenost resp. nespokojenost se současnou ekonomickou situací se drží na stejné úrovni jako v minulém šetření – nespokojena je většina firem (61 %), podíl spokojených si udržel svůj nárůst o 6 procentních bodů mezi 2. a 3. šetřením a dosahuje 39 %. BUDOUCNOST FIRMY

5 Index očekávání firem

6 6 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 Q4/2013: -11,5 Q1/2014: +6,7 Q2/2014: +12,4 Vstupující proměnné a mechanismus výpočtu: Do výsledného indexu jsou započítávány rozdíly mezi pozitivními a negativními očekáváními firem.  Očekávané zvýšení poptávky – očekávané snížení poptávky (v následujícím čtvrtletí)  Předpokládané zvýšení investic – předpokládané snížení investic (ve srovnání s minulým rokem)  Plánované rozšíření podnikání – plánované omezení či ukončení podnikání (v následujících 12 měsících) Index může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Index očekávání firem v mezikvartálním srovnání vzrostl již podruhé za sebou, tentokrát o 5,7 bodu. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Za nárůstem indexu stojí především zvýšený optimismus ohledně očekávání budoucí poptávky, v menší míře pak o něco větší podíl firem, které očekávají zvýšení investic v letošním roce. Odhad poptávky na třetí kvartální období je zatím nejoptimističtější v celém sledovaném období.

7 Očekávaný vývoj poptávky ve třetím čtvrtletí 2014 7 Otázka: Jak se podle Vás bude vyvíjet poptávka po Vašich výrobcích/službách ve třetím čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? n = 500 Polovina firem očekává pro třetí čtvrtletí zvýšení poptávky. Nejčastěji firmy očekávají nárůst poptávky maximálně o 20 %, a to v 44 % případů. Snížení poptávky očekává necelá 1/3 firem, nejčastěji (u pětiny firem) jde o pokles maximálně do 20 %. Pětina firem nedokáže poptávku pro třetí kvartál odhadnout. Po poměrně výrazném propadu pozitivních očekávání vývoje poptávky ve čtvrtém kvartálním období předchozího roku a následném nárůstu na počátku tohoto roku se aktuální podíl firem, které očekávají zvýšení poptávky, dalším nárůstem přiblížil ke svému historickému maximu z prvního šetření (Q3/2013). součást indexu Firmy, které očekávají zvýšení poptávky, častěji pozitivně hodnotí současnou ekonomickou situaci a kondice těchto firem je charakteristická kontinuálním růstem tržeb v posledních třech letech. Tyto firmy plánují ve srovnání s předchozím rokem vyšší investice a častěji chtějí rozšiřovat své podnikání. Další snížení poptávky očekávají častěji firmy, kterým už delší dobu klesají tržby, současnou ekonomickou situaci spíše kritizují a neplánují zvyšovat investice ani rozšiřovat podnikání. Jedná se spíše o menší firmy, jak z hlediska obratu, tak počtu zaměstnanců.

8 Očekávaný vývoj investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem 8 Otázka: Předpokládáte, že celkový objem Vašich investic za tento rok se ve srovnání s minulým rokem: Více než 2/5 firem očekávají, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni. Naopak snížení objemu investic na počátku sledovaného období předpokládá 47 % firem. Podíl firem, které chtějí zvyšovat ve srovnání s předchozím rokem investice, kontinuálně roste. Na začátku kalendářního roku se však jedná spíše o předpoklad, na konci roku pak už o hodnocení skutečného stavu. Ke konci roku jsou tak odhady už zpřesněné o reálný vývoj investic. Meziroční srovnání, které může poukázat na trendy v objemu investic firem, tak nabídne až další šetření ze třetího kvartálního období. n = 500 součást indexu

9 Plánované změny podnikání 9 n = 500 Zhruba 2/3 firem plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu. O rozšíření podnikání uvažuje pětina firem. 8 firem ze sta uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání a prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených (do 2 %). Podíl firem, které chtějí podnikání rozšířit, mezikvartálně poklesl o 6 procentních bodů. Otázka: Plánujete v průběhu následujících 12 měsících nějaké změny vašeho podnikání? součást indexu

10 Index očekávání podle obratu 10 Míra optimismu firem souvisí s výší obratu. Ve skupině firem s největším obratem nabývá index očekávání výrazně pozitivnější hodnoty, a to 27,3 bodu. K mírnému nárůstu pozitivních očekávání ohledně poptávky, investic a rozšiřování podnikání došlo v posledním sledovaném období u firem s obratem od 3 do 40 mil. Kč a nad 40 mil. Kč. Očekávání skupiny firem s nejnižším obratem více méně stagnují. Firmy s obratem do 3 mil. Kč INDEX 5,6 Firmy s obratem 3 - 40 mil. Kč INDEX 15,9 INDEX 27,3 Firmy s obratem nad 40 mil. Kč

11 Index očekávání podle zaměření firmy 11  DOMÁCÍ TRH INDEX 8,3 B2C INDEX 12,5 INDEX 27,5 IMPORTÉŘI INDEX 38,7 EXPORTÉŘI INDEX 17,9 B2B

12 Minulý a současný vývoj poptávky 12 Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjela poptávka po Vašich výrobcích/službách v prvním čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Nárůst poptávky zaznamenalo v prvním čtvrtletí letošního roku 52 % firem, nejčastěji se jednalo o nárůst v do 20 %, vyšší nárůst poptávky evidovalo 8 % firem. Pokles poptávky vykázalo 42 % firem. Současný vývoj poptávky (pro druhé čtvrtletí) hodnotí většina firem dobře. Zvýšení hlásí 53 % firem, naopak snižování poptávky zaznamenává 37 % firem. n = 500 Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjí poptávka po vašich výrobcích/službách v probíhajícím druhém čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? n = 500 Vývoj poptávky – odhad a zpětné hodnocení Odhad na Q1/2014 Jak to bylo v Q1/2014 Rozdíl: realita - odhad Sníží o více než 40 % 6 %7 %1 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 8 % 0 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 33 %29 %-4 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20% 42 %47 %5 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 7 %5 %-2 % Zvýší se o více než 40 % 4 % 0 % 100 % *Podíly bez započítání odpovědi "nevím"

13 Očekávaný růst poptávky vs. pokles v následujících třech měsících 13  Firmy, které jsou spokojeny se současnou ekonomickou situací.  Firmy, kterým se zvýšila poptávka v předchozím čtvrtletí.  Firmy, které předpokládají zvýšení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem.  Firmy, které plánují rozšířit své podnikání.  Firmy, které v poslední třech letech zaznamenaly výrazný nárůst tržeb.  Podnikatelé nebo firmy, které se orientují na export nebo import.  Mladé firmy, které byly založeny v posledních pěti letech.  Firmy s minimálně 10 zaměstnanci a obratem nad 40 mil. Kč.  Firmy, které současnou ekonomickou situaci kritizují.  Firmy, kterým se snížila poptávka v předchozím čtvrtletí.  Firmy, které předpokládají snížení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem.  Firmy, které plánují v tomto roce firmu prodat nebo alespoň omezit podnikání.  Firmy, které zaznamenaly v posledních třech letech výrazný pokles tržeb.  Firmy s obratem do 3 mil. Kč.  Firmy bez zaměstnanců. Zvýšení poptávky častěji očekávají:Snížení poptávky častěji očekávají:

14 Budoucnost firmy a hodnocení ekonomické situace 14 Otázka: Nakolik jste spokojen se současnou ekonomickou situací z hlediska Vašeho podnikání? n = 500 Otázka: Jak optimisticky nebo pesimisticky se díváte na budoucnost své firmy ve výhledu jednoho roku? Téměř 2/3 firem (61 %) vyjádřily nespokojenost se současnou ekonomickou situací, přitom 20 % firem je výrazně nespokojeno. Mírnou spokojenost vyjádřila zhruba třetina firem (35 %), naprostou spokojenost deklarovalo pouze minimum firem (4 %). Výsledky z předchozího šetření, kdy podíl spokojených s ekonomickou situací vzrostl o 6 procentních bodů, byly aktuální hodnotou 39 % spokojených potvrzeny. Budoucnost svého podnikání vidí převážná většina (73 %) zástupců firem pozitivně. Narůstající optimismus dokládá i to, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, se od počátku sledovaného období zvýšil o 10 procentních bodů.

15 Struktura vzorku a metodika

16 Struktura vzorku I 16 Oblast podnikání Zemědělství, lesnictví a rybářství4,0 % Zpracovatelský průmysl11,6 % Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného0,4 % Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami,0,4 % Stavebnictví13,0 % Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových25,8 % Doprava a skladování2,4 % Ubytování, stravování a pohostinství5,0 % Informační a komunikační činnosti2,2 % Peněžnictví a pojišťovnictví1,8 % Činnosti v oblasti nemovitostí3,6 % Profesní, vědecké a technické činnosti12,8 % Administrativní a podpůrné činnosti2,2 % Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení0,6 % Vzdělávání2,0 % Zdravotní a sociální péče1,4 % Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2,4 % Ostatní činnosti8,4 % Celkem (n = 500)100 %

17 Struktura vzorku II 17

18 Metodika 18 CATI je telefonický výzkum, jehož hlavními výhodami jsou rychlost sběru dat, nižší náklady na sběr dat a jednoduchá kontrola dotazování. Další výhody: spolehlivé a kompletní vkládání dat, automatická integrace odpovědí či značek z předchozích otázek, automatické filtrování, vyvarování se efektu způsobeného umístěním položek díky standardizované rotaci a náhodnosti položek, data jsou okamžitě k dispozici Délka dotazníku: 20 minut Počet respondentů: n = 500 Rekrutační kritéria: a) ekonomické odvětví b) obrat v posledním roce Smyslem výzkumu je pravidelně monitorovat sentiment firem a na základě detailní segmentace odhadnout jejich očekávání do budoucna. Pro srovnání vývoje sentimentu firem je stanoven Index očekávání, který má tři hlavní složky: Očekávání vývoje poptávky Očekávání vývoje investic Plány rozšiřovat/omezovat podnikání V rámci šetření sledujeme také nejčastější bariéry podnikání a názory firem na aktuální ekonomická témata. Každá vlna je doplněna o samostatnou analýzu jednoho z indikativních odvětví. V rámci této vlny šetření jde o výrobce a prodejce nealko nápojů. Telefonické dotazování (CATI) Charakteristika a hlavní cíle výzkumu

19 Děkujeme za pozornost Pavla Hávová Mluvčí ČSOB pahavova@csob.cz +420 733 590 214 Zpracovatel průzkumu: Datank s. r. o. pahavova@csob.cz


Stáhnout ppt "Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál."

Podobné prezentace


Reklamy Google