Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky ankety Univerzitní knihovny ZČU Jak hodnotíte služby Univerzitní knihovny ZČU Celkové výsledky 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky ankety Univerzitní knihovny ZČU Jak hodnotíte služby Univerzitní knihovny ZČU Celkové výsledky 2015."— Transkript prezentace:

1 Výsledky ankety Univerzitní knihovny ZČU Jak hodnotíte služby Univerzitní knihovny ZČU Celkové výsledky 2015

2 Základní údaje  Termín 1.3. – 31.3.2015  Hodnoceno 1 358 dotazníků  Uživatelé osloveni s žádostí o vyplnění emailem  Celkem odesláno 15 474 emailů  Papírové dotazníky přepisovány do databáze  Webový dotazník – survio.com  Poznámka: V případě otázek, kde bylo možné zadat více odpovědí, může být součet procent větší než 100.

3 Na co jsme se ptali v roce 2015?  Zjištění základních informací o respondentovi  Skupina uživatelů ( student, akademický/neakademický pracovník ZČU, mimo ZČU)  Druh a délka studia (magistr/bakalář/doktorand, denní/kombinované, ročník studia)  Působiště respondenta na ZČU (fakulta, jiná pracoviště ZČU)  Hodnocení služeb jednotlivých provozů UK ZČU  Výběr nejnavštěvovanějšího provozu  Hodnocení provozů z hlediska:  Otevírací doby  Využívanosti služeb  Hodnocení služeb jako ve škole  Hodnocení pracovníků

4  Hodnocení služeb UK ZČU celkové  Využívanost a hodnocení Elektronických informačních zdrojů  Hodnocení online služeb knihovny (nehodnoceno 2008)  Hodnocení samoobslužných výpůjček a vracení (nehodnoceno 2008)  Přání uživatelů v oblasti knihovních a informačních služeb UK ZČU  Prostor pro slovní hodnocení uživatelů  Co Vás v knihovně potěšilo  Co vás v knihovně nepotěšilo  Libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritika

5 Základní informace o uživatelích  Jsem (je na Vaší úvaze, do které skupiny se zařadíte)

6 Kategorie studentů

7 Ročník studia  Kolikátým rokem studuji na ZČU:

8 Působiště na ZČU – celkem všichni respondenti

9 Návštěvnost knihovny  Navštěvuji alespoň jednu z knihoven/studoven na ZČU

10 Návštěvnost jednotlivých provozů

11 denněněkolikát týdně několikrát měsíčně několikrát za dané období alespoň jednou za dané období vůbec během semestru22 (1,8 %)221 (17,9 %)369 (29,9 %)433 (35,1 %)184 (14,9 %)6 (0,5 %) během zkouškového období 11 (0,9 %)155 (12,6 %)234 (18,9 %)288 (23,3 %)364 (29,5 %)183 (14,8 %)

12 Pořadí využívanosti služeb půjčování knih/dokumentů1 vyhledávání v katalozích2 vyhledávání v elektronických informačních zdrojích3 prezenční studium (studium ve studovně)4 kopírování/skenování/tisk dokumentů5 zjišťování informací za asistence knihovníka6 studium v individuální/ týmové studovně7 půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 8 nákup kancelářských potřeb9 půjčování elektronických zařízení (čtečky e-knih, notebooky, dataprojektor) 10

13 Hodnocení jednotlivých služeb  Hodnoceno jako ve škole  Uváděna průměrná známka za celou UK 20152008 aktuálnost a úplnostu fondů (nové tituly, pokrytí oboru) 2,3 2,7 dostatečný počet výtisků2,3 dostupnost odborných časopisů2,22,3 studijní prostředí (prostor, světla, studijní místa...) 1,81,9 technické vybavení (PC, tiskárny, kopírky...)1,72,1 přístup k internetu v knihovně1,41,9 informační materiály připravované knihovnou (nápovědy, letáky, nástěnky...) 1,82,2 celkové hodnocení1,92,2

14 Hodnocení pracovníků  Hodnoceno jako ve škole  Uváděna průměrná známka za celou UK úroveň odborných znalostí1,5 osobní přístup a komunikace (zdvořilost, důvěryhodnost, ochota...) 1,5

15 Elektronické informační zdroje  Využívám online eletronické informační zdroje dostupné z www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje: www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

16 Elektronické informační zdroje  Online elektronické informační zdroje dostupné z www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje nevyužívám proto, že:

17 Elektronické informační zdroje  Elektronické informační zdroje dostupné prostřednictvím www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje využívám:

18 Hodnocení online služeb UK  Hodnoceno jako ve škole  Uváděna průměrná známka za celou UK  Uvedeno zároveň procento uživatelů, kteří dané kritérium nehodnotili známka nehodnotilo elektronické informační zdroje dostupné z www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje 1,949,7 % elektronický katalog Aleph (přehlednost, navigace, čtenářské konto...) 226,1 % naskenovaný lístkový katalog Comdat Pedagogické knihovny2,185,6 % Digitální knihovna ZČU (bakalářské a diplomové práce, vědecké práce, publikace ZČU) 1,850,8 % nabídka e-knih2,374,0 %

19 Hodnocení bibliobox a self-check  Hodnoceno jako ve škole  Uváděna průměrná známka za celou UK  Uvedeno zároveň procento uživatelů, kteří dané kritérium nehodnotili známkanehodnotilo Biblioboxy pro vracení knih (Univerzitní ul., Klatovská ul., Sady Pětatřicátníků, Máchova ul., Hlavní nádraží ČD, Centrální autobusové nádraží) 1,328,1 % Samoobslužný výpůjční systém tzv. Self-check (Knihovna Bory, Pedagogická knihovna, Knihovna Právnické a Filozofické fakulty) 1,464,6 %

20 Přání uživatelů v oblasti služeb  V oblasti knihovních a informačních služeb Univerzitní knihovny ZČU bych si přál/a: 2015 větší možnost půjčování knih domů1. dostatečný počet výtisků2. aktuálnější a úplnější fond (nové tituly, pokrytí oboru...)3. větší možnost půjčování časopisů domů4. širší nabídku elektronických informačních zdrojů5. zlepšení studijních podmínek (více studijních míst, lepší prostory...) 6. zlepšení technického vybavení (PC, kopírky, tiskárny...)7. školení pro seznámení se službami UK ZČU i dalších knihoven 8. 2008 větší možnost půjčování knih domů1. kvalitnější a úplnější fond (nové tituly, dostatečný počet výtisků…)2. zlepšení technického vybavení (PC, kopírky, tiskárny…)3. zlepšení studijních podmínek (více studijních míst, lepší prostory…)4. možnost samoobslužných výpůjček a vracení dokumentů5. větší možnost půjčování časopisů domů6. širší nabídku EIZ7. školení pro seznámení se službami UK ZČU i knihoven dalších8.

21 Hodnocení technického vybavení  Navštěvujete-li více knihoven/studoven ZČU, ohodnoťte je prosím (jako ve škole) z hlediska technického vybavení (PC, kopírky, tiskárny...):  Hodnoceno jako ve škole  Uváděna průměrná známka za celou UK  Uvedeno zároveň procento uživatelů, kteří dané kritérium nehodnotili 2015 2008 známkanehodnotilo známka nehodnotilo Knihovna Bory - Univerzitní ul.1,430,5 %1,638,8% Knihovna Bory - studovna, Husova ul.2,165,4 %2,471,8% Ekonomická knihovna Cheb - Hradební ul., Cheb2,274,3 %2,479,7% Knihovna Právnické a Filozofické fakulty - Sady Pětatřicátníků 1,850,5 %2,159,3% Pedagogická knihovna - volný výběr, studovna - přízemí, Klatovská ul. 1,851,2 %2,151,1% Pedagogická knihovna - studovna periodik, 1. patro, Klatovská ul. 1,868,8 %2,175,2% Pedagogická knihovna - studovna, Veleslavínova ul.1,867,5 %2,570,5% Knihovna zdravotnických studií - Sedláčkova ul.271,4 %

22 Hodnocení technického vybavení  Porovnání hodnocení 2015 x 2008

23 „Nenávštěvníci“ knihoven ZČU  44 respondentů využívá pouze vzdálené služby knihovny (Digitální knihovna, EIZ, on-line katalog Aleph)

24 „Nenávštěvníci“ knihoven ZČU  76 respondentů uvádí, že nenavštěvují ani jednu z knihoven/studoven ZČU

25 „Nenávštěvníci“ knihoven ZČU  Nenavštěvuji ani jednu z knihoven/studoven na ZČU z důvodu:  Nejčastěji získávají respondenti potřebné materiály v jiných knihovnách (SVKPK, Knihovna města Plzně apod.), popřípadě ve svých „domácích“ institucích.


Stáhnout ppt "Výsledky ankety Univerzitní knihovny ZČU Jak hodnotíte služby Univerzitní knihovny ZČU Celkové výsledky 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google