Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý

2 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých provozních příspěvků a dotací v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

3 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých kapitálových příspěvků a dotací v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

4 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých příspěvků a dotací celkem v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

5 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč)

6 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč)

7 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura financování UTB v roce 2013 z veřejných zdrojů (v tis. Kč) StrukturaPoužitoZ toho vyplaceno ve mzdách*) Celkem prostředky z veřejných zdrojů1 311 053335 256 v tom - přes kapitolu MŠMT (včetně VaV) 705 394264 272 - VaV z ostatních veřej. zdrojů **)36 25812 212 - operační programy EU559 16158 249 - ostatní veřejné zdroje (zahraničí, ÚSC) 10 240523 *) zahrnuty DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům **) prostředky získané z MV, MZdr, MZe, GA ČR, TA ČR, ÚSC, zahraničí

8 Akademický senát dne 6. května 2014 Hospodářský výsledek UTB (v tis. Kč) Hlavní činnostVýnosyNákladyHV 20131 036 2871 034 375+ 1 912 2012958 474957 766+ 708 Doplňková činnostVýnosyNákladyHV 201339 99626 925+ 13 071 201237 69225 458+ 12 234  Meziroční nárůst HV v hlavní činnosti o 170 %  Meziroční nárůst HV v doplňkové činnosti o 6,8 % Hospodářský výsledek UTB dle Výkazu zisku a ztráty (dle vyhl. č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, nejedná se o celkový finanční objem prostředků UTB)

9 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

10 Akademický senát dne 6. května 2014 Podíl součástí na hospodářském výsledku UTB v roce 2013

11 Akademický senát dne 6. května 2014 Výnosy hlavní činnosti UTB za rok 2013 (v tis. Kč) VýnosyPodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti1 036 287 100 % z toho provozní dotace824 816 80 % jiné ostatní výnosy*)149 831 14 % tržby z prodeje služeb39 021 4 % zúčtování fondů16 513 1,5 % ostatní6 106 0,5 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace (128 266 tis. Kč), výnosy ve formě přijatých prostředků u spoluřešitelských projektů (10 316 tis. Kč)

12 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj celkových výnosů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

13 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu dotačních zdrojů na celkových výnosech v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

14 Akademický senát dne 6. května 2014 Podíl tržeb z prodeje služeb dle součástí v roce 2013

15 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj výnosů celoživotního vzdělávání v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Součást201120122013 Fakulta technologická000 Fakulta logistiky a krizového řízení24239214 Fakulta aplikované informatiky109228151 Fakulta multimediálních komunikací331348236 Fakulta managementu a ekonomiky1 9632 4301 845 Fakulta humanitních studií1 218994981 Rektorát (realizace U3V)661635533 Celkem4 5244 6743 960 Pozn.: akreditované, neakreditované kurzy

16 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj hospodaření KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) KMZ - stravování201120122013 Výnosy stravování24 22424 57424 706 Náklady stravování26 79525 93926 376 Celkem- 2 571- 1 365- 1 670 Náklady na 1 porci (bez potravin)44,36 Kč38,59 Kč40,56 Kč KMZ - ubytování201120122013 Výnosy ubytování21 96521 95822 411 Náklady ubytování19 50219 40219 586 Celkem2 4632 5562 825

17 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj nákladů KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Náklady201120122013 Spotřeba materiálu8 7708 1609 107 Spotřeba energie5 6936 4646 188 Prodané zboží3 7083 6833 707 Opravy a udržování1 9632 1371 529 Služby4 5774 8974 581 Osobní náklady12 78412 24812 687 Odpisy (včetně tzv. dotačních)4 6704 3644 335 Ostatní náklady (včetně vnitropodnikových) 4 1323 3883 828 Celkem46 29745 34145 962

18 Akademický senát dne 6. května 2014 KMZ - struktura nákladů za služby za rok 2013 KMZv tis. Kč Celkem služby4 581 z toho ostraha objektů2 477 stočné871 odvoz odpadů240 čištění a praní186 stravování studentů v Uherském Hradišti160 odměny učňům129 SW, licence, podpora SW122 cestovné72 ostatní *)324 *) telefonní poplatky, nájemné, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, aj.

19 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj výnosů KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Výnosy (včetně vnitropodnikových výnosů) 201120122013 Výnosy dotace4 5463 9023 762 Výnosy stravování zaměstnanců1 7962 1442 364 Výnosy - příspěvek UTB na stravování2 0862 0972 023 Výnosy stravování studentů6 7947 0267 251 Výnosy stravování cizí subjekty8 1658 3728 918 Výnosy ubytování studentů16 55016 44316 137 Výnosy – zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace 2 9302 7432 767 Ostatní výnosy3 3223 8053 895 Celkem46 18946 53247 117

20 Akademický senát dne 6. května 2014 KMZ – struktura výnosů za stravování – cizí subjekty za rok 2013 (v tis. Kč) KMZ2013 Celkem výnosy za stravování – cizí subjekty8 918 z toho za prodej zboží5 475 výnosy externí, interní akce (kurzy, konference, semináře) 1 967 ostatní stravování1 476

21 Akademický senát dne 6. května 2014 Náklady hlavní činnosti UTB za rok 2013 (v tis. Kč) NákladyPodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti1 034 375 100 % z toho osobní náklady457 082 44 % jiné ostatní náklady*)198 260 19 % odpisy dlouh. majetku134 513 13 % ostatní služby113 104 11 % spotřeba materiálu62 424 6 % cestovné27 228 3 % spotřeba energie23 479 2 % ostatní18 285 2 % *) zejména tvorba fondů, vyplacená stipendia studentům, převody prostředků grantů – spoluřešitelské projekty

22 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura jiných ostatních nákladů UTB za rok 2013 (v tis. Kč) Hlavní činnost UTBNákladyPodíl Jiné ostatní náklady198 260 100 % z toho převody do fondů (FPP, FÚUP, tvorba Stipendijního fondu) 102 479 52 % vyplacená stipendia68 745 35 % převody prostředků partnerům projektů 21 223 11 % pojištění (osob, majetku)2 686 13 % technické zhodnocení hm. majetku1 126 1 % ostatní2 001 1 %

23 Akademický senát dne 6. května 2014 Vybrané náklady dle součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástSpotřeba materiáluz toho drobný majetek Fakulta technologická11 7843 542 Fakulta logistiky a krizového řízení1 399262 Fakulta aplikované informatiky4 2272 358 Fakulta multimediálních komunikací4 2191 060 Fakulta managementu a ekonomiky4 4801 180 Fakulta humanitních studií2 3941 043 Univerzitní institut1 991759 Koleje a menza9 107290 Knihovna98528 Rektorát (včetně objektů UTB)9 6193 904 Celoškolská střediska10 9858 183 CEBIA-Tech1 210605 Centrum polymerních systémů4 1291 488 Celkem66 52924 702

24 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj nákladů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

25 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu ostatních služeb na celkových nákladech v letech 2011 – 2013

26 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu cestovních nákladů na celkových nákladech v letech 2011 – 2013

27 Akademický senát dne 6. května 2014 Cestovné dle součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástZahraničíTuzemsko Fakulta technologická2 9061 091 Fakulta logistiky a krizového řízení262231 Fakulta aplikované informatiky2 984923 Fakulta multimediálních komunikací2 200806 Fakulta managementu a ekonomiky4 8982 227 Fakulta humanitních studií316240 Univerzitní institut1 740282 Koleje a menza6013 Knihovna12345 Rektorát2 195628 Celoškolská střediska311179 CEBIA-Tech1 580303 Centrum polymerních systémů1 482289 Celkem21 0577 257

28 Akademický senát dne 6. května 2014 Cestovné zaměstnanců dle zdrojů a součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástZdroj 1100Ostatní zdroje Fakulta technologická1 2311 146 Fakulta logistiky a krizového řízení274151 Fakulta aplikované informatiky1 0221 437 Fakulta multimediálních komunikací971705 Fakulta managementu a ekonomiky9663 797 Fakulta humanitních studií395109 Univerzitní institut11 248 Koleje a menza072 Knihovna6999 Rektorát5861 830 Celoškolská střediska277146 CEBIA-Tech551 828 Centrum polymerních systémů01 692 Celkem5 84714 260

29 Akademický senát dne 6. května 2014 Mzdy za rok 2013 dle zdrojů (v tis. Kč) MzdyOON*)Podíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV216 14115 07765,74 % Kapitola 333 – MŠMT VaV32 3686869,40 % VaV z ostatních zdrojů národní10 3401 6463,41 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční202060,01 % Operační programy EU – OP VK17 61910 5998,00 % Operační programy EU – OP VaVpI27 0187877,91 % Operační programy EU – ostatní 1 8044220,63 % Doplňková činnost5 5801 4332,00 % Ostatní zdroje9 4005782,90 % Celkem za UTB320 29031 434**)100 % *) DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům **) z částky 31 434 tis. Kč bylo vyplaceno 5 192 tis. Kč zaměstnancům UTB

30 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj mzdových nákladů dle zdrojů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) – bez OON Pozn.: ostatní zdroje – zejména dotace ze zahraničí, poplatky studentů, spoluřešitelské projekty, GA ČR, TA ČR, ministerstva, vlastní výnosy KMZ

31 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj mzdových nákladů - DPP, DPČ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

32 Akademický senát dne 6. května 2014 RokPočetZměnaZměna v % 2013845+ 1+ 0,1 % 2012844- 5- 0,5 % 2011849+ 20+ 2,4 % 2010829+ 30+ 4,1 % 2009796+ 55 + 7,4 % 2008741+ 101+ 15,7 % Přepočtený počet zaměstnanců UTB

33 Akademický senát dne 6. května 2014 RokPřepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet studentů dle SIMS k 31.10. daného roku Financovaný počet studentů dle MŠMT 201384511 235,510 065 201284411 860,511 076 201184912 268,512 132 201082912 872,512 454 Přepočtený počet zaměstnanců a studentů UTB

34 Akademický senát dne 6. května 2014 Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů za rok 2013 (v tis. Kč) KategorieKap. 333 MŠMTOst. zdroje*)Celkem UTB Pedagog. pracovník VaV67 07146 28053 210 Profesor51 02539 46948 770 Docent43 61941 31943 207 Odborný asistent34 07437 04934 484 Asistent26 32940 08327 277 Lektor27 98734 95828 409 Vědecký pracovník39 77132 56533 875 Ostatní (THP, dělník)26 53027 13426 662 Pracovník KMZ12 09415 06414 223 Celkem za UTB32 05730 05931 587 *) zejména VaV mimo MŠMT, OP EU, fondy, vlastní výnosy KMZ, doplňková činnost Průměrná mzda ČR: 25 128 Kč, Zlínský kraj: 21 994 Kč

35 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura stipendií UTB 2013 (v tis. Kč) StrukturaMŠMTStip. fondOstatní za vynikající studijní výsledky 01 518106 za vynikající věd., výzk. vývoj., uměl. nebo další tvůrčí výsledky 54446215 za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zákona č. 130/2002 Sb. 6 6045147 v případě tíživé sociální situace studenta 1 40911510 v případech zvláštního zřetele (ubytovací stipendia) 21 96200 v případech zvláštního zřetele 3 6123 0091 172 na podporu studia v zahran. (Erasmus, IRP) 5 673825 030 na podporu studia v ČR (IRP, CEEPUS) 3 54600 studentům doktorských studijních programů 14 10850236 Celkem za UTB57 4585 3236 616

36 Akademický senát dne 6. května 2014 Vyplacená stipendia dle součástí v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Součást201120122013 Fakulta technologická17 07815 24215 964 Fakulta logistiky a krizového řízení1 9851 8762 066 Fakulta aplikované informatiky11 21211 93011 741 Fakulta multimediálních komunikací5 1815 5186 988 Fakulta managementu a ekonomiky17 58114 68313 198 Fakulta humanitních studií5 1714 4524 664 Univerzitní institut6800 Rektorát (projekt ERASMUS, IRP)12 62612 89313 546 Celoškolská střediska702596736 CEBIA-Tech3597482 Centrum polymerních systémů71012 Celkem71 71067 28769 397

37 Akademický senát dne 6. května 2014 Zásoby skript dle součástí k 31. 12. 2013 Součástpočet ksobjem zásob v tis. Kč Fakulta technologická3 745847 Fakulta logistiky a krizového řízení2 393487 Fakulta aplikované informatiky2 210465 Fakulta multimediálních komunikací1 230197 Fakulta managementu a ekonomiky5 9561 008 Fakulta humanitních studií58767 Celkem16 1213 071

38 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura pohledávek UTB k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Celkem pohledávky48 453 z toho odběratelé8 027 poskytnuté provozní zálohy1 926 ostatní pohledávky1 362 pohledávky za zaměstnanci202 daň z příjmu právn. osob (přeplatek ze záloh)982 daň z přidané hodnoty (nadměrný odpočet)1 495 dohadné účty aktivní (očekávané provozní prostředky projektů ERDF) 34 459 Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 20131 116

39 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura závazků UTB k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Celkem závazky195 219 z toho dodavatelé32 882 přijaté zálohy41 ostatní závazky (kauce z ubytování, zůstatky čip. karet)2 308 zaměstnanci331 ostatní závazky vůči zaměstnancům (z mezd)26 101 závazky k OSSZ, ZP14 287 ostatní přímé daně, ost. daně a poplatky4 725 závazky ze vztahu k st. rozpočtu (dosud nevyčerpané prostředky – zejména projektů ERDF) 113 716 jiné závazky (úrazové pojištění)396 dohadné účty pasivní432 Závazky po splatnosti k 31. 12. 20131 598

40 Akademický senát dne 6. května 2014 Stav finančních prostředků na běžných účtech UTB RokPočet bankovních účtů k 31. 12. Stav k 31. 12. v tis. Kč*) 201341692 444 201248605 810 201154606 033 201042401 558 200931300 337 200820227 832 *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI (166 828 tis. Kč) a OPVK (65 530 tis. Kč)

41 Akademický senát dne 6. května 2014 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 31. března 2014 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č. 1245 auditorské oprávnění č. 0713 BDO CA s. r. o. oprávnění KA ČR č. 305

42 Akademický senát dne 6. května 2014 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý."

Podobné prezentace


Reklamy Google