Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý

2 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých provozních příspěvků a dotací v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

3 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých kapitálových příspěvků a dotací v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

4 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj použitých příspěvků a dotací celkem v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

5 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč)

6 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč)

7 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura financování UTB v roce 2013 z veřejných zdrojů (v tis. Kč) StrukturaPoužitoZ toho vyplaceno ve mzdách*) Celkem prostředky z veřejných zdrojů v tom - přes kapitolu MŠMT (včetně VaV) VaV z ostatních veřej. zdrojů **) operační programy EU ostatní veřejné zdroje (zahraničí, ÚSC) *) zahrnuty DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům **) prostředky získané z MV, MZdr, MZe, GA ČR, TA ČR, ÚSC, zahraničí

8 Akademický senát dne 6. května 2014 Hospodářský výsledek UTB (v tis. Kč) Hlavní činnostVýnosyNákladyHV Doplňková činnostVýnosyNákladyHV  Meziroční nárůst HV v hlavní činnosti o 170 %  Meziroční nárůst HV v doplňkové činnosti o 6,8 % Hospodářský výsledek UTB dle Výkazu zisku a ztráty (dle vyhl. č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, nejedná se o celkový finanční objem prostředků UTB)

9 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

10 Akademický senát dne 6. května 2014 Podíl součástí na hospodářském výsledku UTB v roce 2013

11 Akademický senát dne 6. května 2014 Výnosy hlavní činnosti UTB za rok 2013 (v tis. Kč) VýnosyPodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti % z toho provozní dotace % jiné ostatní výnosy*) % tržby z prodeje služeb % zúčtování fondů ,5 % ostatní ,5 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace ( tis. Kč), výnosy ve formě přijatých prostředků u spoluřešitelských projektů ( tis. Kč)

12 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj celkových výnosů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

13 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu dotačních zdrojů na celkových výnosech v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

14 Akademický senát dne 6. května 2014 Podíl tržeb z prodeje služeb dle součástí v roce 2013

15 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj výnosů celoživotního vzdělávání v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Součást Fakulta technologická000 Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Rektorát (realizace U3V) Celkem Pozn.: akreditované, neakreditované kurzy

16 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj hospodaření KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) KMZ - stravování Výnosy stravování Náklady stravování Celkem Náklady na 1 porci (bez potravin)44,36 Kč38,59 Kč40,56 Kč KMZ - ubytování Výnosy ubytování Náklady ubytování Celkem

17 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj nákladů KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy (včetně tzv. dotačních) Ostatní náklady (včetně vnitropodnikových) Celkem

18 Akademický senát dne 6. května 2014 KMZ - struktura nákladů za služby za rok 2013 KMZv tis. Kč Celkem služby4 581 z toho ostraha objektů2 477 stočné871 odvoz odpadů240 čištění a praní186 stravování studentů v Uherském Hradišti160 odměny učňům129 SW, licence, podpora SW122 cestovné72 ostatní *)324 *) telefonní poplatky, nájemné, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, aj.

19 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj výnosů KMZ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Výnosy (včetně vnitropodnikových výnosů) Výnosy dotace Výnosy stravování zaměstnanců Výnosy - příspěvek UTB na stravování Výnosy stravování studentů Výnosy stravování cizí subjekty Výnosy ubytování studentů Výnosy – zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace Ostatní výnosy Celkem

20 Akademický senát dne 6. května 2014 KMZ – struktura výnosů za stravování – cizí subjekty za rok 2013 (v tis. Kč) KMZ2013 Celkem výnosy za stravování – cizí subjekty8 918 z toho za prodej zboží5 475 výnosy externí, interní akce (kurzy, konference, semináře) ostatní stravování1 476

21 Akademický senát dne 6. května 2014 Náklady hlavní činnosti UTB za rok 2013 (v tis. Kč) NákladyPodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti % z toho osobní náklady % jiné ostatní náklady*) % odpisy dlouh. majetku % ostatní služby % spotřeba materiálu % cestovné % spotřeba energie % ostatní % *) zejména tvorba fondů, vyplacená stipendia studentům, převody prostředků grantů – spoluřešitelské projekty

22 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura jiných ostatních nákladů UTB za rok 2013 (v tis. Kč) Hlavní činnost UTBNákladyPodíl Jiné ostatní náklady % z toho převody do fondů (FPP, FÚUP, tvorba Stipendijního fondu) % vyplacená stipendia % převody prostředků partnerům projektů % pojištění (osob, majetku) % technické zhodnocení hm. majetku % ostatní %

23 Akademický senát dne 6. května 2014 Vybrané náklady dle součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástSpotřeba materiáluz toho drobný majetek Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza Knihovna98528 Rektorát (včetně objektů UTB) Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem

24 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj nákladů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

25 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu ostatních služeb na celkových nákladech v letech 2011 – 2013

26 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj podílu cestovních nákladů na celkových nákladech v letech 2011 – 2013

27 Akademický senát dne 6. května 2014 Cestovné dle součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástZahraničíTuzemsko Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza6013 Knihovna12345 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem

28 Akademický senát dne 6. května 2014 Cestovné zaměstnanců dle zdrojů a součástí za rok 2013 (v tis. Kč) SoučástZdroj 1100Ostatní zdroje Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza072 Knihovna6999 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem

29 Akademický senát dne 6. května 2014 Mzdy za rok 2013 dle zdrojů (v tis. Kč) MzdyOON*)Podíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV ,74 % Kapitola 333 – MŠMT VaV ,40 % VaV z ostatních zdrojů národní ,41 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční202060,01 % Operační programy EU – OP VK ,00 % Operační programy EU – OP VaVpI ,91 % Operační programy EU – ostatní ,63 % Doplňková činnost ,00 % Ostatní zdroje ,90 % Celkem za UTB **)100 % *) DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům **) z částky tis. Kč bylo vyplaceno tis. Kč zaměstnancům UTB

30 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj mzdových nákladů dle zdrojů v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) – bez OON Pozn.: ostatní zdroje – zejména dotace ze zahraničí, poplatky studentů, spoluřešitelské projekty, GA ČR, TA ČR, ministerstva, vlastní výnosy KMZ

31 Akademický senát dne 6. května 2014 Vývoj mzdových nákladů - DPP, DPČ v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

32 Akademický senát dne 6. května 2014 RokPočetZměnaZměna v % ,1 % ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % Přepočtený počet zaměstnanců UTB

33 Akademický senát dne 6. května 2014 RokPřepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet studentů dle SIMS k daného roku Financovaný počet studentů dle MŠMT , , , , Přepočtený počet zaměstnanců a studentů UTB

34 Akademický senát dne 6. května 2014 Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů za rok 2013 (v tis. Kč) KategorieKap. 333 MŠMTOst. zdroje*)Celkem UTB Pedagog. pracovník VaV Profesor Docent Odborný asistent Asistent Lektor Vědecký pracovník Ostatní (THP, dělník) Pracovník KMZ Celkem za UTB *) zejména VaV mimo MŠMT, OP EU, fondy, vlastní výnosy KMZ, doplňková činnost Průměrná mzda ČR: Kč, Zlínský kraj: Kč

35 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura stipendií UTB 2013 (v tis. Kč) StrukturaMŠMTStip. fondOstatní za vynikající studijní výsledky za vynikající věd., výzk. vývoj., uměl. nebo další tvůrčí výsledky za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zákona č. 130/2002 Sb v případě tíživé sociální situace studenta v případech zvláštního zřetele (ubytovací stipendia) v případech zvláštního zřetele na podporu studia v zahran. (Erasmus, IRP) na podporu studia v ČR (IRP, CEEPUS) studentům doktorských studijních programů Celkem za UTB

36 Akademický senát dne 6. května 2014 Vyplacená stipendia dle součástí v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč) Součást Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut6800 Rektorát (projekt ERASMUS, IRP) Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů71012 Celkem

37 Akademický senát dne 6. května 2014 Zásoby skript dle součástí k Součástpočet ksobjem zásob v tis. Kč Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií58767 Celkem

38 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura pohledávek UTB k (v tis. Kč) Celkem pohledávky z toho odběratelé8 027 poskytnuté provozní zálohy1 926 ostatní pohledávky1 362 pohledávky za zaměstnanci202 daň z příjmu právn. osob (přeplatek ze záloh)982 daň z přidané hodnoty (nadměrný odpočet)1 495 dohadné účty aktivní (očekávané provozní prostředky projektů ERDF) Pohledávky po splatnosti k

39 Akademický senát dne 6. května 2014 Struktura závazků UTB k (v tis. Kč) Celkem závazky z toho dodavatelé přijaté zálohy41 ostatní závazky (kauce z ubytování, zůstatky čip. karet)2 308 zaměstnanci331 ostatní závazky vůči zaměstnancům (z mezd) závazky k OSSZ, ZP ostatní přímé daně, ost. daně a poplatky4 725 závazky ze vztahu k st. rozpočtu (dosud nevyčerpané prostředky – zejména projektů ERDF) jiné závazky (úrazové pojištění)396 dohadné účty pasivní432 Závazky po splatnosti k

40 Akademický senát dne 6. května 2014 Stav finančních prostředků na běžných účtech UTB RokPočet bankovních účtů k Stav k v tis. Kč*) *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI ( tis. Kč) a OPVK ( tis. Kč)

41 Akademický senát dne 6. května 2014 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 31. března 2014 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č auditorské oprávnění č BDO CA s. r. o. oprávnění KA ČR č. 305

42 Akademický senát dne 6. května 2014 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akademický senát dne 6. května 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 RNDr. Alexander Černý."

Podobné prezentace


Reklamy Google