Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond dopravní infrastruktury Objemy finančních prostředků pro budování infrastruktury v ČR, 12.05.2008 Ing. Kristýna Kastlová, Ph.D. referent specialista.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Objemy finančních prostředků pro budování infrastruktury v ČR, 12.05.2008 Ing. Kristýna Kastlová, Ph.D. referent specialista."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Objemy finančních prostředků pro budování infrastruktury v ČR, 12.05.2008 Ing. Kristýna Kastlová, Ph.D. referent specialista finančního řízení

2 1. Účel SFDI 2. Příjmy a výdaje SFDI v letech 2001 – 2007 3. Role SFDI v Operačním programu Doprava Obsah prezentace

3 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI 1. Účel SFDI

4 Představení SFDI SFDI je právnická osoba zřízená zákonem č. 104/2000 Sb. podřízená Ministerstvu dopravy ČR orgány SFDI - výbor (jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti, 9 členů, předseda – ministr dopravy) - dozorčí rada (kontrolní orgán SFDI, 5 členů) - ředitel (statutární orgán SFDI) SFDI sestavuje každý rok na základě priorit a koncepčních záměrů vlády ČR a MD ČR návrh rozpočtu, který schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

5 Příjmy SFDI výnosy z privatizovaného majetku, dotace ze státního rozpočtu, příspěvky z evropských fondů výnosy silniční daně 9,1 % výnosů spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv výnosy z časového poplatku a z mýta výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných SFDI úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění výnosy z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury dary a dědictví

6 Výdaje SFDI výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic a dálnic příspěvky na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic výstavba, modernizace, opravy a údržba celostátních a regionálních drah výstavba a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

7 Výdaje SFDI příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek zavedení a provozování systému elektronického mýta závazky z koncesních smluv náklady na činnost SFDI splátky úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

8 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI 2. Příjmy a výdaje SFDI v letech 2001 – 2007

9 Příjmy SFDI v letech 2001 – 2007 příjmy SFDI se od r. 2001 téměř zdvojnásobily pokles příjmů SFDI oproti předcházejícímu roku nastal pouze v r. 2004 – o necelých 13% nejvyšší nárůst příjmů SFDI oproti předcházejícímu roku nastal v r. 2002 – o více než 27% skutečnost včetně splátek předfinancování a vratek v rámci finančního zúčtování

10 Výdaje SFDI v letech 2001 – 2007 výdaje SFDI se od r. 2001 více než zdvojnásobily pokles výdajů SFDI oproti předcházejícímu roku nastal pouze v r. 2005 – o necelých 7% nejvyšší nárůst výdajů SFDI oproti předcházejícímu roku nastal v r. 2002 – o téměř 33% skutečnost po finančním zúčtování včetně předfinancování a aparátu SFDI

11 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI 3. Role SFDI v Operačním programu Doprava

12 SFDI – Zprostředkující subjekt OPD SFDI plní ve vymezeném rozsahu roli Zprostředkujícího subjektu OPD tuto roli plní na základě „Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“ uzavřené 24.9.2007 mezi MD ČR jako Řídícím orgánem OPD a SFDI jako Zprostředkujícím subjektem OPD hlavní činnosti SFDI v rámci OPD – uzavírání smluv o financování projektů s příjemci, proplácení žádostí příjemců o úhradu výdajů a kontroly (příjemci – ŘSD ČR, SŽDC, s.o. a ŘVC ČR) u projektů OPD SFDI příjemcům poskytuje jak prostředky na úhradu národního podílu tak na předfinancování prostředků evropských fondů (OPD – Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti) na financování národních podílů projektů spolufinancovaných z OPD je účelově určen úvěr EIB

13 Úvěr EIB pro projekty OPD poskytovatelem úvěru je EIB příjemcem úvěru je ČR, MF zákon č. 134/2008 Sb, o přijetí úvěrů ČR od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD v programovém období 2007 až 2013, nabyl účinnosti 25.4.2008 výše úvěru je 34 mld. Kč čerpání úvěru se předpokládá v letech 2008 - 2010 SFDI – finančním manažerem úvěru hlavní činnost SFDI – uvolňování prostředků z úvěru příjemcům (příjemci – ŘSD ČR, SŽDC, s.o. a ŘVC ČR)

14 Systém financování OPD správce kapitoly státního rozpočtu si na základě jednání s MF narozpočtuje v kapitole MD prostředky na předfinancování prostředků evropských fondů MD převádí ve čtvrtletních tranších prostředky na předfinancování na SFDI příjemce předloží SFDI žádost o platbu SFDI po kontrole a schválení proplatí prostředky příjemci a poskytne MD podklady pro vystavení souhrnné žádosti o platbu MD vystaví souhrnnou žádost o platbu a požádá MF o proplacení prostředků evropských fondů MF po kontrole zaúčtuje souhrnnou žádost o platbu, uhradí prostředky evropských fondů do státního rozpočtu kapitoly MD a požádá EK o doplnění prostředků na jeho účtu EK žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet MF

15 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost Kontakt: kristyna.kastlova@sfdi.cz, +420 266 097 247


Stáhnout ppt "Státní fond dopravní infrastruktury Objemy finančních prostředků pro budování infrastruktury v ČR, 12.05.2008 Ing. Kristýna Kastlová, Ph.D. referent specialista."

Podobné prezentace


Reklamy Google